Ga direct naar inhoud

Hoe houdt Bob Jacobs zijn bedrijf en medewerkers gezond?

Als een werknemer uitvalt door ziekte is dat een vervelende situatie: voor de werknemer, maar ook voor de collega’s en de werkgever. We spraken hierover met werkgever en ervaringsdeskundige Bob Jacobs van vastgoedonderhoudsbedrijf De Variabele. Een van zijn projectleiders kreeg onverwacht een burn-out. Wat heeft Bob hiervan geleerd? Hoe houdt hij zijn bedrijf en medewerkers gezond? En wie helpt hem hierbij?


De Variabele werkt met een driekoppige directie en zo’n 200 medewerkers aan allerlei vormen van vastgoedonderhoud, -service en -innovatie. Dat doen zij vanuit drie regio’s: Utrecht, Nijmegen en Arnhem-Doetinchem. Bob Jacobs is Proceseigenaar Projecten bij en mede-eigenaar van de Variabele. In 2018 kreeg Ron Dorland, een van zijn projectleiders, een burn-out. Die hadden ze allebei niet zien aankomen.

Overzicht houden

In zijn eigen bedrijf wist Bob eigenlijk altijd precies wat er aan de hand was: “Ik had constant contact met mijn team en ze vertelden mij alles, ook als het niet goed ging. Na de fusie met twee andere bedrijven in 2017, resulterend in De Variabele, dacht ik nog steeds dat ik precies wist hoe het ging met iedereen.”

Maar dat het niet goed ging met Ron merkte Bob niet op. “Als iemand uitvalt, is het vaak een combinatie van werk- en privéproblemen. En dat laatste krijg je vaak niet te horen. Je moet er als leidinggevende en eigenaar rekening mee houden dat mensen je niet alles vertellen, zelfs als je juist probeert een open bedrijfscultuur te stimuleren.”

Niet iedereen is open over hoe het gaat en of het werk nog past.

“Ron is inmiddels weer op volle kracht aan het werk. In een andere functie die beter bij hem past. Naar aanleiding van zijn onverwachte burn-out heb ik vorig jaar een planner en kwaliteitsmedewerker aangesteld, functies die we voorheen nog niet kenden binnen De Variabele. De planner vraagt constant aan iedereen hoe het gaat en of het werk nog past. Nog lang niet iedereen is daar altijd even open en duidelijk over, maar er zit wel vooruitgang in.”

“De kwaliteitsmedewerker is veel op locatie om te kijken of alles goed gaat met het project en de mensen die eraan werken. Ik ben blij dat ik deze mensen heb aangenomen omdat zij het totaaloverzicht houden. En dat misten we. Deze twee nieuwe krachten zien of horen als het niet goed gaat, waardoor we sneller kunnen bijsturen. Zeker in deze tijd is dat belangrijk.”

Impact van corona

Op het kantoor van De Variabele zijn aanpassingen gedaan vanwege de coronamaatregelen. Hierdoor konden medewerkers daar conform de richtlijnen van het RIVM blijven werken. Bob: “Medewerkers hebben de vrijheid gekregen om thuis te werken, maar geven aan dat ze de voorkeur hebben om hun werk op kantoor te doen. Mensen functioneren nu eenmaal het beste als ze samen kunnen werken. Natuurlijk kun je prima vergaderen via een beeldscherm, maar regelmatig écht contact is cruciaal.”

Dat deze crisis ook voordelen heeft staat buiten kijf voor Bob. “Onze mensen zitten veel minder in de auto en ons brandstofgebruik is flink teruggelopen. Waar ik trots op ben, is dat iedereen zich zo flexibel opstelde en snel in beweging kwam toen het nodig was. Daarnaast zie ik dat iedereen nu meer begrip voor elkaar heeft en milder is, ook als iemand een fout maakt. Verder wordt er minder geklaagd over details. Iedereen is meer gefocust op het resultaat en het oplossen van problemen. Ik hoop dat we dit vasthouden, ook als corona naar de achtergrond verdwijnt.”

Net voor de coronacrisis had De Variabele een nieuwe bedrijfskantine, met voldoende ruimte volgens de richtlijnen, geopend. Bob: “Hierdoor zijn mensen nu eerder geneigd om een lunchpauze te nemen. Veel van onze mensen denderen anders constant door. Wij hopen medewerkers met deze nieuwe plek een rustig lunchmoment te bieden. Deze periode is psychisch zwaar, dus dan is het helemaal goed om echt even pauze te nemen.”

Er lijkt behoefte aan een betere balans tussen werk en privé.

Boeien en binden

De Variabele is ook op andere vlakken bezig met goed werkgeverschap. “We willen mensen nog meer boeien en binden. Hoe zorgen we ervoor dat onze mensen langere tijd voor ons blijven werken? Het HR-team doet hier onderzoek naar binnen de organisatie. Er lijkt vooral behoefte te zijn aan een betere balans tussen werk en privé.

Mensen willen de ruimte hebben om meer vrije tijd te kopen, bijvoorbeeld voor mantelzorg. Dat is in onze branche niet gebruikelijk dus daarin kunnen we ons onderscheiden. Ook verwacht de jongere generatie wat meer dan een mooi salaris en leuk werk. Zij willen dat een werkgever ook sociale activiteiten organiseert en aan loopbaanontwikkeling doet. Tenslotte denken we er ook over om meer personeelsverzekeringen aan te bieden zoals een WIA Hiaat verzekering.”

Jaarlijks bespreekt Bob met zijn twee mededirecteuren en een externe adviseur of ze beleidsmatig nog op de goede weg zitten met het bedrijf. “In dat gesprek nemen we de inbreng en feedback van klanten en medewerkers mee. Begin dit jaar gaf een collega aan dat ze het naar haar zin had, maar dat het voor haar onduidelijk was waar het heenging. Dat gaf haar geen goed gevoel. Het is dus belangrijk om de toekomst te blijven schetsen en delen met het team.”

Bob blijft constant werken aan een open bedrijfscultuur waarin iedereen zich vrij voelt om zich uit te spreken, ook als het niet goed gaat. Hiermee hoopt hij te voorkomen dat mensen plotseling uitvallen, zoals met Ron is gebeurd. “Het directieteam communiceert heel duidelijk naar alle medewerkers wat er nodig is om vooruit te komen met De Variabele. Dat past niet altijd in ieders straatje, maar onze mensen weten dan wel precies waar ze aan toe zijn.”

Bekijk onze oplossingen

Bij Nationale-Nederlanden delen we graag onze inzichten over het verkorten en voorkomen van verzuim. En als het dan toch een keer misgaat, zetten we al onze middelen en specialisten in om jou als werkgever en jouw werknemers weer in hun kracht te zetten. Zo maken we samen Nederland vitaal en veerkrachtig, met oplossingen van nu. Bekijk onze inkomensverzekeringen.

Ga terug naar het kennisplatform