22
maart
2023
|
13:35
Europe/Amsterdam

Bedrag ineens: juiste keuzebegeleiding essentieel

Maken mensen met lagere inkomens een misstap met bedrag ineens? Nee, uit de recente derde meting van de Bedrag Ineens Barometer van Nationale-Nederlanden blijkt dat dit niet zo is. Mensen met een inkomen ruim onder modaal kiezen namelijk minder vaak voor een bedrag ineens op hun pensioenleeftijd. Ze lijken zelf de bewuste keuze te maken om risico’s voor hun pensioen te beperken. De optie om voor bedrag ineens te kiezen wordt waarschijnlijk vanaf 1 januari 2024 mogelijk.  

Van werkend Nederland met een inkomen ruim onder modaal geeft 50% aan dat ze waarschijnlijk niet voor het bedrag ineens zouden kiezen op hun pensioenleeftijd. Bij boven modaal is deze zekerheid lager, namelijk 44%. De belangrijkste reden om het niet te doen? De maandelijkse uitkering wordt lager, in sommige gevallen té laag. Twee derde van de mensen met een inkomen ruim onder modaal vindt dit gevolg van bedrag ineens een risico.

Niet goed voorbereid

De twijfelaars vormen ook nu een grote groep, bijna één derde van de mensen weet niet wat ze zouden doen. Dit was in de voorgaande meeting ook zo. Het resultaat bij de vraag of mensen zich goed voorbereid voelen om keuzes te maken voor hun pensioen laat wellicht zien waarom. Van de mensen met een inkomen ruim onder modaal geeft 47% aan dat ze zich niet goed voorbereid voelen om keuzes te maken. Bij mensen met een inkomen boven modaal is deze groep een stuk kleiner, namelijk 29%.

Lagere inkomens ondervinden meer nadelen

Volgens het Nibud ondervinden mensen met lagere inkomens nadelen als ze kiezen voor bedrag ineens; het heeft invloed op de toeslagen die uitgekeerd worden. Gerard van Rooijen, directeur pensioen Nationale-Nederlanden: ‘Je kunt je met deze uitkomsten afvragen of mensen met een inkomen ruim onder modaal wel voldoende worden begeleid in de keuzes die ze hebben, en de gevolgen hiervan duidelijk genoeg worden uitgelegd.’

Keuzebegeleiding

‘Voorwaarde om een goede beslissing te maken is het bieden van de juiste keuzebegeleiding. Vaststaat dat de meeste mensen bij het maken van een dergelijke financiële keuze advies willen hebben van een (onafhankelijke) adviseur, partner of pensioenuitvoerder. Deze kan helpen door bijvoorbeeld de gevolgen voor de verwachte uitkering te laten zien als iemand kiest voor bedrag ineens. Hierin samen optrekken met de adviseur en werkgever is essentieel om de keuzebegeleiding te laten slagen. En uiteindelijk maakt bijna iedereen zelf de keuze, namelijk 98%’, aldus Van Rooijen. ‘Het geeft vertrouwen om te zien dat sinds onze eerste barometer in 2021 de kennis rondom het pensioenakkoord en bedrag ineens gestegen is. In 2021 gaf 22% aan niets te hebben gehoord of gelezen. Dat is nu nog maar 11%. Daarentegen stijgt de interesse in bedrag ineens nauwelijks. Hieruit blijkt dat bekend nog niet bemind maakt.’

De Bedrag Ineens Barometer is een doorlopend onderzoek naar kennis over en interesse in ‘bedrag ineens’ onder werknemers. Het eerste onderzoek is begin 2021 uitgevoerd door PanelWizard in opdracht van Nationale-Nederlanden. De tweede meting is eind 2021 gedaan. De derde meting heeft begin 2023 plaatsgevonden. Aan de derde editie deed een nieuwe groep van 1.284 Nederlanders mee, die representatief is voor ‘werkend Nederland’. Hiermee bedoelen we mensen (21-67 jaar) die nu in loondienst zijn, minimaal 16 uur per week werken en pensioen opbouwen via hun werkgever. Daarnaast hebben 490 extra respondenten met een inkomen onder modaal meegedaan, voor extra inzicht in deze doelgroep.

NN Bedrag Ineens Barometer (meting Q1 2023)

Heeft inkomen invloed op de interesse van 'werkend Nederland' in bedrag ineens?

Volgens de afspraken uit het pensioenakkoord mag je waarschijnlijk vanaf 1 januari 2024 in één keer tot 10% van je ouderdomspensioen opnemen. Deze optie heet ‘bedrag ineens’. Je kunt hiervoor kiezen op je pensioenleeftijd. Let op: je maandelijkse pensioen gaat dan wel omlaag.

39066_fullimage_nn-pensioen-bedrag-ineens-snippet

Deel artikel

Contact

Bas Kuik
Woordvoerder
+31 (0)6 20 89 39 66