Ga direct naar: inhoud

Preventietips Zakelijke Dienstverlening

Klanten die niet op tijd betalen. Kleine administratieve fouten met grote gevolgen. Diefstal van gegevens. Deze onverwachte tegenvallers kunnen vervelend uitpakken voor uw bedrijf. Nationale-Nederlanden helpt u daarom met slimme maatregelen om problemen voor te zijn.

Voorkom onveilige situaties op het werk
 • Zorg voor ergonomische werkplekken. Stel de monitoren, stoelen en werkbladen goed af.
 • Laat uw medewerkers voldoende pauzes nemen. Installeer bijvoorbeeld pauzesoftware op de computers.
 • Zorg voor een goed binnenklimaat met genoeg ventilatie, schone lucht, een aangename temperatuur en goede verlichting.
 • Maak gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen bij het bezoeken van gevaarlijke locaties. Denk aan veiligheidsschoenen en helmen.
 • Hou vluchtwegen vrij.
 • Breng de risico’s in uw bedrijf in kaart met een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en neem passende maatregelen.
Voorkom diefstal
 • Laat uw bedrijf beveiligen door een beveiligingsbedrijf met BORG-certificaat of dat is erkend door de Vereniging Europese Beveiligingsbedrijven (VEB).
 • Hou mensen die niets te zoeken hebben bij uw bedrijf buiten de deur met goede toegangscontrole en sleutelbeheer.
 • Berg computerapparatuur op in een afgesloten kast of maak computers vast aan het meubilair met kabels die goedgekeurd zijn door de Stichting Kwaliteit Gevelbouw (SKG) of Vertrauen durch Sicherheid (VdS).
 • Laat waardevolle spullen, zoals laptops en mobiele telefoons, niet onbeheerd achter.
Beveilig uw informatie
 • Laat documenten niet onbeheerd achter en berg dossiers na het werk op.
 • Laat notities met inlogcodes en wachtwoorden niet slingeren.
 • Gebruik een firewall, installeer antivirussoftware en hou deze up-to-date.
 • Maak dagelijks een back-up.
 • Bewaar belangrijke gegevens in brand- en inbraakwerende kasten. Of op een ander adres.
Professionaliseer uw dienstverlening
 • Neem alleen opdrachten aan waarvoor in uw bedrijf de juiste deskundigheid aanwezig is.
 • Zorg voor gekwalificeerd personeel en hou hun kennis op peil met cursussen en opleidingen.
 • Sluit u aan bij een branche- of beroepsvereniging.
 • Leg de afspraken over het werk vooraf schriftelijk vast. Hiermee voorkomt u onduidelijkheden of discussies achteraf.
 • Regel de aansprakelijkheid bij fouten in uw algemene voorwaarden.
 • Laat foutgevoelig werk door een collega controleren.
Verminder de kans op wanbetaling
 • Zorg voor een goede financiële administratie.
 • Zorg dat u vooraf weet met wie u zaken doet: vraag kredietinformatie op over uw klant.
 • Spreek betalingsvoorwaarden en -termijnen af.
 • Verstuur uw facturen kort na het einde van de werkzaamheden.
 • Komt een klant de betalingen telkens niet na? Schakel een incassobureau in.


Heeft u vragen over schadepreventie?

Nationale-Nederlanden adviseert u graag over hoe u de kans op schade vermindert. Een team van ervaren risicodeskundigen staat voor u klaar.