Ga direct naar inhoud

Pensioen, verzuim en vitaliteit vereisen goed werkgeverschap

De arbeidsmarkt kent op dit moment een grote dynamiek, met uiteenlopende vragen die op werkgevers afkomen over inzetbaarheid, vitaliteit en mobiliteit. Hoe speel jij als werkgever hier nu goed op in? Nationale-Nederlanden-directeuren Tom Haaring (Pensioen) en Igno Schings (Inkomen Collectief) en directeur Employee Benefits van Meijers Assurantiën, Laurens Drooger, gingen erover in gesprek.


Het zijn lastige tijden voor werkgevers. Met grote onrust in de wereld en veel onzekerheden op tal van terreinen. En een buitensporig hoog ziekteverzuim waarmee veel werkgevers door corona nog altijd te maken hebben. Tegelijk zien we heel wat werkgevers die moeite hebben om hun bezetting op peil en hun werknemers ‘duurzaam inzetbaar’ te houden. Wat hebben jullie werkgevers onder deze bijzondere omstandigheden te bieden?

Igno Schings: “Werkgevers mogen van ons verwachten dat we hen helpen hun verzuim beter onder controle te krijgen. Vooral via preventie. Onze rol gaat dus écht verder dan alleen het afdekken van financiële risico’s. Kijk, als er íets duidelijk is geworden in de afgelopen tijd, dan is het wel hoe belangrijk het is om te werken aan vitaliteit. We willen werkgevers daarom ondersteunen bij het invulling geven aan goed werkgeverschap. Dat is de bredere benadering die daarvoor nodig is.”

Laurens Drooger: “We zien dat je heel veel kan bereiken aan de voorkant, dus het voorkómen dat mensen uitvallen door ziekte. In veel bedrijven ontbreekt die kennis. Niet alleen bij kleine bedrijven waar de directeur-eigenaar deze portefeuille erbij doet. Ook bij bedrijven tussen 100 en 1000 medewerkers zien we dat het op de HR-afdeling aan capaciteit ontbreekt om voldoende aandacht te hebben voor verzuim en inzetbaarheid. Onze toegevoegde waarde daar zit in de kennis over preventie, de kunst van het vitaal houden van werknemers.”

Igno: “Preventie is heel belangrijk. We hebben te lang gefocust op de curatieve kant, terwijl je juist meer met preventie bezig moet zijn. Via preventie vergroot je de duurzame inzetbaarheid van werknemers en verkort en voorkom je verzuim. Daar heeft iedereen baat bij. Van ons als verzekeraar en van de adviseurs mogen werkgevers dus een brede visie verwachten op hoe je dat het beste aanpakt. En dus ook dat we er een totaaloplossing voor bieden zoals de mkb verzuim-ontzorgverzekering, en niet alleen een verzekeringsproduct.”

Wil je meer weten over de trends in ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid?

Nationale-Nederlanden biedt inzichten over verzuim en arbeidsongeschiktheid op basis van jarenlange kennis, ervaring en data. Graag delen we onze inzichten in het ‘Trendrapport ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid’ en met belangrijke conclusies in een infographic.

In hoeverre geldt datzelfde ook voor het onderwerp pensioen? Maakt dat niet net zo goed deel uit van een groter geheel dan het product zelf?

Tom: “Absoluut! We noemen dat bij Nationale-Nederlanden ‘Meer dan pensioen’. Dat houdt in dat we verder willen kijken dan het instrumentele aspect, het pensioenproduct. De manier waarop je als werkgever je pensioen hebt geregeld in je bedrijf kan bijvoorbeeld een manier zijn om mensen aan boord te houden. Een goede pensioenregeling moet daarom onderdeel zijn van ‘goed werkgeverschap’. Human Capital Planning speelt hierin een grote rol. Dat draait om: hoe haal je de juiste mensen binnen, hoe houd je ze binnen, hoe houd je mensen vitaal en hoe ben je een goede werkgever? Voor pensioen geldt ook dat we kunnen zorgen dat er veel keuzes mogelijk zijn die voorzien in de wensen en behoeften van werkgevers en hun werknemers. Zaak is dan wel dat adviseurs werkgevers en werknemers helpen om de júiste keuzes te maken!”

Kun je hier een voorbeeld van geven?

Tom: “Het pensioenakkoord heeft bijvoorbeeld diverse gevolgen. Zo is er de ‘flat rate’, met in plaats van een staffel een vaste premie gedurende de jaren van pensioenopbouw. Dat pakt anders uit voor verschillende leeftijden. Je wil écht voorkomen dat iemand vertrekt omdat diegene bij een andere werkgever gunstigere voorwaarden kan krijgen.”

Dat ‘meedenken’ over dit type vragen is een specialiteit op zich. Dat zal lang niet elke adviseur kunnen bieden?

Igno: “Grotere adviesbureaus, zoals Meijers met ‘Meijers Vitaal’, hebben dit zelf in huis. Wij bieden deze dienstverlening via onze dochter HCS. Het is aan de werkgever zelf om daarin een keuze te maken. Het maakt in principe niet uit, als werkgevers maar goed ondersteund worden. Wat wel belangrijk is, is dat ook adviseurs inzien dat pensioen, verzuim en arbeidsongeschiktheid thema’s zijn die om die bredere benadering vragen. En dus: om het invullen van goed werkgeverschap”.

