Ga direct naar inhoud

Schadeafhandeling van een dakbrand regel je niet vanachter je bureau

In het voorjaar van 2021 ontstaat een brand op een van de daken van een nieuwbouwproject in Zoeterwoude. De zonnepanelen op het dak lijken de oorzaak. De brand wordt al snel opgeschaald naar grote brand als de brand overslaat naar andere woningen.

Achteraf blijkt dat er flinke schade is aan de kapconstructie van de woningen en aan de zonnepanelen. Ook is er sprake van gevolgschade: de brandweer heeft twee voordeuren geforceerd en twee ruiten ingeslagen. In drie woningen is er binnen veel schade door bluswater, zoals aan het spuitwerk van de plafonds en het schilderwerk van trappen. Ook de isolatie in de spouw is verzadigd geraakt door het vele bluswater. Dit moet vervangen worden.

Dat persoonlijke vinden we belangrijk. Bovendien maakt dat ons werk leuker: wij voelen ons geen productiemedewerkers en de klant voelt zich gezien.

Goede contacten met de aannemer

De aannemer en het project zijn verzekerd bij Nationale-Nederlanden. De schade wordt gemeld bij onze risicodeskundige, Stephan Vooijs. Als risicodeskundige beoordeelt hij de aanvraag van nieuwe polissen en geeft hij inzicht in mogelijke (schade-)risico’s, verzekeringen en preventie.

Vanwege dit voortraject heeft hij al goede contacten met de aannemer en kan hij daardoor snel schakelen. Jurjen Pronk: “Dat persoonlijke vinden we belangrijk. Bovendien maakt dat ons werk leuker: wij voelen ons geen productiemedewerkers en de klant voelt zich gezien.” In dit schadegeval heeft Stephan regelmatig contact met de aannemer.

Specialistische kennis

Kennis van zaken is een must voor het hele traject. “We weten waar we over praten. En waar dat niet voldoende is, huren we specialisten in.” In deze zaak worden twee experts ingeschakeld. Jurjen Pronk: “Een schadeafhandeling kun je niet alleen vanachter je bureau doen. We nemen onze klanten serieus en huren expertise in als we dat nodig hebben.“ Het inhuren van expertise is een belangrijk verlengstuk voor de schademanagers. De expert beoordeelt de situatie ter plaatse en is het extra paar oren en ogen. Jurjen: “Een professionele aanpak waar onze klanten baat bij hebben.”

Bij deze brand is dat een expert die technisch brandonderzoek doet naar de oorzaak van de brand.
Hij vraagt de specificaties en verwerkingsvoorschriften van de zonnepanelen op. Verder overlegt hij met de onderaannemer die de zonnepanelen heeft geplaatst.
De andere expert bij deze brand is een bouwkundig expert. Hij bekijkt hoe groot de schade is en heeft contact met de aannemer.

Reconstructie

Daarna vindt er een reconstructie plaats en worden de bevindingen van de experts vastgelegd in een rapport. Jurjen Pronk: “Bij dit schadegeval was snelheid belangrijk. De brand ontstond twee weken voor de opleverdatum waardoor de aangezegde oplevering niet kon worden gehaald. Dan kan de koper van het huis aanspraak maken op een schadevergoeding.” Voor Pronk en het team is het belangrijk om zo snel mogelijk de oorzaak en de omvang van de schade vast te stellen, zodat de aannemer snel duidelijkheid krijgt. Daarbij staan kwaliteit en zorgvuldigheid altijd voorop!

We nemen onze klanten serieus en huren expertise in als we dat nodig hebben.

Dakconstructie vervangen

De aannemer heeft gelukkig een Construction All Risk (CAR) verzekering. Schade aan het project door bijvoorbeeld deze brand, is hiermee verzekerd. Uiteindelijk wordt de schade vastgesteld op €65.000,00. Dit is ook het bedrag dat Nationale-Nederlanden onder aftrek van het eigen risico vergoedt.

Wie nu naar de getroffen huizen kijkt, kan zich de schade niet meer voorstellen. Met de schadevergoeding is de schade volledig hersteld. De dakconstructies van de woning zijn aan de achterzijde volledig vervangen, evenals de zonnepanelen. De kap en panelen van twee andere woningen zijn gedeeltelijk vervangen. Hierbij zijn ook de dakplaten aan de binnenzijde vervangen. Ook goten, aansluitende bitumineuze dakbedekkingen en daktrimmen zijn vervangen of aangeheeld.

Preventiemoment

Tijd om het rapport van de brand in een la te laten verdwijnen? Jurjen Pronk: “Zeker niet. Wij zien dat rapport als een leermoment. We bespreken dit rapport met de aannemer niet alleen om toekomstige schades te voorkomen, maar ook om advies te geven bij de aanpak bij het herstel. Dat is de & van Nationale Nederlanden voor onze klanten!”

Lees meer over bouwverzekeringen