Ga direct naar inhoud

David Knibbe, CEO NN Group: Blijf oog houden voor eenvoud en betaalbaarheid pensioen

16 juni 2020

De uitwerking van het pensioenakkoord waarover overeenstemming lijkt te zijn, vinden wij als grootste pensioenverzekeraar van Nederland een nieuwe stap vooruit voor een groot deel van de werkenden. De afschaffing van de doorsneesystematiek is een belangrijke en goede stap naar een transparanter pensioenstelsel. Zo wordt voor iedereen de pensioenpremie het uitgangspunt en is er minder sprake van ongewenste herverdeling van pensioengeld.

Tegelijkertijd leidt de uitwerking van het vorig jaar bereikte akkoord voor een ander deel van de werkenden juist tot nieuwe vraagstukken. De voorgestelde maatregelen die voortkomen uit de situatie bij de verplicht gestelde pensioenfondsen hebben namelijk ongewenste gevolgen voor DC-regelingen bij verzekeraars en PPI’s.

Deze regelingen zijn al toekomstbestendig, alleen komt er nu naast elke bestaande pensioenregeling een nieuwe pensioenregeling bij voor nieuwe deelnemers. Dit maakt het complex voor de werkgever en werknemer en leidt tot hogere kosten. Dit heeft negatieve consequenties voor de pensioenopbouw van de werknemers. Bovendien krijgen medewerkers van dezelfde leeftijd binnen een organisatie verschillende regelingen. Als verzekeraar kúnnen we de regelingen uitvoeren, maar verschillende regelingen zijn niet in het belang van onze klanten. Het is noodzakelijk dat dit wordt opgelost.

Laten we daarnaast niet uit het oog verliezen dat er ook een aantal andere essentiële zaken parallel wordt uitgewerkt. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om nabestaandenpensioen, pensioenoplossingen voor ZZP-ers en werknemers die helemaal geen pensioen opbouwen. We vinden het belangrijk dat er ook voor die zaken snel een passende oplossing is, zodat een stelsel ontstaat waarbij iedereen een goed pensioen kan opbouwen.

We zijn tevreden dat er na al die jaren een akkoord is en dat de doorsneesystematiek wordt afgeschaft. Voordat er definitieve stappen worden gezet, moet er een oplossing zijn voor DC-regelingen bij verzekeraars en PPI’s. Het blijft belangrijk dat deelnemers en gepensioneerden duidelijkheid wordt gegeven en dat ze een adequaat pensioen kunnen opbouwen. Deelnemers moeten begrijpen wat er met het voor hen ingelegde geld gebeurt en vertrouwen hebben in het stelsel. Wij maken ons sterk voor een duidelijk en uitlegbaar pensioen, ook voor onze twee miljoen deelnemers.