03
juni
2020
|
07:00
Europe/Amsterdam

Corona-thuiswerkonderzoek bij werknemers door Nationale-Nederlanden en Crunchr

Samenvatting

Thuiswerken gaat de meeste werknemers goed af. Sinds het begin van de lockdown zijn ze zelfs tevredener geworden over de manier waarop ze vanuit huis kunnen werken. Dit blijkt uit een recent onderzoek van Nationale-Nederlanden en HR tech scale-up Crunchr.

Tevredenheid over thuiswerken neemt toe, maar maatwerk is cruciaal

 

Thuiswerken gaat de meeste werknemers goed af. Sinds het begin van de lockdown zijn ze zelfs tevredener geworden over de manier waarop ze vanuit huis kunnen werken. Dit blijkt uit een recent onderzoek van Nationale-Nederlanden en HR tech scale-up Crunchr. Waar aan het begin van de lockdown nog 83% van de bijna 2.000 respondenten aangaf goed thuis te kunnen werken, is dit een maand later 90%. Ook zijn thuiswerkers steeds positiever over hun productiviteit. Verder blijkt: maatwerk is cruciaal.

Vanwege de coronamaatregelen werken veel Nederlanders al een tijdje thuis. Een aantal dagen per week thuiswerken zou in de toekomst zelfs de norm kunnen worden. De Coalitie Anders Reizen heeft  dinsdag 2 juni hier een oproep voor gedaan. Samen met Crunchr onderzocht Nationale-Nederlanden wat werkgevers kunnen doen om hun werknemers zo goed mogelijk in Het Nieuwe Normaal te ondersteunen bij het thuiswerken.

Ervaringen van 2.000 werknemers

Het Thuiswerkonderzoek liep van 3 april tot en 15 mei 2020 en is uitgevoerd met Crunchr Preference. Deze slimme tool maakt voorkeuren van werknemers inzichtelijk. Bijna 2.000 werknemers van 75 werkgevers zijn naar hun ervaringen gevraagd. Ze rangschikten zestien verschillende maatregelen die kunnen helpen bij het thuiswerken. Denk aan technische ondersteuning. Of regelmatige updates van de manager. Met Crunchr Preference ontdekten de onderzoekers verschillende patronen.

Productiviteit hoger naarmate thuiswerkperiode aanhoudt

Niet alleen de tevredenheid over thuiswerken neemt toe. Ook over hun productiviteit worden thuiswerkers steeds positiever. Begin april vond 34% van de respondenten dat thuiswerken een negatieve invloed had op hun productiviteit. Aan het einde van het onderzoek was dat nog maar 21%. Daarnaast wordt het gevoel dat thuiswerken een negatief effect heeft op de mentale gezondheid minder sterk. Tijdens een tussentijdse meting op 1 mei geloofde 29% nog dat thuiswerken een negatieve impact had op de geestelijke gesteldheid. Aan het einde van het onderzoek is dit percentage gedaald naar 25%. Opvallend blijft wel dat vooral millennials deze impact ervaren: één op de drie worstelt met de mentale gezondheid door thuiswerken.

Behoefte verschilt per thuiswerker

Wat in het oog springt als het gaat om de rol van de werkgever, is dat de behoeften aan maatregelen sterk verschilt per thuiswerker. De ondersteuning die ze wensen, hangt vooral af van leeftijd en thuissituatie. De belangrijkste behoeften per groep werknemers blijven ongewijzigd ten opzichte van de vorige meting. Welke behoeften dat zijn? Millennials zeggen sociale interactie te missen. Werknemers van 55+ hebben vooral baat bij technische ondersteuning. Alleenstaanden vinden samenwerkingstools het meest belangrijk. En thuiswerkers met kinderen hebben vooral behoefte aan flexibele werktijden.

Maatwerk cruciaal

Hoe kan een werkgever het best ondersteuning bieden? Werknemers zijn gemiddeld 20% meer tevreden over de ondersteuning bij thuiswerken, als een werkgever kiest voor een maatwerkaanpak. Met een one-size-fits-all aanpak is 48% van de respondenten tevreden. Kiest de werkgever voor een groepsgericht aanbod, met bijvoorbeeld vier pakketten voor verschillende groepen werknemers, dan stijgt dit percentage naar 68%. Een gedifferentieerde aanpak zorgt dus voor meer betrokken, productieve en tevreden thuiswerkers.

Overige informatie over het Thuiswerkonderzoek:

Wat is de status van het onderzoek?

