Ga direct naar inhoud

Omzetting lijfrenterekeningen

In oktober of november zetten wij Delta Lloyd Lijfrente Groeirekeningen en OHRA Pensioenrekeningen waarop wordt belegd om naar Aanvullend Pensioen Zelf Beleggen van Nationale-Nederlanden. Na de omzetting gelden de productkenmerken en voorwaarden van Nationale-Nederlanden. Hier leest u wat er verandert. Ook vindt u hier een overzicht van veelgestelde vragen en de voorwaarden.

Wijzigingen lijfrenterekeningen

Hieronder vindt u meer uitleg over de belangrijkste verschillen bij de omzetting van de Delta Lloyd Lijfrente Groeirekening en OHRA Pensioenrekening naar NN Aanvullend Pensioen Zelf Beleggen.


De manier waarop de variabele rente wordt berekend in een schrikkeljaar

De manier waarop de rente in een schrikkeljaar wordt berekend is bij Nationale-Nederlanden anders. Een schrikkeljaar wordt op 366 dagen gesteld in plaats van op 365 dagen. U ontvangt daardoor in een schrikkeljaar iets minder rente.

Hoe wordt de rente berekend?
Bij Nationale-Nederlanden tellen wij het aantal dagen dat het geld op uw rekening staat. Dit aantal delen wij door het aantal dagen in een jaar. Het aantal dagen in een jaar stellen wij op 365 dagen. In een schrikkeljaar wordt het jaar op 366 dagen gesteld. De uitkomst hiervan vermenigvuldigen wij met het geld dat op uw rekening staat en met het rentepercentage.

Bijvoorbeeld:

U heeft het gehele jaar € 10.000,- op uw rekening staan (van 1 januari t/m 31 december). U ontvangt 0,4% rente.  De variabele rente verandert niet gedurende het jaar.

Bij Nationale-Nederlanden ontvangt u in een schrikkeljaar aan rente:

Het werkelijk aantal dagen dat het geld op uw rekening heeft gestaan (366 dagen in een schrikkeljaar). Gedeeld door het aantal dagen waarop een schrikkeljaar wordt gesteld (ook 366):

366/366 * 0.4% * € 10.000,- = € 40,00

Bij Delta Lloyd/OHRA krijgt u aan rente:

Het werkelijk aantal dagen dat het geld op uw rekening heeft gestaan (ook 366 dagen). Gedeeld door het aantal dagen waarop een jaar wordt gesteld (altijd 365 ongeacht of het een schrikkeljaar is):

366/365 * 0.4% * € 10.000,- =  € 40,11

In een niet schrikkeljaar zou de berekening zijn:

Nationale-Nederlanden:

365/365 * 0.4% * € 10.000,- = € 40,00

Delta Lloyd/OHRA:

365/365 * 0.4% * € 10.000,- = € 40,00

Alleen in een schrikkeljaar is er dus een verschil.

De manier waarop de depositorente wordt berekend

Zowel bij Delta Lloyd/OHRA als bij Nationale-Nederlanden ontvangt u rente over het daadwerkelijk aantal dagen dat het bedrag op uw deposito heeft gestaan. Echter een jaar wordt bij Delta Lloyd/OHRA altijd op 365 dagen gesteld. Ook in een schrikkeljaar. Bij Nationale-Nederlanden wordt een schrikkeljaar wel op 366 dagen gesteld.

Hierdoor ontvangt u In een schrikkeljaar bij Nationale-Nederlanden net zoveel rente als in een niet schrikkeljaar. Bij Delta Lloyd/OHRA ontvangt u in een schrikkeljaar een iets hogere rentevergoeding. In een jaar dat geen schrikkeljaar is, is de vergoeding gelijk aan de Nationale-Nederlanden rentevergoeding. 

Is deze wijziging in uw nadeel? Dan informeren wij u hierover. U krijgt dan een compensatie voor het rentebedrag dat u misloopt. U ontvangt dit bedrag in de week voor de omzetting op uw deposito.


