Ga direct naar inhoud

Verzuim in de bouw: waardoor komt het en hoe voorkom je het?

Het gemiddelde ziekteverzuim van werknemers in de bouwsector ligt nog steeds hoger dan het landelijk gemiddelde. Dat blijkt uit de Arbobalans 2018, een onderzoek van TNO naar de kwaliteit van arbeid in Nederland. Waarom is dit zo? Wat zijn de meest voorkomende oorzaken van ziekteverzuim in de bouw? En wat kun je als werkgever doen om verzuim te voorkomen?


De 6 belangrijkste oorzaken van verzuim in de bouw

1. Werken in de bouw is fysiek zwaar

Omdat de pensioenleeftijd steeds verder stijgt, moeten bouwvakkers langer doorwerken. Op hoge leeftijd in de bouw werken is niet gemakkelijk. Zo kun je op den duur last krijgen van een versleten rug, nek- en schouderklachten en lawaaidoofheid. En dat leidt tot meer ziekmeldingen.

2. Er is een groot personeelstekort in de bouwsector

Het bouwpersoneel is niet aan te slepen. Hoe dat komt? Nederland vergrijst, de huizenmarkt is de afgelopen jaren enorm aangetrokken en er is meer geld beschikbaar voor de aanleg van wegen en andere infrastructuur. De bouw is een banenmachine. Tegelijkertijd kiezen steeds minder jongeren voor een opleiding in de bouwsector. Dit verhoogt de werkdruk op werknemers die wél in de bouw werken.

3. De projecten zijn vaak complex

Bouwprojecten worden de laatste jaren steeds complexer. Projecten vinden vaker plaats in de dichtbevolkte stedelijke omgeving, waar strengere wet- en regelgeving geldt en rekening moet worden gehouden met bewoners en milieukwaliteit. Dit vergt meer tijd en energie van de bouwvakkers.

4. Werknemers moeten vaak onder tijdsdruk werken

De woningmarkt is oververhit. Projecten moesten het liefst gisteren af zijn. Dat zorgt voor een opgejaagd gevoel bij bouwvakkers. En dat is niet zo bevorderlijk voor hun mentale gezondheid.

5. De weersomstandigheden kunnen zwaar zijn

Regen, wind, hagel: werknemers op kantoor hebben hier weinig last van. Voor werknemers in de bouw is dat wel anders. Zij werken meestal gewoon door bij zware weersomstandigheden. En dat doet hun fysieke gezondheid geen goed.

6. Er bestaat een groot risico op ongevallen

Al jaren is de bouw een van de meest risicovolle sectoren als het gaat om bedrijfsongevallen. Het valgevaar op een bouwplaats is groot en de gereedschappen kunnen onbetrouwbaar zijn. Ook komen bouwvakkers soms in aanraking met gevaarlijke stoffen.

7. Vraag of je werknemers voldoening uit hun baan halen

Onderzoek van het Tinbergen Instituut (2018) toont aan: een meerderheid van de werkende mensen wil dat zijn of haar werk maatschappelijk nut heeft. Mensen die ‘purpose’ in hun werk ervaren zijn gemotiveerder en productiever. Dat kan leiden tot minder verzuim. Toets in hoeverre werknemers blij zijn met hun baan. Waar krijgen ze energie van? Wat zorgt voor frustratie? En hoe kan hun werk zinvoller gemaakt worden? Een helder gezamenlijk doel kan hierbij helpen.


Zes manieren om verzuim in de bouw te voorkomen

Gelukkig kun je er als werkgever aan bijdragen dat het verzuim in de bouw minder wordt. Op deze zeven manieren zorg je voor vitale en veerkrachtige werknemers.

1. Bied senioren meer flexibiliteit in werkuren

Geef werknemers van 55+ de vrijheid minder lange dagen te werken, of kortere werkweken. Een andere optie: meer pauze tussendoor. Op deze manier kunnen werknemers vaker bijtanken en verminder je de kans op uitval.

2. Ga in gesprek met je werknemers

Vraag ze naar hun fysieke, maar ook naar hun mentale gezondheid. Blijf betrokken bij hun welzijn, dat zorgt ervoor dat je werknemers zich gezien voelen. Ook heb jij het eerder in de gaten wanneer er iets mis dreigt te gaan.

3. Stimuleer een gezonde levensstijl

Sporten en gezond eten zorgen ervoor dat werknemers goed in hun vel zitten, fysiek én mentaal. Hoe jij daaraan bij kunt dragen? Verzorg voedzame lunches in plaats van fastfood en bied korting aan op sportabonnementen. En laat een fysiotherapeut regelmatig je werknemers checken.

4. Zorg voor een helder verzuimprotocol

In een verzuimprotocol staat hoe je bedrijf omgaat met verzuim. Beschrijf hierin op welke manier de werknemer zich ziek moet melden. En wat jouw taken als werkgever zijn. Wanneer kan je werknemer een telefoontje van jou, de arbodienst of bedrijfsarts verwachten?

5. Bied duidelijke informatie

Het is belangrijk dat je werknemers weten wat veilig werken in de bouw inhoudt. Controleer daarnaast of ze ook daadwerkelijk veilig werken. Trek bijvoorbeeld aan de bel als je ziet dat iemand met gevaarlijk gereedschap bezig is of roekeloos te werk gaat.

6. Zorg voor een veilige en vertrouwde sfeer

Van oudsher worden bouwbedrijven traditioneel en wat hiërarchisch aangestuurd. Dat komt de sfeer niet altijd ten goede. Probeer dit te veranderen door werknemers te betrekken bij beslissingen, complimenten te geven of bedrijfsuitjes te organiseren. Zo gaan werknemers met meer plezier naar hun werk en dat kan het ziekteverzuim verlagen.

Tips en oplossingen

Bij Nationale-Nederlanden werken we samen met werkgevers en adviseurs aan een vitaal en veerkrachtig Nederland. Zo delen we inzichten over het verkorten en voorkomen van verzuim. Meteen meer lezen? Bekijk het interview met Health Manager Rik-Jan Modderkolk. Hij geeft 6 tips voor fysiek en mentaal fitte werknemers . Is het onverhoopt toch misgegaan? Lees dan hoe je als werkgever omgaat met een zieke werknemer. En bekijk onze oplossingen voor een gezond bedrijf en goed werkgeverschap.

Terug naar het kennisplatform