Ga direct naar inhoud

Versoepeling regels rond aanvraag WIA-uitkering

Als gevolg van de coronamaatregelen van het kabinet volgen de overheidsregelingen en beleidswijzigingen elkaar snel op. Zo heeft UWV op 31 maart een wijziging bekendgemaakt rond de re-integratie van langdurig zieke werknemers. Hierin staat dat UWV soepeler omgaat met de regelgeving rond de zogeheten ‘RIV-toets’ bij het aanvragen van een WIA-uitkering.

Versoepeling regels rond aanvraag WIA-uitkering


Op welk beleid is de wijziging precies van toepassing?

Bij de aanvraag voor een WIA-uitkering voor een werknemer moet je als werkgever een re-integratieverslag (RIV) meesturen. In dit verslag staan de re-integratie inspanningen van jou en je werknemer tijdens de eerste twee ziektejaren. Voor het opstarten van de aanvraag toetst UWV of de beschreven re-integratie inspanningen voldoende zijn geweest. Je moet als werkgever kunnen aantonen waarom bepaalde inspanningen wel of niet zijn gedaan. Als je vervolgens je poortwachtersverplichtingen niet juist of volledig bent nagekomen, kan UWV normaal gesproken een loondoorbetalingsverplichting van maximaal 52 weken opleggen.

Wat houdt de versoepeling in?

Als gevolg van de coronamaatregelen ligt het voor de hand dat de re-integratie van jouw zieke werknemer anders en trager verloopt dan normaal. Hoe gaat het UWV hier nu mee om als je een aanvraag doet voor een WIA-uitkering?

  • Als je het re-integratieverslag (RIV) later aanlevert dan de wettelijke termijn (5 dagen) of als de handtekening van je werknemer ontbreekt, bekijkt UWV of je daarvoor goede redenen hebt die toegeschreven kunnen worden aan de coronamaatregelen. Zo ja, dan legt UWV geen  loondoorbetalingsverplichting op. UWV beoordeelt ook na de wettelijke termijn en zonder de handtekening van je medewerker de aanvraag voor de WIA-uitkering.
  • Kun je als werkgever bepaalde (re-integratie)inspanningen niet uitvoeren als gevolg van de coronamaatregelen? Een voorbeeld is dat wegens de sluiting van je bedrijf je werknemer niet thuis of op een andere plek zijn werk kan doen. Het UWV beoordeelt of jouw argumenten gegrond zijn. Zo niet, dan krijg je alsnog een loondoorbetalingsverplichting opgelegd.
  • Heeft het UWV een loondoorbetalingsverplichting opgelegd maar vind jij dat de herstelwerkzaamheden van je werknemer niet door kunnen gaan? Dan kun je een zogeheten ‘bekortingsverzoek loondoorbetaling’ aanvragen. Als het UWV zich kan vinden in jouw argumenten, dan stopt de loondoorbetalingsverplichting en wordt de aanvraag voor de WIA-uitkering alsnog opgestart en afgerond.

Meer weten?

Hoe de versoepelde regelgeving rond de Werkwijzer Poortwachter precies in elkaar zit, staat op de site van UWV.

Lees meer op de website van UWV

Ondernemen doe je samen