26
juni
2019
|
09:23
Europe/Amsterdam

Nationale-Nederlanden en Aegon pakken schulden lokaal aan

Samenvatting

Lopend onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) laat zien dat een schuldentraject voor een aanzienlijk deel van de deelnemers tot positieve resultaten leidt. De informele en lokale aanpak van schuldhulpinitiatieven is daarbij van groot belang. Gisteren kwamen daarom zestig van deze lokale organisaties zoals VluchtelingenWerk Nederland, Humanitas, Hoedje van Papier en De Regenboog Groep bijeen in Utrecht. De aanwezigen zijn met elkaar verbonden door hun deelname aan het grootschalig, vijfjarig onderzoek naar armoede en schulden in Nederland, opgezet door Nationale-Nederlanden en Aegon.

Lopend onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) laat zien dat een schuldentraject voor een aanzienlijk deel van de deelnemers tot positieve resultaten leidt. De informele en lokale aanpak van schuldhulpinitiatieven is daarbij van groot belang. Gisteren kwamen daarom zestig van deze lokale organisaties zoals VluchtelingenWerk Nederland, Humanitas, Hoedje van Papier en De Regenboog Groep bijeen in Utrecht. De aanwezigen zijn met elkaar verbonden door hun deelname aan het grootschalig, vijfjarig onderzoek naar armoede en schulden in Nederland, opgezet door Nationale-Nederlanden en Aegon.

Dankzij presentaties en workshops van onder andere de Nationale ombudsman, het Nibud, Hogeschool van Amsterdam en de Belastingdienst hebben de deelnemers elkaar beter leren kennen en zijn nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan.

Van links naar rechts: Madelyn Horstink (Aegon), Reinier van Zutphen (Nationale ombudsman), Miranda Visser-de Boer

Effect en Bereik

Uit de onderzoeksresultaten over 2018 blijkt onder meer dat 26 procent van de respondenten op de lange termijn schuldvrij is. En dat de gemiddelde schuld zowel op korte als op lange termijn afneemt. Ook heeft deze groep na afloop van het traject vaker geld beschikbaar voor onverwachte uitgaven, zoals bijvoorbeeld het vervangen van een wasmachine. Projecten die inzetten op het vergroten van de inkomsten van deelnemers, zoals bijvoorbeeld aandacht voor sollicitatievaardigheden, hebben blijvende impact. Samen met zestig maatschappelijke partners, ruim 1300 vrijwilligers van Nationale-Nederlanden en 250 van Aegon zijn de afgelopen drie jaar bijna tienduizend huishoudens die kampen met (dreigende) schulden en armoede op weg geholpen naar financiële redzaamheid. 

'De landelijke bijeenkomst is voor de partnerprojecten van Van Schulden naar Kansen bij uitstek een plek voor ontmoeting, een plek om van elkaar te leren en hun netwerk te verbreden. Op deze manier kunnen zij hun deelnemers nog beter helpen of juist naar een andere partij doorverwijzen als dat beter past bij de schulphulpvraag, zegt Miranda Visser-de Boer, manager van Stichting van Schulden naar Kansen. ‘Deze lokale maatschappelijke projecten zijn toegankelijk én maken een verschil, blijkt ook uit het onderzoek van de HvA. Daarom blijven wij initiatieven steunen die mensen helpen om orde en overzicht in hun financiën aan te brengen, financieel assertiever te worden en hun inkomen te vergroten’ 

‘Voor financiële dienstverleners als wij, is klanten in staat stellen zelf bewust keuzes te maken voor een gezonde financiële toekomst ons dagelijks werk’, aldus Madelyn Horstink, projectleider Van Schulden naar Kansen bij Aegon. ‘Met die kennis kunnen we ook mensen helpen die als gevolg van problematische schulden niet aan het maken van die keuzes toekomen. Ik ben dan ook trots op de bijna 8% collega’s die zich als vrijwilliger inzetten voor de maatschappelijke projecten die Aegon met Van Schulden naar Kansen ondersteunt. De impact die mijn collega’s daarmee maken in het leven van de deelnemers is groot en de opgedane ervaring helpt hen weer in het gewone werk.’

Van Schulden naar Kansen

Sinds 2008 maakt Stichting van Schulden naar Kansen, een initiatief van Nationale-Nederlanden, zich sterk voor het bevorderen van financiële redzaamheid in Nederland. In 2016 sloot Aegon zich aan bij het doel om armoede door probleemschulden in Nederland terug te dringen. In Amsterdam, Arnhem, Rotterdam, Zwolle, Den Haag, Leeuwarden en Groningen zetten beide partijen zich in als verbindende factor tussen maatschappelijke organisaties, kennis- en onderzoeksinstituten en vrijwilligers.


Meer informatie is te vinden op de website van Stichting van Schulden naar Kansen: vanschuldennaarkansen.nl en op https://www.aegon.nl/over-ons/verantwoord-ondernemen/maatschappelijk-betrokken/stap-vooruit/het-programma.


Over Nationale-Nederlanden

Nationale-Nederlanden is een financieel dienstverlener met ruim 5 miljoen particuliere en zakelijke klanten in Nederland. Dagelijks zetten meer dan 5000 medewerkers van het bedrijf zich in om de financiële toekomst van klanten veilig te stellen. Nationale-Nederlanden is sinds de negentiende eeuw actief op de Nederlandse markt en biedt verzekeringen, pensioenen en bancaire producten. Het is onderdeel van NN Group, een internationale verzekeraar en vermogensbeheerder met een beursnotering aan Euronext Amsterdam.

Important legal information

Certain of the statements contained herein are not historical facts, including, without limitation, certain statements made of future expectations and other forward-looking statements that are based on management’s current views and assumptions and involve known and unknown risks and uncertainties that could cause actual results, performance or events to differ materially from those expressed or implied in such statements. Actual results, performance or events may differ materially from those in such statements due to, without limitation: (1) changes in general economic conditions, in particular economic conditions in NN Group’s core markets, (2) changes in performance of financial markets, including developing markets, (3) consequences of a potential (partial) break-up of the euro or European Union countries leaving the European Union, (4) changes in the availability of, and costs associated with, sources of liquidity as well as conditions in the credit markets generally, (5) the frequency and severity of insured loss events, (6) changes affecting mortality and morbidity levels and trends, (7) changes affecting persistency levels, (8) changes affecting interest rate levels, (9) changes affecting currency exchange rates, (10) changes in investor, customer and policyholder behaviour, (11) changes in general competitive factors, (12) changes in laws and regulations and the interpretation and application thereof, (13) changes in the policies and actions of governments and/or regulatory authorities, (14) conclusions with regard to accounting assumptions and methodologies, (15) changes in ownership that could affect the future availability to us of net operating loss, net capital and built-in loss carry forwards, (16) changes in credit and financial strength ratings, (17) NN Group’s ability to achieve projected operational synergies, (18) catastrophes and terrorist-related events, (19) adverse developments in legal and other proceedings and (20) the other risks and uncertainties contained in recent public disclosures made by NN Group.

Any forward-looking statements made by or on behalf of NN Group speak only as of the date they are made, and, NN Group assumes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information or for any other reason.

This document does not constitute an offer to sell, or a solicitation of an offer to buy any securities.