22
juni
2016
|
11:54
Europe/Amsterdam

Private aanpak WGA-instroom loont

Samenvatting

De dienstverlening van arbodienst en reïntegratiebedrijf Keerpunt verlaagt de kans op instroom in de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) met 47 procent ten opzichte van UWV. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Panteia.


De dienstverlening van arbodienst en reïntegratiebedrijf Keerpunt verlaagt de kans op instroom in de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) met 59 procent ten opzichte van UWV. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Panteia. Bij bedrijven die zowel bij verzuim als de WGA door Keerpunt worden begeleid, is de instroom in de WGA zelfs nog lager. Vroeg beginnen met re-integratieactiviteiten is een belangrijke verklaring voor het succes. Nationale-Nederlanden is mede-eigenaar van Keerpunt. 

Panteia vergeleek de WGA-instroompercentages van Keerpunt en UWV en komt tot de conclusie dat de WGA-instroomkans bij begeleiding door Keerpunt lager is dan bij UWV. De dienstverlening van Keerpunt verlaagt het WGA-risico gemiddeld genomen met 59 procent. Voor de groep langdurig zieke medewerkers ligt de WGA-instroomkans bij Keerpunt op zeven procent, bij UWV op zeventien procent. Deze instroomkansen zijn gecorrigeerd voor verschillen tussen UWV en Keerpunt, zoals het aanmeldmoment van zieke medewerkers, de leeftijd van medewerkers en de grootteklasse en sector van de verzekerde bedrijven.

Uit het onderzoek blijkt tevens dat twee derde van de re-integratietrajecten succesvol wordt afgerond in het tweede ziektejaar. Dit staat haaks op de maatschappelijke discussie over arbeidsongeschiktheid en loondoorbetaling waarin wordt gesteld dat medewerkers in het tweede ziektejaar nauwelijks meer herstellen en terugkeren naar werk. 

Naast het onderzoek heeft Panteia ook een telefonische enquête uitgevoerd onder 384 bedrijven die onder meer aangesloten zijn bij Nationale-Nederlanden en 416 bedrijven van UWV. Hieruit blijkt dat huidige eigenrisicodragers meer tevreden zijn over de dienstverlening van Keerpunt dan publiek verzekerde bedrijven over de dienstverlening van UWV. Van de bedrijven die publiek verzekerd zijn, wist 70% van bedrijven nog niet of ze eigenrisicodrager WGA willen worden dan wel bij UWV blijven vanaf 2017. Bedrijven verwachten hierover vooral advies van verzekeringsadviseurs. Hierbij vinden zij uitleg over de dienstverlening net zo belangrijk als uitleg over de verzekeringspremies. 

Adviseurs worden sinds april van dit jaar door Nationale-Nederlanden via de Flex Update op de hoogte gebracht van de verandering in wetgeving per 1 januari 2017 rond WGA Vast en WGA Flex. Volgens Fred Toussaint, directeur Nationale-Nederlanden Inkomen, ‘toont het onderzoek aan dat regie voeren op verzuim en re-integratie werkt; zowel werknemers als werkgevers hebben hier profijt van. Daarnaast moeten werkgevers die al eigenrisicodrager (ERD) zijn voor WGA Vast dit jaar voor 1 oktober beslissen of ze eigenrisicodrager worden voor WGA Flex. Bedrijven moeten in ieder geval bewust een keuze maken om voor Vast en Flex zich privaat te verzekeren of terug te keren naar het publieke bestel. Ook voor flex-werknemers is Nationale-Nederlanden overtuigt van het feit dat met een juiste dienstverlening de instroom terug gedrongen kan worden.” 

Meer informatie over het onderzoek is terug te vinden op de website van Keerpunt.nl
 

Over Nationale-Nederlanden

Nationale-Nederlanden is een financieel dienstverlener met ruim 5 miljoen particuliere en zakelijke klanten in Nederland. Dagelijks zetten meer dan 5000 medewerkers zich in om de financiële toekomst van onze klanten veilig te stellen. Nationale-Nederlanden is ruim 170 jaar actief op de Nederlandse markt en biedt verzekeringen, pensioenen en bancaire producten. Het is onderdeel van NN Group, een internationale verzekeraar en vermogensbeheerder met een beursnotering aan Euronext Amsterdam.