Ga direct naar inhoud

Verbeter het werkvermogen

Wat verstaan we onder werkvermogen? Het is de mate waarin een werknemer zowel lichamelijk en geestelijk in staat is om zijn of haar werk uit te voeren. Nu, maar ook in de toekomst. Een goed werkvermogen is goed voor zowel de werknemer als voor de organisatie. Het is dus een betrouwbare graadmeter voor iemands inzetbaarheid.

Hoe maakt u werkvermogen inzichtelijk?

Ilmarinen* heeft hiervoor een ‘huis’ als metafoor gebruikt. Dit huis maakt inzichtelijk hoe het werkvermogen is opgebouwd. Aan de ene kant door aspecten aan de kant van de werknemer zoals competenties, normen en waarden en gezondheid. Aan de andere kant de werkgeverskant met de organisatie van het werk (dit is de derde verdieping).

Huis van werkvermogen

Zijn alle vier de lagen van het huis met elkaar in balans dan spreek je van een goed werkvermogen. Een werknemer voelt zich dan gezond, heeft plezier in het werk en de prestaties zijn goed.

Het huis bevat alle aspecten die bepalend zijn voor het behoud en de ontwikkeling van het werkvermogen van elke persoon. De vier verdiepingen van het huis staan in een bepaalde verhouding tot elkaar. Bij een werknemer met een ‘laag werkvermogen’ analyseer je voor elke verdieping welke noodzakelijke en passende maatregelen je kunt nemen. Dat kan in een persoonlijk gesprek tussen een expert op het betreffende gebied en de werknemer.

Duurzaam inzetbare werknemers

Lukt het niet om passende maatregelen te creëren, dan betekent het niet automatisch dat een werknemer niet meer duurzaam inzetbaar is. Een werknemer kan namelijk met dezelfde geestelijke en lichamelijke capaciteiten voor de huidige functie een slecht werkvermogen scoren, maar tegelijkertijd voor een andere functie een uitstekend werkvermogen hebben. In die gevallen kan je door een overstap naar een andere functie (mobiliteit) het werkvermogen herstellen en is de werknemer weer goed inzetbaar.


Investeren in een beter werkvermogen levert u veel op

In de huidige (krappe) arbeidsmarkt hebben veel organisaties veel moeite om mensen te werven en te behouden, naast het inzetbaar houden van de bestaande werknemers.

Investeren in een beter werkvermogen heeft onder andere de volgende voordelen:

1. Voor de werkgever heeft het werkvermogen een hoge voorspellende waarde voor toekomstige uitval door langdurige ziekte en/of arbeidsongeschiktheid.

2. Er is wetenschappelijk aangetoond dat er een directe link bestaat tussen werkvermogen en productiviteit. Hebben werknemers een hoger werkvermogen, dan stijgt de productiviteit en komt er dus letterlijk “meer uit hun handen”.

3. Verminderd werkvermogen blijkt een risicofactor te zijn voor het verlaten van de organisatie. Een hoger werkvermogen maakt dus de kans op behoud van bestaande werknemers groter.

* Bron: Ilmarinen, Tuomi, & Seitsamo, 2005


Terug naar HR Actief