Ga direct naar inhoud

WIA verzekering Overheid & Onderwijs

Wordt een werknemer arbeidsongeschikt? Dan kan zijn inkomen fors dalen. Hij kan dan mogelijk een WIA uitkering krijgen van UWV en eventueel een aanvulling van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Toch zijn deze uitkeringen samen niet altijd hoog genoeg om zijn uitgaven te dekken. De kans bestaat zelfs dat het inkomen van de werknemer onder het sociaal minimum komt. De WIA verzekering Overheid & Onderwijs beschermt werknemers tegen dit risico door hun inkomen aan te vullen.

  • Minimaal 70 procent van het laatstverdiende inkomen
  • Aansluiting op pensioenregeling van het ABP
  • Collectief voordeel

Bereken het inkomen bij arbeidsongeschiktheid


De WIA verzekering Overheid & Onderwijs is geschikt voor:

Werkgevers in Overheid & Onderwijs

Die zijn aangesloten bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) en vallen onder de sector Overheid & Onderwijs.

Bekijk alternatieve producten als u werkgever bent in de sector Zorg & Welzijn


Uw voordelen

Goed werkgeverschap

U biedt uw werknemers meer financiële zekerheid als ze arbeidsongeschikt worden. U biedt daarmee een mooie extra arbeidsvoorwaarde en u kunt mogelijk voldoen aan verplichtingen uit uw cao.

Aansluiting op aanvulling van ABP

De WIA verzekering Overheid & Onderwijs sluit naadloos aan op de aanvulling van ABP. Zo betaalt u niet voor onnodige dekkingen die al in de pensioenregeling van ABP zijn gedekt.

Collectief voordeel

Een werknemer kan zich individueel verzekeren. Maar dat is vaak veel duurder en er kan sprake zijn van beperkte (medische) acceptatie.

Regelgemak

De verzekering en de communicatie naar uw werknemers zijn eenvoudig in te regelen. Bovendien kunt u de verzekering inzien en beheren via uw eigen digitale omgeving. Zo heeft u minimale rompslomp.

Deskundige ondersteuning bij arbeidsongeschiktheid

U kunt naar behoefte terugvallen op ondersteuning door deskundige casemanagers. Zij zijn gespecialiseerd in de begeleiding van langdurig zieke en arbeidsongeschikte werknemers.

Premiestabiliteit

Kiest u voor een tweejarig contract? Dan staat uw premiepercentage voor deze periode vast. Wij laten u voor 1 november weten wat uw premiepercentage voor de volgende contractperiode wordt.