Ga direct naar: inhoud

Nationale-Nederlanden Pensioen in de media

Laat pensioenkeuze aansluiten bij eigen behoefte en situatie

“Werknemers mogen en moeten steeds meer keuzes maken voor hun inkomen later.” Michel van Elk, CEO Leven bij Nationale-Nederlanden, roept hen op om daarbij te kijken naar het totale financiële plaatje.

Artikel MT Finance

De behoefte aan advies neemt toe

De draai naar DB- naar DC-regelingen, in combinatie met een laag pensioenbewustzijn onder de deelnemers, baart Arthur van der Wal , directeur Pensioen bij Nationale-Nederlanden, grote zorgen. “Pensioen is voor later, dat klopt, maar dan moet je het nu wel goed regelen.”

Artikel Infinance

Werkgevers staan voor keuze over pensioenambitie

“Ik zou bijna zeggen: ‘Wat verandert er momenteel niet in het pensioenlandschap’”, begint Arthur van der Wal, directeur Nationale-Nederlanden Pensioen. Waar pensioenen decennialang zekere potjes met geld waren, is dat voor veel Nederlanders niet meer zo. Werknemers krijgen meer zeggenschap over hun inkomen voor later, kunnen beter inspelen op persoonlijke behoeften, maar dat brengt wel verantwoordelijkheden met zich mee - óók voor werkgevers en pensioenverzekeraars.

Artikel CFO Magazine

Eerder stilstaan bij inkomen op latere leeftijd

Arthur van der Wal gaat in op het pensioenbewustzijn in Nederland. "We proberen mensen aan te zetten tot denken en doen over hun pensioen."

Artikel AD

Hoe ziet jouw later eruit?

“Om toekomstbestendig te blijven, zal het pensioenstelsel zich moeten aanpassen”, stelt Arthur van der Wal, directeur Pensioen bij Nationale-Nederlanden in een artikel in het Financieel Dagblad. Hij schetst voor de komende jaren een aantal ontwikkelingen op het gebied van pensioenen.

Artikel FD Outlook

Werknemer aan zet voor zijn pensioen

Werkgevers en werknemers gaan op een andere manier om met hun pensioenwensen. De arbeidsmarkt is veranderd, net als de behoefte aan keuzevrijheid en transparantie. Dit vraagt aanpassing van het pensioenstelsel. Het publieke debat over solidariteit en collectiviteit kan hierbij helpen.

Artikel MT Finance

Aandacht voor pensioen belangrijker dan ooit

Ook nu de hervorming van ons pensioenstelsel in volle gang is, blijken veel Nederlanders nog steeds weinig aandacht te besteden aan hun pensioen. Dat zorgt voor onzekerheid. Nationale-Nederlanden wil daar iets aan doen.

Artikel Elsevier

Steeds vaker een versnipperd pensioen

De individuele verantwoordelijkheid van de consument om zelf voor een goed pensioen te zorgen wordt steeds groter. Inzicht en overzicht zijn volgens Arthur van der Wal, Directeur Pensioen bij Nationale-Nederlanden, een randvoorwaarde om aan deze individuele verantwoordelijkheid invulling te kunnen geven.

Artikel Infinance.nl

Individualisering pensioen is nog maar net begonnen

In absolute aantallen zijn de deelnemers aan DB-regelingen nog altijd ver in de meerderheid, maar DC-regelingen of premieregelingen zijn aan een opmars bezig. Deze opmars past in de maatschappelijke trend van meer individuele keuzevrijheid en verantwoordelijkheid. Pensioenuitvoerders staan voor de opgave om hier optimaal invulling aan te geven.

Artikel Pensioen Bestuur & Management (PBM)

Werkgever wil andere prijs-kwaliteit verhouding

Zoals verzekeraars een divers aanbod aan pensioenoplossingen op het schap hebben, zo zouden adviseurs een brede range aan advies beschikbaar kunnen stellen aan de markt. “Van maatwerk tot standaard. De werkgever wil wel betalen, maar de prijs-kwaliteit verhouding moet goed zijn.” Dat zegt Arthur van der Wal in de pensioenspecial van am:magazine.

Artikel AMWEB.nl