De manier waarop de opnamekosten worden berekend als u uw deposito eerder stopt

Als u een deposito heeft, dan krijgt u over het saldo een vast rentepercentage over een afgesproken periode. Stopt u eerder met uw deposito dan de afgesproken einddatum? Dan berekenen wij soms opnamekosten. Deze berekenen wij als volgt:

Is de rente op uw deposito hoger dan de actuele rente op de resterende looptijd?
Dan betaalt u na de omzetting geen boete en administratiekosten meer bij Nationale-Nederlanden. Nu betaalt u bij OHRA/Delta Lloyd minimaal €50,- (voor deposito’s geopend vanaf 17 september 2012) of minimaal 1% van het opnamebedrag (voor deposito’s geopend voor 17 september 2012).

Is de rente op uw deposito lager dan de actuele rente op de resterende looptijd?
Dan betaalt u bij Nationale-Nederlanden ook opnamekosten. De manier waarop die worden berekend wordt voor alle deposito’s anders. Wij rekenen geen administratiekosten.

Hoe worden de opnamekosten bij Nationale-Nederlanden berekend?

 • Eerst kijken wij naar de resterende looptijd van uw deposito, in jaren (naar boven afgerond).
 • Daarna bekijken wij wat de actuele rente is die op dat moment geldt voor een deposito met die looptijd.
 • Het verschil tussen die actuele rente en de rente op uw deposito vermenigvuldigen wij met uw saldo en met de resterende looptijd (niet afgerond).

Voorbeeld:

Stel, u  heeft op 1 juni 2018 € 20.000,00 gestort in een deposito met een looptijd van 10 jaar en u krijgt daarover 1,4% rente. Op 20 maart 2021 beëindigt u uw deposito. U beëindigt het deposito 7 jaar en 73 dagen (7,2 jaar) eerder. Op het moment van beëindiging is de rente voor een deposito met een looptijd van 8 jaar 1,7%. Het verschil tussen de rente van uw deposito en de rente voor een nieuw deposito is 0,3% (1.7% - 1.4%). Het saldo van uw deposito is op 20 maart 2021 door de bijgeschreven rente op 1 juni 2019 en 1 juni 2020 € 20.563,92. 

De opnamekosten in dit voorbeeld zijn dan: 0,3% x € 20.563,92 x 7,2 jaar = € 444,18.

U krijgt in dit geval bijgeschreven op uw variabele renterekening:
Saldo (€ 20.563,92) – opnamekosten (€ 444,18) + opgebouwde maar nog niet bijgeschreven rente  van 1 juni 2020 tot 20 maart 2021 (€ 230,32) = € 20.350,06.


Automatische incasso

U kunt na de omzetting niet meer sparen  of beleggen via automatische incasso. Wilt u wel graag automatisch blijven sparen? Na de omzetting kunt u periodiek een bedrag overboeken van uw tegenrekening naar uw Aanvullend Pensioen Zelf Beleggen. Wilt u het bedrag beleggen? Dan moet u daarvoor zelf opdracht geven.

Uw rekeningnummer

De eerste 8 karakters (de land- en bankcode) veranderen.  De laatste 10 cijfers van uw rekeningnummer wijzigen niet.

Uw huidige rekeningnummer is NL19DLBK 0123456789
Uw nieuwe rekeningnummer wordt NL09NNBA 0123456789

De manier waarop de kosten voor beleggen worden berekend

De manier waarop de kosten voor beleggen worden berekend is bij Nationale-Nederlanden anders.

Hoe worden de kosten berekend?
Bij Nationale-Nederlanden berekenen wij de kosten per maand. Daarvoor nemen wij de waarde van uw beleggingen aan het eind van elke maand. Na afloop van elk kwartaal tellen wij deze kosten bij elkaar op.

Voorbeeld

 • Stel, de waarde van uw beleggingen is aan het eind van de eerste maand van het kwartaal € 10.000,-.
 • U betaalt daarover 0,55% kosten per jaar. Dit is € 55,- per jaar.
 • Dit bedrag delen we door twaalf. De kosten voor deze maand zijn dan € 4,58.
 • Dezelfde berekening maken we voor maand twee en drie.
 • Aan het eind van het kwartaal tellen we de kosten van de drie maanden bij elkaar op.    

