Ga direct naar inhoud

Stap 1: Oriëntatie

Uw medewerkers zijn uw belangrijkste kapitaal. Dus kiest u ervoor zelf de regie te voeren over uw arbeidsongeschiktheidsbeleid. Als eigenrisicodrager voor de WGA lukt dat veel beter dan als verzekerde bij het UWV. Is een overstap ook voor u een goede oplossing?

Kunnen wij je helpen?

Wat is het?

Wat is eigenrisicodragen?

Een werknemer die gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt, komt na twee jaar in aanmerking voor een WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). U betaalt als werkgever maximaal tien jaar de lasten, óók als de medewerker niet meer bij u in dienst is.

Kiezen voor eigen regie

Voor dit financiële risico bent u standaard verzekerd bij het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). U betaalt hiervoor premie, het UWV regelt de re-integratie. Wilt u liever zelf de regie voeren over het re-integratieproces? Dat kan, door eigenrisicodrager te worden. Dit klinkt zwaarder dan het is, u brengt het financiële risico in dat geval namelijk onder bij een private verzekeraar, zoals Nationale-Nederlanden.

Goed voor uw bedrijf?

Eigenrisicodragen is voor de meeste bedrijven gunstig. U neemt zelf - met ondersteuning van uw verzekeraar - het voortouw in het begeleiden van werknemers die ziek zijn geworden. Doet u dat goed, dan verlaagt u het langdurig verzuim in uw organisatie en verhoogt u de inzetbaarheid van uw medewerkers.

Ik wil advies

Waarom interessant?

Waarom is het interessant voor u?

 • Weet u precies wat op dit moment de kosten zijn van verzuim en arbeidsongeschiktheid binnen uw bedrijf?
 • Weet u zeker dat uw medewerkers de beste re-integratiebegeleiding krijgen?
 • Hebben uw HR-professionals de kennis en kunde om met zieke en arbeidsongeschikte werknemers om te gaan en kunnen zij verzuim voorkomen?

Kosten besparen

Door het eigenrisico bij een verzekeraar onder te brengen, kunt u als werkgever de kosten bij verzuim verlagen. Bij een private verzekeraar zoals Nationale-Nederlanden kunt u met een succesvol re-integratiebeleid de premie beheersbaar houden en (gedeeltelijk) beïnvloeden.

Het beste voor uw medewerkers

Bij de standaard verzekering via het UWV, betaalt u premie waarmee het UWV onder andere de re-integratie uitvoert. U heeft daarop weinig invloed. Als eigenrisicodrager heeft u dat wel. U bepaalt hoe de re-integratie van uw medewerkers eruit ziet. Daardoor krijgt u grip op verzuim. Dit maakt de keuze voor eigenrisicodragerschap een strategische overweging.

Ik wil advies

HR of finance?

HR-voordelen? Kostenvoordelen? Check!

Wilt u weten of eigenrisicodragen iets voor u is? Bekijk dan onderstaande checklist. Bent u het eens met de stellingen? Dan heeft u zeer waarschijnlijk baat bij het eigenrisicodragerschap.

HR in de hoofdrol

 • Ik heb de verplichting om zieke medewerkers zo goed mogelijk te begeleiden
 • Ik wil alleen financieel verantwoordelijk zijn voor het verzuim in mijn eigen bedrijf
 • Mijn HR-medewerkers en managers weten als geen ander wat belangrijk is voor mijn medewerkers
 • Ik wil er als werkgever, samen met mijn werknemers zelf voor zorgen dat mijn medewerkers gezond aan het werk kunnen blijven
 • Ik vind een persoonlijke aanpak van zieke werknemers erg belangrijk
 • Re-integratie is maatwerk; mijn bedrijf is uniek en verdient een eigen aanpak

Financieel zeker

 • Ik wil weten wat mijn verzuimkosten nu en in de toekomst zijn
 • Ik streef naar optimale arbeidsparticipatie en minimale verzuimkosten

Ik wil advies

Wettelijke regelingen

De wettelijke regelingen; hoe zat het ook alweer?

De WGA is een regeling in het kader van de WIA. Deze wet schrijft voor dat u als werkgever bij een ziekmelding gedurende de eerste 10 WGA-uitkeringsjaren verantwoordelijk bent voor de re-integratie van werknemers. Ook als zij al uit dienst zijn.

WIA

Een werknemer die arbeidsongeschikt raakt, komt na twee jaar in aanmerking voor een WIA-uitkering. WIA staat voor de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De WIA bestaat uit twee regelingen:

 • WGA (regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) voor 35% tot 80% arbeidsongeschiktheid
 • IVA (regeling Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten) voor 80% tot 100% arbeidsongeschiktheid

WGA

De volgende werknemers komen in aanmerking voor een WGA-uitkering:

 • Werknemers die langer dan twee jaar ziek zijn en 35% tot 80% arbeidsongeschikt zijn
 • Werknemers die 80% tot 100% arbeidsongeschikt zijn, maar niet duurzaam. ‘Niet duurzaam’ wil zeggen: als er herstel mogelijk is binnen vijf jaar

De WGA-uitkering bestaat uit twee fasen:

 • Fase 1: De loongerelateerde WGA-uitkering - De duur hiervan is afhankelijk van het arbeidsverleden van uw werknemer en is minimaal 3 maanden en maximaal 38 maanden.
 • Fase 2: De WGA-loonaanvulling of de WGA-vervolguitkering - Na afloop van de loongerelateerde WGA-uitkering bepaalt het UWV de resterende verdiencapaciteit van de werknemer. De werknemer heeft recht op de WGA-loonaanvulling als hij of zij minimaal 50% van de restverdiencapaciteit benut. Lukt dit niet, dan komt de werknemer in aanmerking voor de WGA-vervolguitkering.

Volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikte werknemers ontvangen na afloop van de loongerelateerde uitkering de WGA-loonaanvulling.

Voor welke kosten bent u, als eigenrisicodrager, verantwoordelijk?

 • De loongerelateerde WGA-uitkering (fase 1) betaalt u volledig.
 • In fase 2 betaalt u maximaal het bedrag van de WGA-vervolguitkering, ook als uw werknemer een loongerelateerde WGA-uitkering ontvangt. Dan vult het UWV het restant aan.

De uitzondering op de regel

Heeft u een klein bedrijf met een loonsom van ongeveer € 100.000,- én kampt u met een langdurig zieke werknemer? Dan kunt u beter bij het UWV blijven. Want de kosten die u in dat geval moet maken om over te stappen naar een private verzekeraar, wegen niet op tegen de lagere premie die u zou gaan betalen.

Ik wil advies

_1507824_