Ga direct naar inhoud

Mensen kunnen vaak veel meer dan ze denken

Een continu veranderende arbeidsmarkt vraagt om wendbaarheid van mensen. En dat betekent aandacht voor talentontwikkeling, omscholing en zelfreflectie. Staatvandienst, een landelijke organisatie voor re-integratie en outplacement, helpt bij het creëren van wendbare loopbanen. Frank Brinkmans, Regisseur Duurzame Inzetbaarheid van Nationale-Nederlanden Inkomen Collectief, sprak met Ingomar Kuiter, directeur Operations bij Staatvandienst.


Wat doet Staatvandienst?

‘Staatvandienst is gespecialiseerd in wendbare loopbanen. Wij denken dat mensen vaak veel meer kunnen dan ze denken. Dat idee stond aan de basis van de oprichting van onze organisatie in 2006. Met outplacement, re-integratie en persoonlijke aandacht werken we aan talentontwikkeling en creëren we bevlogenheid. Ik werk hier nu zo’n elf jaar, waarvan drie jaar als directeur Operations.’

Welke impact heeft COVID-19 op jullie werkzaamheden?

‘Door de uitbraak van het coronavirus brak voor ons een ongekende tijd aan. Op vrijdag 13 maart 2020 verhuisden we nog naar ons nieuwe hoofdkantoor, wat we hebben gevierd met een feestelijke borrel. Drie dagen later konden we iedereen naar huis sturen. In ons directieteam hebben we meteen de COVID-ontwikkelingen en de consequenties daarvan voor onze activiteiten besproken. Door onmiddellijk online te gaan werken en onze kandidaten en opdrachtgevers mee te nemen in onze gewijzigde werkwijze, konden we onze dienstverlening borgen. Bijkomend voordeel was dat onze automatisering een update kreeg. Daardoor verwacht ik dat we in de toekomst nog meer maatwerk kunnen leveren.’

Hoe gingen je collega’s hiermee om?

‘Als de coronacrisis ons één ding heeft laten zien is het wel de enorme bevlogenheid en veerkracht van onze collega’s, en hun drijfveer het hoogst haalbare voor kandidaten en opdrachtgevers na te streven. Wij vinden het belangrijk dat onze mensen fit en betrokken zijn. Wekelijks verzorgen onze collega’s online mindfulness- en yogasessies voor elkaar. En we informeren elkaar via ons online journaal, bijvoorbeeld over nieuwe collega’s.’


Staatvandienst

Staatvandienst is een landelijke organisatie voor re-integratie en outplacement, met een sterke regionale focus op de arbeidsmarkt. De consultants van Staatvandienst werken exclusief voor werkzoekenden in de regio, spreken de taal van de regio en kennen de regionale arbeidsmarkt. Op het gebeid van WGA-casemanagement werkt Staatvandienst samen met HCS.

Staatvandienst en Omzien: zusterorganisaties

Staatvandienst en Omzien, arbeidsbemiddelaar met oog voor sociaal ondernemen, zijn zusterorganisaties. Beide organisaties willen mensen duurzaam naar werk brengen. Als een kandidaat zijn of haar re-integratie- of outplacementtraject bij Staatvandienst heeft afgerond, en het doel “werk” nog niet heeft bereikt, helpt Omzien deze kandidaat bij het vinden van een baan. Andersom is ook mogelijk. Heeft Omzien een kandidaat die nog niet gereed is voor de arbeidsmarkt en begeleiding nodig heeft? Dan vraagt de arbeidsbemiddelaar de opdrachtgever of deze kandidaat een traject bij Staatvandienst mag doorlopen.

De commissie Regulering van Werk, ook wel de commissie-Borstlap genoemd, deed aanbevelingen om de arbeidsmarkt te hervormen. Wat vindt Staatvandienst hiervan?

‘De commissie beveelt onder meer een persoonlijk ontwikkelbudget en de oprichting van loopbaanwinkels aan. Wij vinden het goed dat er veel energie, geld en tijd wordt gestoken in mensen die niet of niet gemakkelijk kunnen meekomen op de arbeidsmarkt. Want niet iedereen heeft dezelfde kansen. Tegelijk moeten we realistisch zijn. In individuele ontwikkeling en de zorg voor een loopbaan kan ik mij goed vinden. De markt kan daarin een grote rol spelen.’

Eén van de bouwstenen van de commissie-Borstlap is het bevorderen van de interne wendbaarheid en het afremmen van externe flexibiliteit door aanpassing van wet- en regelgeving. Hoe kijk jij hier tegenaan?

