Ga direct naar inhoud

Los af op je hypotheekschuld

Terug naar Alle eindejaarstips

Extra aflossen op je hypotheek kan zowel een financieel als fiscaal voordeel opleveren.

Financieel voordeel

Als je aflost, betaal je minder hypotheekrente. Dat levert dus een financieel voordeel op.

Fiscaal voordeel in box 3

Er zijn mogelijkheden om de belasting op je vermogen, de vermogensrendementsheffing, te verkleinen. Normaal gesproken betaal je die heffing over je vermogen boven € 30.846,-. Of boven € 61.692,-, als je een fiscale partner hebt. Als je extra aflost op je hypotheekschuld, gaat je vermogen omlaag en dan betaal je dus minder heffing.

Fiscaal voordeel Hillen-aftrek

Extra aflossen op je hypotheek kan nog een ander fiscaal voordeel opleveren. Hoe zit het ook alweer met de eigen woning en de aftrek van hypotheekrente?

Eigenwoningforfait

Je woning valt voor de inkomstenbelasting in box 1, samen met bijvoorbeeld je salaris of je inkomsten als ondernemer. De Belastingdienst ziet je woning namelijk ook als inkomstenbron. De wetgever heeft hiervoor het eigenwoningforfait in het leven geroepen. Dit is een extra fiscale bijtelling, waarover je dus belasting moet betalen. Het voordeel dat je hebt doordat je hypotheekrente mag aftrekken, valt hierdoor deels of geheel weg.

En dat fiscaal voordeel dan?

Als je extra aflost op je hypotheek dan daalt uiteraard ook de hypotheekrente die je af mag trekken. Door het eigenwoningforfait kan je 'inkomen uit eigen woning' dus positief zijn. In dat geval zou je denken dat je meer belasting moet betalen. Maar daarvoor is de zogenaamde ‘Hillen-aftrek’.

Wat is de Hillen-aftrek?

De Hillen-aftrek is een extra aftrekpost speciaal voor mensen met geen of een lage woningschuld en neutraliseert het positieve inkomen dat kan ontstaan als je extra aflost op je hypotheek. Je kunt hierdoor dus gewoon aflossen zonder dat je ‘gestraft’ wordt met belastingheffing door het eigenwoningforfait.

Let op

Let op. De Hillen-aftrek wordt in dertig jaar gelijkmatig afgebouwd. Het voordeel van deze aftrek wordt dus langzaam minder. Houd daarnaast ook rekening met de maximale bedragen die je vergoedingsvrij mag aflossen.

Als je extra wilt aflossen, neem dan contact op met je adviseur. Hij kan de financiële gevolgen voor je in kaart brengen.