Het onderzoek is afgerond. Het initiatief is begin april gestart door Nationale-Nederlanden en HR Tech scale-up Crunchr. Adviesbureau Focus Orange en werkgeversorganisatie AWVN zijn ook partners in dit onderzoekstraject. In samenwerking met Crunchr maakt Nationale-Nederlanden de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van workforce analytics (personeelszaken) beschikbaar voor ondernemers in het MKB/ mid-corporate segment. Crunchr is ook beschikbaar voor specifieke analyses per doelgroep.

Wat is er uniek aan dit onderzoek?

Het onderzoek is opgezet als een spel waarin deelnemers verschillende maatregelen moeten rangschikken in de zogeheten voorkeursdiamant. Ze moeten keuzes maken over wat hun echt helpt. Dit is anders dan de klassieke onderzoeken, deze vragen om elke maatregel afzonderlijk te beoordelen, zoals bijvoorbeeld ‘helpen flexibele werktijden?’. Door het element van rangschikken centraal te stellen wordt de kwaliteit van de antwoorden beter. Naast betere dataverzameling, is ook de data-analyse uniek. Er wordt minder gekeken naar gemiddelden omdat deze veelal minder zeggen. Er wordt veel gebruik gemaakt van kunstmatige intelligentie om groepsmaatregelen te ontwerpen die tot een hoger rendement leiden. Deze methode zetten Nationale-Nederlanden en Crunchr in het vakgebied van Human Resources (personeelszaken) structureel in en staat ook bekend als Workforce Analytics.


 

Over Crunchr

Crunchr is een sterk groeiende technologie scale-up (2014) dat bedrijven over de hele wereld inzicht geeft in personeel en organisatie op basis van HR Data Analytics. Crunchr heeft ruim 30 mensen in dienst en heeft investeringsgeld ontvangen van Focus Orange, Randstad en Nationale-Nederlanden. Crunchr won vele internationale prijzen van onder andere Gartner (als een van de vijf bedrijven wereldwijd), stond in The Economist en wordt in het onderwijs gebruikt om een nieuwe generatie HR-managers op te leiden.

Over Nationale-Nederlanden

Nationale-Nederlanden is een financiële dienstverlener met ruim vijf miljoen particuliere en zakelijke klanten in Nederland. Dagelijks zetten onze medewerkers zich in om de financiële toekomst van klanten veilig te stellen. Nationale-Nederlanden is sinds de negentiende eeuw actief op de Nederlandse markt en biedt verzekeringen, pensioenen en bancaire producten. Nationale-Nederlanden is onderdeel van NN Group, een internationale financiële dienstverlener die producten en diensten aanbiedt op het gebied van pensioenen, verzekeringen, vermogensbeheer en bankactiviteiten aan circa 18 miljoen klanten. NN Group N.V. is genoteerd aan Euronext Amsterdam (NN).

Important legal information

Certain of the statements contained herein are not historical facts, including, without limitation, certain statements made of future expectations and other forward-looking statements that are based on management’s current views and assumptions and involve known and unknown risks and uncertainties that could cause actual results, performance or events to differ materially from those expressed or implied in such statements. Actual results, performance or events may differ materially from those in such statements due to, without limitation: (1) changes in general economic conditions, in particular economic conditions in NN Group’s core markets, (2) changes in performance of financial markets, including developing markets, (3) consequences of a potential (partial) break-up of the euro or European Union countries leaving the European Union, (4) changes in the availability of, and costs associated with, sources of liquidity as well as conditions in the credit markets generally, (5) the frequency and severity of insured loss events, (6) changes affecting mortality and morbidity levels and trends, (7) changes affecting persistency levels, (8) changes affecting interest rate levels, (9) changes affecting currency exchange rates, (10) changes in investor, customer and policyholder behaviour, (11) changes in general competitive factors, (12) changes in laws and regulations and the interpretation and application thereof, (13) changes in the policies and actions of governments and/or regulatory authorities, (14) conclusions with regard to accounting assumptions and methodologies, (15) changes in ownership that could affect the future availability to us of net operating loss, net capital and built-in loss carry forwards, (16) changes in credit and financial strength ratings, (17) NN Group’s ability to achieve projected operational synergies, (18) catastrophes and terrorist-related events, (19) adverse developments in legal and other proceedings and (20) the other risks and uncertainties contained in recent public disclosures made by NN Group.

Any forward-looking statements made by or on behalf of NN Group speak only as of the date they are made, and, NN Group assumes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information or for any other reason.

This document does not constitute an offer to sell, or a solicitation of an offer to buy any securities.