Ga direct naar: inhoud

Pensioenwetgeving 2015

Bent u werkgever? En heeft u het pensioen voor uw werknemers bij Nationale-Nederlanden ondergebracht? Dan kunt u hieronder lezen wat de nieuwe pensioenwetgeving voor 2015 inhoudt, wat de gevolgen kunnen zijn voor het pensioen van uw werknemers en wat u van ons kunt verwachten.

Wetgeving

Wat verandert er in 2015?

Hieronder hebben we de belangrijkste wijzigingen voor u onder elkaar gezet

 • De mogelijkheden om pensioen op te bouwen worden beperkt.
 • Mensen die meer verdienen dan € 100.000,- bouwen niet meer automatisch over hun hele salaris pensioen op.
 • We toetsen beschikbarepremieregelingen op basis van netto staffels.

Pensioenopbouw

Het maximale opbouwpercentage voor ouderdomspensioen per 1 januari 2015 is bij pensioenrichtleeftijd 67

 • Eindloon: 1,657%
 • Middelloon: 1,875%

Nieuwe franchisebedragen

De franchise, die minimaal moet worden gebruikt in een pensioenregeling, wijzigt in 2015. De franchise is het deel van het salaris waarover geen pensioen mag worden opgebouwd.
Nieuwe franchisebedragen:

 • Middelloon- en beschikbare­premieregelingen: € 12.642,-
 • Eindloon­regelingen: € 14.305,-

Pensioen 2015

Deze video bekijken?

U heeft ervoor gekozen om ons geen toestemming te geven om de persoonsgegevens die wij verkrijgen en afleiden uit uw gebruik van onze website door middel van cookies en vergelijkbare technieken te mogen gebruiken om: Te adverteren op social media platforms.
Om die reden kunt u deze video niet bekijken. Klik op ‘Toestemming geven’ om de video alsnog te bekijken of lees meer.

Toestemming geven

Gevolgen

Gevolgen voor de pensioenleeftijd

Heeft uw pensioenregeling de pensioenleeftijd van 67 jaar en voldoet de regeling niet aan de nieuwe fiscale regels? Dan stellen wij voor om het opbouwpercentage in de pensioenregeling te verlagen. Regelingen die de pensioenleeftijd van 67 jaar nog niet hebben, ‘knippen’ we per 1 januari 2015. Ongeacht of de regeling wel of niet aan de nieuwe fiscale regels voldoet. Dit betekent dat het pensioen dat een deelnemer tot 1 januari 2015 heeft opgebouwd, de pensioenleeftijd van 65 jaar houdt. Voor het pensioen dat een deelnemer na 1 januari 2015 opbouwt, geldt de nieuwe pensioenleeftijd van 67 jaar. Is de pensioenleeftijd al per 1 januari 2014 verhoogd naar 67 jaar? Dan geldt de ‘knip’ per deze datum.

Gevolgen voor de premie

De opbouwpercentages zijn lager dan in 2014. In de meeste gevallen betekent dit voor u dat de premie omlaag gaat. Voor uw werknemers betekent dit dat zij per jaar waarschijnlijk wat minder pensioen kunnen opbouwen.

Gevolgen voor beschikbarepremieregelingen

Voor beschikbare premieregelingen gelden in 2015 de volgende wijzigingen:

 • De maximale premiepercentages gaan omlaag. Hierbij geldt als norm een middelloonregeling met een pensioenleeftijd van 67 jaar.
 • We toetsen aan de hand van netto staffels of een beschikbarepremieregeling nog past binnen de nieuwe fiscale regels
 • We gebruiken de beschikbare premie in zijn geheel voor de opbouw van pensioenkapitaal. De premies voor vrijstelling bij arbeidsongeschiktheid, eventuele opslagen voor garantiekosten en overige kosten brengen wij voortaan apart in rekening.
 • We brengen de totale pensioenpremie (per deelnemer) in rekening bij de werkgever. Deze premie baseren wij op de netto staffel. Hierbij tellen we de opslag voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en overige kosten op.
€ 100.000,-

Uw werknemers met een salaris boven € 100.000,-

Werknemers die meer verdienen dan € 100.000,- op fulltime basis bouwen sinds 1 januari 2015 niet meer automatisch over hun hele salaris pensioen op. Dit betekent dat zij nu zelf of via hun werkgever iets moeten regelen om later hun inkomen aan te vullen. De maatregel kan gevolgen hebben voor de opbouw van zowel ouderdomspensioen als nabestaandenpensioen. Ouderdomspensioen is het inkomen dat uw werknemer later krijgt als hij of zij met pensioen is. Nabestaandenpensioen is een aanvullend inkomen voor de partner en/of kinderen van uw werknemer als hij of zij overlijdt. Het bestaat uit partnerpensioen voor de partner en wezenpensioen voor de kinderen.

Heeft u werknemers die met deze maatregel te maken krijgen?

In de folder ‘Uw werknemers met een salaris boven € 100.000,-' leest u wat deze maatregel kan betekenen en wat u eventueel voor hen kunt regelen.

Heeft u een aanbiedingspakket van ons ontvangen?

Hieronder vindt u belangrijke documenten over het Extra Nabestaandenpensioen.

Meer weten?

Brieven

Hier vindt u een overzicht van de algemene brieven die u de afgelopen maanden van ons heeft ontvangen.

Links

Hier vindt u een overzicht van handige links waarmee u meer informatie kunt opzoeken over pensioen in het algemeen en over uw eigen situatie.

Pensioenwetgeving 2015

Deze video bekijken?

U heeft ervoor gekozen om ons geen toestemming te geven om de persoonsgegevens die wij verkrijgen en afleiden uit uw gebruik van onze website door middel van cookies en vergelijkbare technieken te mogen gebruiken om: Te adverteren op social media platforms.
Om die reden kunt u deze video niet bekijken. Klik op ‘Toestemming geven’ om de video alsnog te bekijken of lees meer.

Toestemming geven

Informatie voor werknemers

Gevolgen voor werknemers door veranderingen in pensioenregelingen.

Lees meer

Veelgestelde vragen
_1497217_