06
april
2021
|
07:00
Europe/Amsterdam

Dertiende jaaroverzicht Stichting Van Schulden naar Kansen

Samenvatting

Vandaag publiceert Stichting Van Schulden naar Kansen, een initiatief van Nationale-Nederlanden, voor de dertiende keer haar jaaroverzicht.

Vandaag publiceert Stichting Van Schulden naar Kansen, een initiatief van Nationale-Nederlanden, voor de dertiende keer haar jaaroverzicht. Dit jaaroverzicht laat zien dat het afgelopen jaar in meerdere opzichten bijzonder was. De aanhoudende COVID-19 pandemie dwong de stichting en haar partners, vrijwilligers en hulpvragers zich aan te passen. Ook werd in 2020 het unieke vijfjarenonderzoek door de Hogeschool van Amsterdam naar de impact van de lokale schuldenaanpak afgerond. De onderzoeksresultaten worden aan het eind van dit jaar gepubliceerd.  

Het verhaal van... Stichting van Schulden naar Kansen

COVID-19 en de lokale, informele schuldhulp

De COVID-19 pandemie betekende een omschakeling naar een digitale werkwijze. Dit bracht nieuwe uitdagingen met zich mee. Hoe lukt het maatschappelijke partijen en mensen met geldzorgen om met elkaar in contact te komen met inachtneming van alle maatregelen? En zijn de vrijwilligers even enthousiast en gedreven nu het vrijwilligerswerk plaatsvindt via een scherm? Dankzij hun tomeloze inzet heeft de Stichting in 2020 2.603 huishoudens ondersteund om orde en overzicht in hun financiën aan te brengen, meer financieel weerbaar te worden en hun inkomen te vergroten. Lees in het jaarverslag de inspirerende verhalen van deelnemer Alicia, projectleider Boris, vrijwilliger Ilse, onderzoeker Roeland en bestuurslid Fleur.

Afronding vijfjarenprogramma

In 2020 heeft de Stichting haar vijfjarige programma afgesloten. De schuldhulpinterventies én de ontwikkeling van de deelnemers aan de 53 maatschappelijke projecten die de Stichting in deze periode heeft gesteund, zijn de afgelopen vijf jaar door het lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) onderzocht. Dit langdurige onderzoek naar de effectiviteit en impact van de lokale aanpak van armoede en schulden is uniek in Nederland. In 2016 sloot ook Aegon zich aan bij het programma om de schuldenproblematiek in Nederland terug te helpen dringen. De onderzoeksresultaten worden in november 2021 bekendgemaakt door Nationale-Nederlanden, Aegon en de Hogeschool van Amsterdam. 'Met deze kennis kunnen veel lokale schuldhulpinitiatieven in Nederland hun deelnemers nog beter helpen. En kunnen financiers en fondsen hun middelen effectiever inzetten. Dit zullen we ook zeker ter harte nemen binnen NN Future Matters, waarbinnen het werk van de stichting wordt vervolgd’, zegt Miranda Visser-de Boer, Directeur van Stichting van Schulden naar Kansen.

 

Over Stichting Van Schulden naar Kansen

Sinds 2008 maakt Stichting van Schulden naar Kansen zich sterk voor het bevorderen van financiële redzaamheid. Met het gelijknamige programma werkt de stichting sinds 2015 aan een concreet doel, namelijk: armoede door probleemschulden in vier steden binnen vijf jaar terugdringen, door in die steden als verbindende factor op te treden tussen maatschappelijke organisaties, kennis- en onderzoeksinstituten en vrijwilligers.

NN Future Matters

Bij Nationale-Nederlanden helpen we mensen zorgen voor wat zij echt belangrijk vinden. Soms vraagt dat om een extra steuntje in de rug als het tegenzit, bijvoorbeeld door schulden, baanverlies, beperkte opleidingsmogelijkheden of gebrek aan inzicht in geldzaken. Daarom dragen we via ons maatschappelijke programma NN Future Matters met geld, tijd en expertise bij aan het vergroten van de financiële veerkracht en het inkomensperspectief van mensen in onze omgeving. Zo zetten we ons samen met onze partners en onze vrijwilligers in voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen.