Ga direct naar inhoud

Implementatie van uw pensioenregeling

 • Professioneel implementatietraject
 • Actieve deelname van uw organisatie
 • Goed voor u én uw deelnemers

Voor u een flinke zorg minder

Bij de overgang naar een nieuwe pensioenuitvoerder komt nogal wat om de hoek kijken. Wellicht maakt u zich zorgen over hoe deze overgang voor u en voor uw werknemers plaatsvindt. Wij nemen u deze zorg graag uit handen.

Klanttevredenheid

Om te toetsen of de gekozen werkwijze effectief is, evalueren wij met iedere klant het implementatietraject. Daaruit komt naar voren dat onze klanten zeer tevreden zijn over het implementatietraject. Onze klanten zijn positief over onze heldere communicatie, onze snelheid en onze proactieve houding. Gemiddeld scoren wij vanaf 2008 ruimschoots een 8 op klanttevredenheid!

Kunnen wij u helpen?

Bewezen projectaanpak

Projectmatige werkwijze

Wij zorgen voor een plan van aanpak en een toegewijde implementatiemanager die de implementatie van uw pensioenregeling van begin tot eind begeleidt.

Implementatieteam

Wij formeren voor u een implementatieteam waarin alle betrokken specialismen vertegenwoordigd zijn. Dit team wordt aangestuurd door de implementatiemanager. Voor het succesvol verloop van het implementatietraject is uw deelname noodzakelijk. U moet hierbij denken aan het voorstellen van een contactpersoon met wie wij afspraken kunnen maken en die zorgt dat deze afspraken binnen uw organisatie uitgezet en nageleefd worden.

Drie duidelijke fasen

Uw implementatiemanager stelt in overleg met u een plan van aanpak op voor de inregeling van uw pensioenregeling in onze administratie. De implementatiemanager legt deze aanpak vast in een implementatieplan. We onderscheiden hierin drie fases: een voorbereidingsfase, een uitvoeringsfase en een nazorgfase.

In de voorbereidingsfase worden alle activiteiten uitgevoerd die afgehandeld moeten worden vóórdat de daadwerkelijke inregeling kan plaatsvinden. Denk hierbij aan het aanleveren van de werknemergegevens, het vaststellen van het communicatietraject voor uw werknemers e.d.

In de uitvoeringsfase wordt uw pensioenregeling daadwerkelijk in onze administratie ingevoerd en wordt de startbrief aan uw werknemers verzonden.

In de nazorgfase zullen wij het implementatietraject met u evalueren en, nadat alle acties uit het implementatieplan zijn afgerond, het beheer van uw pensioenregeling overgedragen aan uw vaste contactpersoon en interne accountmanager.

De kenmerken op een rij

Voor u als werkgever of pensioenfonds

 • Implementatieteam waarin alle betrokken specialismen zijn vertegenwoordigd
 • Plan van aanpak en een toegewijde implementatiemanager die dit project van begin tot eind begeleidt
 • Nauwkeurige voorbereidingsfase: alle activiteiten die nodig zijn voordat de daadwerkelijke inregeling plaatsvindt
 • Uw bedrijf neemt actief deel aan het implementatietraject
 • Zorgvuldige nazorgfase, waarin wij met u het implementatietraject evalueren en het beheer overdragen

Voor uw werknemers

 • Accurate overdracht van de opgebouwde pensioenrechten
 • Goede borging van de pensioenovereenkomst die met de werkgever is gesloten
 • Snel duidelijkheid over de inhoud van de pensioenregeling
_1494926_