Ga direct naar inhoud

Verhoging pensioenrichtleeftijd

De gemiddelde levensverwachting in Nederland blijft stijgen. Om ervoor te zorgen dat de pensioenen betaalbaar blijven, heeft de overheid de wettelijke pensioenrichtleeftijd: per 1 januari 2018 verhoogd van 67 naar 68 jaar. Hierdoor zijn ook de belastingregels voor (maximale) pensioenopbouw veranderd. Nationale-Nederlanden zorgt ervoor dat alle pensioenregelingen ook in 2018 voldoen aan de regels.

Aanpak Nationale-Nederlanden

Hoe gaat Nationale-Nederlanden om met de verhoging van de pensioenrichtleeftijd?

Om ervoor te zorgen dat een pensioenregeling voldoet aan de nieuwe belastingregels, moeten wij de regeling in sommige gevallen aanpassen. Ons uitgangspunt is om deze aanpassing zo beperkt mogelijk te houden. Wij vinden het namelijk belangrijk dat de uitgangspunten in de pensioenregeling zoveel mogelijk in lijn blijven met de afspraken die wij met de werkgever hebben gemaakt (en zij met hun werknemers of werknemersvertegenwoordiging).

Planning

Werkgevers hebben een brief van ons ontvangen met daarin de gevolgen van de verhoging van de pensioenrichtleeftijd voor hun pensioenregeling. Als de regeling moest worden aangepast, dan hebben we dat in de brief vermeld. De wijzigingen staan in de bijlage bij de brief. Daarin hebben we ook toegelicht wat de wijzigingen concreet betekenen voor een werknemer. Het is belangrijk dat werkgevers hun werknemers goed informeren over de pensioenregeling in 2018 (ook als er niets verandert). Zij kunnen de bijlage hierbij gebruiken.

Vanaf 1 januari 2018: wijzigingen verwerken

Met ingang van 2018 zijn we gestart met de verwerking van de wijzigingen in de pensioenregelingen. Als de werkgever geen bezwaar heeft gemaakt, dan verwerken we de wijzigingen zoals we die hebben voorgesteld in onze eerdere brief. Zodra dit is gebeurd, ontvangen werknemers een wijzigingsbericht met daarin een verwijzing naar hun Pensioen 1-2-3 op mijn.nn.nl. Zij kunnen de wijzigingen later ook terugzien op www.mijnpensioenoverzicht.nl en hun Uniform Pensioenoverzicht 2019.

Over de pensioenrichtleeftijd

Wat is de pensioenrichtleeftijd?

De pensioenrichtleeftijd is een rekenleeftijd die wordt gebruikt om te bepalen hoeveel pensioen je maximaal mag opbouwen. In de ‘Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd’ is deze leeftijd gekoppeld aan cijfers van het CBS over de gemiddelde levensverwachting van de Nederlandse bevolking. Uitgangspunt daarbij is de levensverwachting van 65-jarigen. Als zij gemiddeld langer leven, dan gaat de pensioenrichtleeftijd omhoog.

Pensioenfondsen en pensioenverzekeraars zijn niet verplicht om de pensioenrichtleeftijd te volgen in hun pensioenproducten. Zij moeten zich wel altijd houden aan de belastingregels voor (maximale) pensioenopbouw.

Wat verandert er door de verhoging van de pensioenrichtleeftijd?

Door de verhoging van de pensioenrichtleeftijd verandert er per 1 januari 2018 wettelijk het volgende:

  • Voor salaris/diensttijdregelingen (middelloon-, eindloon- en streefregelingen) gaan de wettelijke maximale opbouwpercentages omlaag voor pensioenleeftijden lager dan 68 jaar.
Pensioenleeftijd volgens regeling Middelloon nu Middelloon vanaf 1-1-2018 Eindloon nu Eindloon vanaf 1-1-2018
68 - 1,875% - 1,657%
67 1,875% 1,738% 1,657% 1,535%
66 1,739% 1,614% 1,536% 1,426%
65 1,616% 1,502% 1,428% 1,327%
  • Voor beschikbarepremieregelingen gaan de wettelijke maximaal toegestane beschikbarepremiepercentages omlaag. Hierbij geldt als norm een middelloonregeling met een pensioenleeftijd van 68 jaar.
Meer weten?

Ondersteuning bij pensioencommunicatie?

Zoekt u ondersteuning bij het informeren van uw werknemers over pensioen? Samen met de adviseur ondersteunen onze pensioencommunicatiespecialisten werkgevers graag bij het informeren van werknemers over pensioen. We leggen op een heldere manier uit wat de veranderingen in de pensioenwetgeving betekenen voor de pensioenregeling. En wat dit in de praktijk betekent voor uw werknemers.

Meer weten? Kijk op nn.nl/pensioencommunicatie. De mogelijkheden zijn ruim, de waardering van onze klanten hoog.

uniqueid