Ga direct naar inhoud

Preventietips Blusmiddelen

Beginnende brandjes kunt u zelf blussen met kleine blusmiddelen. U moet dan wel zorgen dat u de juiste middelen in huis heeft, dat deze goed werken en dat u en uw medewerkers weten hoe ze er mee om moeten gaan. We zetten de belangrijkste informatie over blusmiddelen op een rij.

Zorg voor een goede voorbereiding

Niet alle blusmiddelen zijn geschikt voor elk type brand. Zo kan het levensgevaarlijk zijn om elektrische apparaten of brandend frituurvet met water te blussen. Het is belangrijk om goed voorbereid te zijn.

  • Breng in kaart voor welke soorten brand uw bedrijf kwetsbaar is en zorg voor de juiste blusmiddelen. Laat u voorlichten door een expert, zoals uw leverancier of de brandweer.
  • Houd bij de keuze van de blusmiddelen rekening met onbedoelde schade: door blussen met water kan elektrische apparatuur beschadigd raken en het gebruik van poederblussers veroorzaakt veel extra vervuiling.
  • Zorg dat u en uw medewerkers weten met welk middel u welke brand moet blussen, hoe u met de verschillende blusmiddelen moet omgaan en hoe lang u met een blusser kunt blussen voordat de bus leeg is.
Kies het juiste blusmiddel

Op ieder brandblusmiddel staat met pictogrammen aangeven voor welke brandklasse(n) het geschikt is.

Soort blusmiddel Toepassing
Branddeken Voor personen en voor voorwerpen die helemaal bedekt kunnen worden door de deken. Bijvoorbeeld brandende prullenbakken.
Brandslanghaspel Brandklasse A: vaste stoffen, zoals hout, papier en textiel. En personen. Gevaarlijk bij vloeistofbranden, sommige metalen en elektriciteit.
Poederblusser Brandklasse A, B en C of D: vaste stoffen, vloeistoffen, gasvormige stoffen en metalen. Ook geschikt voor elektrische apparatuur. Niet voor personen.
Sproeischuimblusser Brandklasse A en B: vaste stoffen en vloeistoffen. Ook voor personen en elektrische apparatuur.
Koolzuursneeuwblusser Brandklasse B: vloeistoffen. Ook geschikt voor elektrische apparatuur. Niet voor personen – doordat het blusmiddel een temperatuur heeft van –80 graden Celsius kunnen mensen er ernstig gewond door raken.
Vetbrandblussers Brandklasse F: speciaal voor vetbranden
Zorg voor goed bereikbare en goed onderhouden blusmiddelen
  • Markeer de plaats van de blusmiddelen met de bekende rode pictogrammen.
  • Voorkom dat blusmiddelen worden geblokkeerd door bijvoorbeeld opgeslagen spullen.
  • Hang de blusmiddelen op de juiste plekken.
  • Kunt u geen brandslanghaspel uitrollen? Plaats dan extra blustoestellen.
  • Laat uw blustoestellen eens per twee jaar controleren. Hiervoor kunt u een onderhoudscontract afsluiten met een REOB-onderhoudsbedrijf voor kleine blusmiddelen. Zie www.preventiecertificaat.nl voor een bedrijf bij u in de buurt.
Train uw medewerkers in het gebruik van blusmiddelen
  • Informeer uw personeel over de aanwezigheid en het (juiste) gebruik van de aanwezige blusmiddelen.
  • Zorg voor praktijkoefening voor alle medewerkers, in company of op een trainingslocatie.


Heeft u vragen over schadepreventie?

Nationale-Nederlanden adviseert u graag over hoe u de kans op schade vermindert. Een team van ervaren risicodeskundigen staat voor u klaar.