Ga direct naar inhoud

Preventietips Algemene voorwaarden

Levert u diensten of producten? Met heldere algemene voorwaarden laat u uw klanten weten onder welke condities u werkt. Ook kunt u met bepalingen in uw algemene voorwaarden de aansprakelijkheidsrisico’s voor uw bedrijf beperken. Gebruik de algemene voorwaarden die uw brancheorganisatie voor leden heeft opgesteld. Deze zijn aanvaard in uw sector. Zo voorkomt u vervelende discussies en conflicten.

Waarom algemene voorwaarden

Met algemene voorwaarden geeft u duidelijkheid over onder meer uw:

 • leverings- en betalingstermijnen
 • transportvoorwaarden
 • eigendomsvoorbehoud
 • garanties
 • afhandeling van geschillen
 • aansprakelijkheid
Welke regels gelden voor algemene voorwaarden?
 • Algemene voorwaarden moeten juridisch gezien ‘redelijk’ zijn. Anders kunnen ze (gedeeltelijk) door de rechter ongeldig worden verklaard. Doet u zaken met consumenten? Dan gelden zwaardere eisen dan wanneer u business-to-business werkt.
 • Algemene voorwaarden moet u op tijd van toepassing verklaren: vóór of tijdens het aangaan van de overeenkomst. Onthoud dat telefonische en mondelingen afspraken ook overeenkomsten zijn.
 • U moet uw algemene voorwaarden beschikbaar stellen voor uw klanten, zodat ze er kennis van kunnen nemen. U kunt ze bijvoorbeeld meesturen met offertes, afdrukken op de achterkant van het briefpapier of opnemen in catalogi en prijslijsten. Online-klanten kunt u de mogelijkheid geven om de algemene voorwaarden te bekijken, op te slaan en te printen. Denk eraan om uw algemene voorwaarden eventueel te laten vertalen.
Zelf algemene voorwaarden opstellen?
 • Zorg dat uw algemene voorwaarden goed aansluiten op uw bedrijfsactiviteiten.
 • Laat u adviseren door een advocaat of juridisch adviseur over de redelijkheid van uw algemene voorwaarden.
 • Deponeer uw algemene voorwaarden. Dit doet u door ze te registreren bij een notaris of Kamer van Koophandel.
Algemene voorwaarden en samenwerken met leveranciers

Werkt u samen met een leverancier of onderaannemer? En hanteert ieder eigen algemene voorwaarden?

 • Spreek van tevoren duidelijk af welke algemene voorwaarden van toepassing zijn. In de wet is geregeld dat de voorwaarden die het eerst van toepassing zijn verklaard geldig zijn – tenzij deze vóór het sluiten van de overeenkomst expliciet schriftelijk zijn afgewezen. Let op: een afwijzing in uw eigen algemene voorwaarden is niet genoeg.
 • Controleer of de algemene voorwaarden van uw leveranciers niet zwaarder zijn dan de bepalingen die gelden voor uw afnemers.
Aansprakelijkheid uitsluiten

In uw algemene voorwaarden kunt u bepaalde vormen van aansprakelijkheid uitsluiten of beperken. Bijvoorbeeld:

 • Indirecte schade, zoals vertraging, stagnatie, bedrijfsstilstand, productieverlies, bedrijfsschade en winstderving.
 • Schade van anderen. Dit doet u door uw opdrachtgever of afnemer u hiervoor te laten vrijwaren.
 • Een schadevergoeding die maximaal het factuurbedrag of het honorarium bedraagt.
 • De aansprakelijkheid die verder gaat dan het nakomen van uw garantie.
 • De aansprakelijkheid die verder gaat dan het vervangen van een product dat niet aan de overeenkomst voldoet.


Heeft u vragen over schadepreventie?

Nationale-Nederlanden adviseert u graag over hoe u de kans op schade vermindert. Een team van ervaren risicodeskundigen staat voor u klaar.