09
september
2019
|
12:28
Europe/Amsterdam

Nationale-Nederlanden biedt meer oplossingen voor verzuim

Samenvatting

Nationale-Nederlanden breidt het bestaande Verzuimpakket Werkgever uit met een module speciaal voor het mkb.

Nationale-Nederlanden breidt het bestaande Verzuimpakket Werkgever uit met een module speciaal voor het mkb. Deze aanvulling voldoet aan de criteria van de mkb verzuim-ontzorgverzekering en biedt vooral kleine werkgevers meer zekerheid en gemak bij een langdurig zieke werknemer. Zo biedt de nieuwe module meer premiestabiliteit, één vaste casemanager en 100% vergoeding van geadviseerde interventies door bedrijfsarts of casemanager. De nieuwe verzuimverzekering maakt deelt uit van de vandaag gestarte online verzuimcampagne en is dit najaar onderdeel van de nieuwe landelijke sessies met het intermediair.

Nationale-Nederlanden Inkomen Collectief (NNIC) start op 1 januari 2020 met een nieuwe module van het Verzuimpakket Werkgever: mkb uitgebreid. Dit komt mede voort uit het in 2018 gesloten convenant tussen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, MKB-Nederland en het Verbond van Verzekeraars. Werkgevers zijn verplicht om twee jaar lang loon door te betalen aan zieke werknemers. De prikkel om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid te voorkomen, en om de zieke werknemer zo snel mogelijk te re-integreren, ervaren vooral kleine werkgevers als last. Op dit gebied richt Nationale-Nederlanden zich in de campagne op de specifieke doelgroepen werkgevers en werknemers.

In de online campagne besteedt Nationale-Nederlanden aandacht aan oplossingen die bij het leven van nu passen. In de video komt een herkenbaar probleem van nu aan bod: de burn-out. Wanneer een werknemer in een burn-out raakt, belast dit zowel de werknemer als de werkgever; een burn-out kan tot gemiddeld 242 dagen verzuim leiden. Zo vertelt Ron in de video over zijn onverwachte burn-out en de impact die het heeft op zijn leven. Daarnaast komt ook zijn werkgever Bob aan bod, hij was verrast door de burn-out van zijn werknemer. Hij wil hem helpen en begeleiden, maar ook zijn bedrijfsvoering op peil houden. Vanuit hun eigen perspectief vertellen ze hoe zij met Rons ziekte omgingen en wat ze daarvan leerden. Nationale-Nederlanden wil laten zien dat langdurig ziekteverzuim zowel werknemer als werkgever raakt; het wil helpen om tekenen die wijzen op aanstaand ziekteverzuim te herkennen om onder meer langdurig ziekteverzuim hiermee te voorkomen

Alle modules uit de verzuimverzekering van Nationale-Nederlanden bieden persoonlijke begeleiding aan werkgevers én werknemers. Ook voldoen ze aan de verplichtingen uit de Arbowet en de Wet verbetering poortwachter. Uniek is dat werkgevers keuze hebben uit vier gecertificeerde arbodienstverleners die helpen verzuim te verkorten en voorkomen.

Voor werkgever en werknemer heeft Nationale-Nederlanden een aparte landingspagina. Hier zijn verhalen, tips en blogs terug te vinden over het herkennen en voorkomen van en het omgaan met langdurig ziekteverzuim.


Over Nationale-Nederlanden

Nationale-Nederlanden is een financieel dienstverlener met ruim 5 miljoen particuliere en zakelijke klanten in Nederland. Dagelijks zetten meer dan 5000 medewerkers van het bedrijf zich in om de financiële toekomst van klanten veilig te stellen. Nationale-Nederlanden is sinds de negentiende eeuw actief op de Nederlandse markt en biedt verzekeringen, pensioenen en bancaire producten. Het is onderdeel van NN Group, een internationale verzekeraar en vermogensbeheerder met een beursnotering aan Euronext Amsterdam.