Ga direct naar inhoud

Preventietips Bouw

Kabels of panden die beschadigen tijdens uw funderingswerkzaamheden. Verzakkingen door grondwaterstandverlaging. Materialen die verdwijnen, brandstichting en mensen die gewond raken. Als bouwondernemer kent u de risico’s van het vak als geen ander. Met deze preventietips helpt Nationale-Nederlanden u om de kans op diefstal, beschadiging en ongelukken te verminderen.

Hou uw eigen bedrijfsterrein veilig
 • Hou uw terrein en bedrijfsgebouwen netjes.
 • Hou de werkplekken schoon.
 • Berg brandgevaarlijke en milieubelastende stoffen op in een veiligheidskast.
 • Loop aan het eind van de dag een controleronde.
 • Beveilig uw gebouwen. Schakel hiervoor een beveiligingsbedrijf in met een BORG-certificaat of dat is aangesloten bij de Vereniging Europese Beveiligingsbedrijven (VEB).
 • Beveilig uw terrein en hou met goede toegangscontrole mensen die niets op uw terrein te zoeken hebben buiten de deur.
Minder kans op diefstal en vandalisme op de bouwplaats
 • Installeer waardevolle spullen, zoals cv-installaties, keukenapparatuur en sanitair, zo kort mogelijk voor de oplevering.
 • Laat waardevolle spullen zo laat mogelijk leveren, zodat u ze niet lang op de bouwplaats hoeft op te slaan.
 • Ruim bouwmaterialen aan het eind van de dag op. Sla afval op in afsluitbare containers.
 • Beveilig de bouwplaats met hekwerk dat goed vast staat. Plus eventueel bewegingsdetectie en bewakingscamera’s.
 • Laat een professionele bewakingsdienst sluit- en surveillancerondes doen.
Verminder de kans op schade tijdens funderingswerkzaamheden
 • Laat de bouwkundig ingenieur de invloed van uw werkzaamheden op de omgeving inschatten bij het opstellen van het funderingsplan.
 • Voorkom discussies achteraf met een bouwkundige vooropname. Daarin laat u foto’s van de aangrenzende percelen en huizen opnemen. Laat ook de hoogte inmeten.
 • Controleer voordat u begint of er ondergrondse kabels en leidingen direct in de buurt liggen door een graafmelding (KLIC). Verzeker u van de precieze ligging met proefsleuven.
 • Doe regelmatig trillingsmetingen. Zo houdt u in de gaten of u binnen de norm blijft en kunt u dit later aantonen.
Verminder de kans op schade tijdens Grondwaterstand
 • Laat een geotechnisch adviseur een bemalingsadvies uitbrengen en volg dit op. Laat hem ook de invloed van uw werkzaamheden op de omgeving inschatten.
 • Voorkom discussies achteraf met een bouwkundige vooropname. Daarin laat u foto’s van de aangrenzende percelen en huizen opnemen. Laat ook de hoogte inmeten.
 • Laat regelmatig hoogtemetingen doen aan zettingsgevoelige belendingen, zodat u op tijd kunt ingrijpen als dat nodig is.
 • Voorzie de bemalingspompen van storingssignalering met doormelding en zorg dat u voldoende reservematerieel heeft.
Veilig lassen, snijden, solderen, verf afbranden en dakdekken
 • Kies als het even kan een minder brandgevaarlijke methode.
 • Zorg dat u altijd weet waar en wanneer brandgevaarlijk werk gebeurt. Leg dit vast in aparte werkvergunningen.
 • Hou brandbaar materiaal uit de buurt of dek het toe met bijvoorbeeld een lasdeken.
 • Werk klaar? Laat iemand nog een uur toezicht houden op het ontstaan van brand.
 • Zorg dat geschikt blusmateriaal voor handen is.
 • Zorg dat u en uw medewerkers altijd een mobiele telefoon op zak hebben om hulp in te schakelen.
Zorg voor een veilige en gezonde werkomgeving
 • Breng de veiligheids- en gezondheidsrisico’s van uw bedrijf in kaart met een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) en neem passende maatregelen. Maak voor elke bouwlocatie een aparte RI&E inclusief een taakrisicoanalyse voor gevaarlijk werk.
 • Meer partijen op de bouwplaats? Coördineer de veiligheidsmaatregelen goed en hou strikt toezicht. Voor grotere bouwprojecten is een Veiligheids- en gezondheidsplan meestal verplicht.
 • Zorg dat uw medewerkers voldoende middelen hebben om zich te beschermen, zoals werkschoenen, veiligheidshelm, lasbrillen en mondkapjes. En zie erop toe dat ze deze gebruiken.
 • Besteed regelmatig aandacht aan arbeidsomstandigheden, bijvoorbeeld tijdens werkoverleg.
 • Stel uw werknemers in de gelegenheid om opleidingen te volgen, zoals VCA, BHV en EHBO.
 • Hou rekening met taalbarrières en cultuurverschillen bij inzet van buitenlandse werknemers. Stel bijvoorbeeld een tweetalige voorman aan.


Heeft u vragen over schadepreventie?

Nationale-Nederlanden adviseert u graag over hoe u de kans op schade vermindert. Een team van ervaren risicodeskundigen staat voor u klaar.