Ga direct naar inhoud

Trek je studiekosten af zolang dat kan

Terug naar Alle eindejaarstips

Eigenlijk zou in 2020 de aftrekpost voor studiekosten vervallen door kabinetsplannen. Deze zijn wat vertraagd, dus komend jaar kun je je opleidingskosten nog op de ‘oude’ manier terugvragen.

Studiekostenregeling voor 2019 en 2020

Studiekosten voor een opleiding voor je werk zijn aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Je moet daarvoor aan een aantal voorwaarden voldoen. De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • Je hebt geen recht op studiefinanciering
  • De opleiding is voor je (toekomstige) beroep
  • Alleen de noodzakelijke kosten zoals les-, examengeld en leermiddelen zijn aftrekbaar in het jaar van betalen

Er geldt een drempel van € 250,- en je mag maximaal € 15.000,- per jaar aftrekken. Meer informatie over het terugvragen van studiekosten, vind je op de website van de Belastingdienst. Kosten voor je laptop, printer, inrichting van je werkkamer en reiskosten zijn niet aftrekbaar

Toekomstplannen

Overweeg je om een 'dure' studie of opleiding te gaan volgen? Bekijk dan of je in 2020 kunt starten. Deze studiekosten kun je dan nog aftrekken bij je belastingaangifte over 2020. Zo heb je geen last van het beperkte nieuwe ‘STAP-budget’.

Wat is het STAP-budget?

Het kabinet werkt aan een regeling voor een algemeen leer- en ontwikkelbudget, het ‘STAP-budget’. Dit geeft je de (financiële) mogelijkheid om stappen te zetten in je ontwikkeling om duurzaam inzetbaar te blijven. Wat helpt om op een gezonde manier je pensioenleeftijd te halen. Denk hierbij aan een bedrag tussen € 1.000,- en € 2.000,- per persoon dat rechtstreeks uitbetaald wordt aan de opleidingsinstelling.