Ga direct naar inhoud

Opgave WGA Hiaat Aanvullingszekerheid (Uitgebreid)

  • Werknemer(s) eenvoudig aan- en afmelden
  • Aan- en afmeldingen Aanvullingszekerheid binnen zes weken doorgeven

Aanmelden en afmelden deelnemers

Als werkgever heeft u te maken met in- en uitdiensttredingen van uw personeel, werknemers die (langdurig) ziek worden of andere situaties die de WGA Hiaat Aanvullingszekerheid verzekering raken. Zorg er dan voor dat u uw werknemers op tijd (binnen zes weken) bij ons aan- of afmeldt.

Kunnen wij u helpen?

Aan- en afmeldingen

Zowel een aanmelding als een afmelding moet binnen 6 weken aan ons zijn doorgegeven. Doet u dit niet, dan is uw werknemer mogelijk een periode niet verzekerd. Of u betaalt onnodig premie voor een werknemer die uit dienst is.

Aan- of afmelding doorgeven

Wilt u een nieuwe aanmelding of een afmelding aan ons doorgeven? Vul dan het Excel document in en stuur ons dit per e-mail.

Invulinstructie Excel document

  • Tab 1 Aanmeldingen: vul de gevraagde gegevens in van de werknemer(s) die zijn gaan deelnemen aan de WGA Hiaat Aanvullingszekerheid.
  • Tab 2 Afmeldingen: vul de gevraagde gegevens in van de werknemer(s) die niet meer deelnemen aan de WGA Hiaat Aanvullingszekerheid.

Formulieren

Pensioenwet

De WGA Hiaat Aanvullingszekerheid verzekering valt onder de Pensioenwet. Wilt u hier meer over weten?

Wet bescherming persoonsgegevens

Wij gebruiken de gegevens die u aanlevert alleen voor de informatievoorziening op grond van de Pensioenwet. Verder is de Wet bescherming persoonsgegevens van kracht.

Meer weten

Op de productpagina vindt u informatie over uw verzekering. Voor vragen kunt u terecht bij uw adviseur. Heeft u geen adviseur, neem dan contact met ons op.

WGA Hiaat Aanvullingszekerheid

Uitgebreide dekking

Opgave deelnemers Aanvullingszekerheid Uitgebreid met vrijwillige deelname

U heeft een WGA Hiaat Aanvullingszekerheid Uitgebreid verzekering aangevraagd. Deze verzekering valt niet onder de Pensioenwet. Toch ontvangen wij graag de deelnemersgegevens bij een vrijwillige regeling van u.

Stuur ons het volledig ingevulde Excel document per e-mail. Vermeld daarbij in de onderwerpregel alstublieft uw polisnummer.

_1715067_