Ga direct naar inhoud

Mkb verzuim-ontzorgverzekering

Iedere verzuimsituatie is uniek. Herstel is een persoonlijk proces. Daarom biedt Nationale-Nederlanden persoonlijke begeleiding bij verzuim. Bij ziekte komt er veel op uw werknemer af, maar ook op u. Wij zijn er voor u én uw werknemer. We helpen uw werknemer sneller weer aan het werk. Zodat u kunt blijven doen waar u goed in bent.

Mkb verzuim-ontzorgverzekering vanaf 1 januari 2020 beschikbaar

Vanaf 1 januari 2020 komt er een nieuwe verzuim-ontzorgverzekering voor het mkb. Het doel van deze verzekering is om u als mkb werkgever zoveel mogelijk te ontzorgen in uw re-integratieverplichtingen. Met een volledig pakket aan re-integratiedienstverlening inclusief Poortwachtergarantie weet u precies waar u aan toe bent en krijgt u deskundige ondersteuning.

De ‘ontzorgverzekering’ komt voort uit een Convenant tussen Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), MKB Nederland en het Verbond van Verzekeraars. Dit is een onderdeel van het op 20 december 2018 gesloten akkoord over loondoorbetaling tussen SZW en MKB Nederland.

Verzuimpakket Werkgever: voor een gezond bedrijf

Bij Nationale-Nederlanden helpen we u en uw werknemers met verzuimproblematiek. De module Ziekteverzuim van ons Verzuimpakket Werkgever biedt u nu al:

  • uitgebreide re-integratieondersteuning;
  • zekerheid dat u aan de verplichtingen uit de Arbowet en de Wet verbetering Poortwachter voldoet;
  • ondersteuning van onze specialisten duurzame inzetbaarheid die u helpen bij het verkorten en voorkomen van verzuim;
  • transparantie over de premieontwikkeling tijdens de contractperiode;
  • digitaal gemak: via onze online omgeving Meldverzuim meldt u uw werknemers snel en eenvoudig ziek en beter.

De mkb verzuim-ontzorgverzekering biedt u nog meer zekerheid en gemak

Juist nu het verzuim in Nederland toeneemt is het belangrijk om te blijven investeren in preventie en re-integratie. Vanaf 1 januari 2020 biedt Nationale-Nederlanden een aanvulling op uw Verzuimpakket Werkgever: de mkb verzuim-ontzorgverzekering. Deze is speciaal samengesteld voor het mkb en biedt nog meer zekerheid en gemak.

Zo biedt de nieuwe mkb verzuim-ontzorgverzekering van Nationale-Nederlanden bijvoorbeeld:

  • een volledige vergoeding bij interventies als de bedrijfsarts of casemanager deze inzet;
  • meer premiestabiliteit doordat het effect van het eigen verzuim op uw premie gemaximeerd is;
  • maximale ondersteuning door één casemanager voor u en uw werknemer;
  • arbodienstverlening is standaard inbegrepen; u kunt kiezen uit vier gecertificeerde arbodienstverleners.

Met onze kennis van het mkb én verzuim houden we samen uw werknemers vitaal en veerkrachtig aan het werk. Zodat u kunt blijven doen waar u goed in bent.

Logo keurmerk mkb verzuim-ontzorgverzekering Verbond van Verzekeraars.

Deze verzekering heeft het Keurmerk mkb verzuim-ontzorgverzekering van het Verbond van Verzekeraars.

Vraag de mkb verzuim-ontzorgverzekering aan vanaf 6 oktober 2019

Uw adviseur kan vanaf 6 oktober 2019 de mkb verzuim-ontzorgverzekering voor u aanvragen. De verzekering gaat in op 1 januari 2020.

Meer informatie over het Verzuimpakket Werkgever mkb uitgebreid vanaf september

De mkb verzuim-ontzorgverzekering is een onderdeel van ons Verzuimpakket Werkgever. U kunt het Verzuimpakket Werkgever aanvullen met de mkb uitgebreid dekking. Kijk voor meer informatie over de mkb uitgebreid dekking op de productpagina van het Verzuimpakket Werkgever of bekijk de Verzekeringskaart mkb verzuim-ontzorgverzekering.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of wilt u meer weten over de mkb verzuim-ontzorgverzekering? Of wilt u de mkb uitgebreid dekking toevoegen aan uw huidige Verzuimpakket Werkgever? Neem contact op met uw adviseur.


Meer informatie over het akkoord over loondoorbetaling

Persoonlijk advies nodig?

Wilt u advies afgestemd op uw wensen en situatie? Een onafhankelijk adviseur kan u daarbij helpen.

Zoek een onafhankelijk adviseur