Bij Delta Lloyd berekenen wij de kosten per dag. Daarvoor nemen wij de waarde van uw beleggingen aan het eind van elke dag. Na afloop van elk kwartaal tellen wij deze kosten bij elkaar op.

Voorbeeld

 • Stel, de waarde van uw beleggingen is aan het eind van de eerste dag van het kwartaal € 10.000,-.
 • U betaalt daarover 0,55% kosten per jaar. Dit is € 55,- per jaar.
 • Dit bedrag delen we door 365. De kosten voor die dag zijn dan € 0,15.
 • Dezelfde berekening maken we voor alle dagen van het kwartaal.

Aan het eind van het kwartaal tellen we de kosten van alle dagen bij elkaar op. 


Beleggingsorders

Nationale-Nederlanden maakt geen onderscheid in de afslagtijden voor het opgeven van orders voor beursgenoteerde- of niet beursgenoteerde fondsen. Voor alle orders geldt:

 • Geeft u op een handelsdag vóór 13.00 uur een beleggingsorder op? Dan verwerken wij die dezelfde dag. Afhankelijk van het fonds duurt het 1 tot 3 beursdagen voordat uw order is uitgevoerd.
 • Geeft u op een handelsdag na 13.00 uur, op een feestdag of in het weekend een beleggingsorder op? Dan verwerken wij die de eerstvolgende handelsdag.

Beleggingsorders kunt u alleen in bedragen opgeven. Wilt u meer dan 95% van uw beleggingen in een fonds verkopen? Dan verkopen wij automatisch al uw beleggingen in dat fonds.

Rechtstreekse fondsstortingen (stortingen op uw beleggingsrekening met in de omschrijving een fondscode) zijn niet meer mogelijk. U moet voortaan zelf online een aankooporder doorgeven om de stortingen te beleggen.

Heeft u een periodieke overboeking vanaf uw tegenrekening? Geef dan de bank waar uw tegenrekening loopt het nieuwe rekeningnummer door. De bedragen worden bijgeschreven op het spaarsaldo van uw rekening. Daarna kunt u online een aankooporder doorgeven.


Administratie beleggingsposities

Voortaan worden uw beleggingen tot 4 cijfers achter de komma geadministreerd. Bij de omzetting ronden wij uw beleggingen altijd naar boven af.

Voorbeeld:
U heeft 12,342315 posities. Na de omzetting heeft u 12,3424 posities.

De beleggingen worden voortaan geadministreerd door de Nationale-Nederlanden Beleggersgiro.


Beleggingsrendement

In mijn.nn ziet u het rendement tot nu toe vanaf het moment dat uw rekening is omgezet naar Aanvullend Pensioen Zelf Beleggen. Daarnaast ziet u het rendement over het lopende jaar. Het rendement geven wij weer in euro’s.

Beleggerskompas

Het Beleggerskompas kijkt niet meer naar de verdeling over de verschillende beleggingscategorieën, maar geeft een risicocijfer aan uw beleggingsportefeuille. Op die manier kunt u zien of het risico van uw beleggingsportefeuille past bij uw beleggersprofiel of dat u meer of minder risico neemt.

Geeft u een aan- of verkooporder door? Dan ziet u direct welke invloed dat heeft op het risico dat u loopt met uw beleggingen. Wij waarschuwen als uw order naar verwachting leidt tot een beleggingsportefeuille met meer of minder risico dan past bij uw beleggersprofiel.

Fondsen in het assortiment

Het assortiment fondsen waarin u kunt beleggen blijft na de omzetting hetzelfde. Halen wij een fonds uit het assortiment? Dan mogen wij na 1 jaar uw beleggingen in dat fonds verkopen,  zonder dat wij daarvoor uw toestemming hoeven te vragen.

Overboeken beleggingen

Overboeken van beleggingen van en naar een beleggingsrekening bij een andere bank, bijvoorbeeld bij een waardeoverdracht, is niet meer mogelijk. Daarvoor in de plaats kunt u uw beleggingen verkopen en de opbrengst laten overmaken naar uw rekening bij de andere bank. Daarna kunt u bij de andere bank opnieuw beleggingen aankopen.
Veelgestelde vragen
uniqueid

Kunnen wij u helpen?