Tom: ”Daar ondersteunen we hen ook bij. Bijvoorbeeld door het er op bijeenkomsten over te hebben en tools beschikbaar te stellen. Adviseurs kunnen onze data en kennis gebruiken om werkgevers te ondersteunen. Vooral bij de vraagstukken die spelen rond pensioen, verzuim, arbeidsongeschiktheid en vitaliteit. Dit moeten we toch echt samen doen.”

Laurens: “Je ziet de rol van de adviseur ook echt veranderen. Zo zijn wij actief met brede dienstverlening waarin we het Huis van Werkvermogen als kapstok gebruiken. Verzuim en/of verminderde inzetbaarheid heeft vaak een niet-medische oorzaak op de achtergrond. Zowel pensioen, arbeidsongeschiktheid als zorgverzekeringen kunnen hier een ondersteunende rol bij spelen. We adviseren onze relaties dus in de breedte, vaak met ondersteuning van data van partijen als NN. Dát is waarvoor een werkgever bij ons aanklopt. Soms rolt er niet eens een verzekeringsoplossing uit. Een heel ander verdienmodel dus.”

Hoe kunnen Nationale-Nederlanden en adviseurs elkaar verder versterken? Hoe zorgen ze er samen voor dat de klant het beste geholpen wordt en het meeste bereikt?

Laurens: “Ik zie dat vooral op het gebied van data. Wij zitten heel dicht op de klant, maar soms moet je uitzoomen om te kunnen zien hoe jouw klant het in vergelijking met anderen doet. Die gegevens om te kunnen benchmarken hebben wij niet, maar Nationale-Nederlanden wel. Voor ons als adviseur zijn die data essentieel om een goed advies te kunnen geven.”

Igno: “Klopt. Als een transportondernemer wil weten of z’n verzuimpercentage normaal is, moet je toch eerst kijken wat er in de héle sector gebeurt. Anderzijds kent de adviseur de klant en weet dus wat voor die werkgever belangrijke vragen zijn. Bijvoorbeeld wat de risico’s zijn die aan een bepaald product kleven. Veel ondernemers willen dat graag weten. Zo kunnen wij onze producten weer aanpassen en verbeteren. Daar profiteren onze gezamenlijke klanten weer van.”

Tom: “Ik zie heel veel mogelijkheden om elkaar te versterken. Denk aan het klantgerichter maken van producten en duidelijke communicatie. Daar heb je elkaar echt nodig. We weten alleen ook dat er een lage bereidheid is onder medewerkers om ervoor te betalen. Alles op maat maken maakt een pensioen dus onbetaalbaar. Maar inzichtelijker maken via goede tools kan wel. Het verzekeringsproduct zelf wordt meer een soort commodity, iets waarvoor je bij heel veel partijen terechtkan. De zaken daaromheen, dáármee kunnen verzekeraars én adviseurs zich onderscheiden.”

Wil jij ook met goed werkgeverschap aan de slag? Doe je voordeel met deze 6 tips!

  • Bespreek dit onderwerp regelmatig met je adviseur. Breng samen in kaart waar de kansen en verbetermogelijkheden liggen én wat voor jou als werkgever hierbij belangrijk is.
  • Pensioen, ziekteverzuim en duurzame inzetbaarheid zijn geen lossen zaken, maar hebben alles met elkaar te maken. Kijk vanuit die samenhang en leg zo de basis voor goed werkgeverschap.
  • Maak een stappenplan waar je de komende jaren aan gaat werken. Goed werkgeverschap is veelomvattend en bereik je niet in één keer.
  • Investeren in preventie en vitaliteit loont! Het draagt niet alleen bij aan een lager ziekteverzuim, maar ook aan betere prestaties en een hogere medewerkerstevredenheid.
  • Wil je weten hoe jij als werkgever scoort op ‘goed werkgeverschap’? Vergelijk je bedrijf dan met branchegenoten. Zo ontstaat een reëel beeld mét aanknopingspunten voor verbetering. De Human Capital Planner van Nationale-Nederlanden kan je daarbij helpen. Kijk samen met je adviseur naar de mogelijkheden.
  • Is HR niet jouw specialisme of ontbreekt het simpelweg aan capaciteit? Zowel Nationale-Nederlanden (via HCS) als grotere adviesbureaus kunnen je aan deze specialisten helpen. Desgewenst op detacheringsbasis.

Meer weten over onze pensioenregelingen en diensten?

We helpen jou en je adviseur graag met oplossingen die eraan bijdragen dat je werknemers zo gezond mogelijk en financieel fit hun pensioenleeftijd bereiken. En kunnen blijven meedoen op de arbeidsmarkt. Deze oplossingen gaan verder dan alleen een goede pensioenregeling.

Benieuwd hoe jij het verschil maakt voor je werknemers? Bekijk onze pensioenregelingen en aanvullende diensten.