Ga direct naar inhoud

Ondernemer? Maak nu een keuze voor je pensioen

Terug naar Alle eindejaarstips

Ben je directeur-grootaandeelhouder van je eigen BV en heb je nog pensioen in eigen beheer op de balans staan? 2019 is het laatste jaar waarin je pensioen in eigen beheer kan omzetten in een oudedagsverplichting (ODV) of kan afkopen met korting.

Vanaf 1 juli 2017 mag je namelijk geen pensioen meer opbouwen in je eigen BV. Het al opgebouwde pensioen in eigen beheer mag je wel in je BV houden.

Optie: Korting bij afkopen

Besluit je voor 1 januari 2020 je pensioen af te kopen, dan krijg je van de Belastingdienst een korting van 19,5%. Alleen over 80,5% van de fiscale balanswaarde van het pensioen betaal je belasting. Na 2019 wordt afkoop een stuk duurder. Je moet dan over de werkelijke waarde progressief belasting betalen. Ook ben je nog 20% revisierente verschuldigd.

Optie: Pensioen omzetten

In plaats van het pensioen in eigen beheer af te kopen, kun je het ook omzetten in een oudedagsverplichting. Daarvoor heb je nog maar tot 1 januari 2020 de mogelijkheid.

Lees meer informatie over de nieuwe wetgeving pensioen in eigen beheer. Over het in stand houden van pensioen in eigen beheer, afkoop ervan en omzetting in een ODV. Het is slim om nog voor het einde van het jaar te overleggen met je adviseur.

Let op

De wetgever eist dat je bij het nemen van een beslissing over afkoop of omzetting in een ODV toestemming hebt van je (ex-)partner voor de pensioenregeling.