‘Wij zijn heel blij met deze bouwsteen en de daarvoor toenemende politieke belangstelling. Meer aandacht voor preventief in plaats van curatief loopbaanbeleid bevordert de wendbaarheid. In onze visie begint je duurzame loopbaan niet op het moment dat je ziek wordt of dat je werkgever gaat reorganiseren. Je loopbaan begint al veel eerder. Eigenlijk behoor je al vanaf je vijftiende jaar tot de Nederlandse beroepsbevolking. Dan word je geacht na te denken over studie- en loopbaankeuze. Onze levensverwachting is de afgelopen decennia sterk toegenomen. Vroeger ging vakkennis nog een leven lang mee. Nu verdwijnen beroepen in de loop der tijd. Zo bezien beslaat een loopbaan al snel een periode van 60 jaar. Wil je dat die loopbaan wendbaar is, dan zul je voortdurend weloverwogen keuzes moeten maken die passen bij je persoonlijke situatie en levensfase op dat moment. Reflecteren op jezelf en een tweede loopbaan vormgeven in een continu veranderende wereld waarin we steeds langer moeten doorwerken, is voor veel mensen echter een flinke uitdaging. Structurele aandacht voor opleiding en talentontwikkeling en voor de vraag wat iemand gelukkig maakt draagt bij aan wendbare loopbanen. Die aandacht zou wat mij betreft een gedeelde verantwoordelijkheid moeten zijn van individuen, organisaties en overheid.’

De commissie-Borstlap stelt ook een overzichtelijker stelsel van contractvormen voor. Wat vind jij daarvan?

'Voor sommige mensen is het stelsel inderdaad vooral een systeem met veel administratieve regeltjes. Daardoor lopen ze vast en kost het hun geld. Zelf ben ik blij dat de bedrijfsarts een grotere rol krijgt. Soms krijgen we hier namelijk kandidaten waarvan hun capaciteiten onduidelijk zijn, en wordt outplacement of re-integratie een weerbarstig traject. Een duidelijk oordeel van de bedrijfsarts kan dan zeker helpen.’

Om kennisveroudering tegen te gaan moet iedereen volgens de commissie-Borstlap in staat zijn zich te blijven ontwikkelen en te blijven leren.

‘Dit sluit aan bij het persoonlijk ontwikkelbudget. Men spreekt in dit verband ook wel van een loopbaan-apk. Een mooi voorbeeld vind ik de subsidieregeling NL leert door, waarmee de overheid 55.000 ontwikkeladviesgesprekken mogelijk heeft gemaakt. Veel mensen werden geraakt door de coronacrisis. Soms moesten bedrijven sluiten. Maar elders ontstonden juist nieuwe banen. Binnen 24 uur waren de gesprekken “op”. Dat geeft wel aan dat er in de markt een grote behoefte is aan scholing en begeleiding. Bij Staatvandienst zijn alle aanvragen gelukt. Daardoor hebben we veel mensen kunnen helpen.’

De commissie-Borstlap stelt voor te komen tot een activerend en inclusief arbeidsmarktbeleid. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen hulp zodat ze volwaardig kunnen participeren. Wat is de impact van COVID-19 op deze groep?

‘Iedereen is zo langzamerhand corona-moe. Helaas is de eindstreep nog niet in zicht. We moeten accepteren wat we niet kunnen veranderen, en veranderen wat we niet kunnen accepteren. De coronacrisis doet een beroep op ons collectieve aanpassingsvermogen en maakt duidelijk hoe noodzakelijk het is te investeren in wendbare loopbanen. Dat vraagt realiteitszin én creativiteit: we moeten ervoor kiezen dingen anders te doen dan we onder “normale” omstandigheden zouden hebben gedaan. Aandacht voor individuele gevallen blijft daarbij vanzelfsprekend belangrijk.’

Een snel veranderende economie waarin oude banen verdwijnen en nieuwe banen ontstaan. Langer doorwerken, waarbij voor sommige beroepen geldt dat bij- of omscholing nodig is. Ook Nationale-Nederlanden ziet deze trends. Hoe urgent is de hervorming van de arbeidsmarkt?

‘De dynamiek lijkt steeds groter te worden. Mensen kunnen het soms niet meer bijbenen. Ik ben dan ook blij met de aandacht voor preventief loopbaanbeleid en investeringen in wendbaarheid. Zo voorkom je dat mensen vastlopen. Op dit moment voeren we verkennende gesprekken met een grote opleider. Samen onderzoeken we hoe we mensen snel kunnen laten switchen op de arbeidsmarkt. Dat Nationale-Nederlanden ons land vitaal en veerkrachtig wil maken en zich daarom naast re-integratie ook op duurzame inzetbaarheid richt, sluit naadloos aan bij de missie van Staatvandienst om wendbare loopbanen te creëren.’Ingomar Kuiter is getrouwd en heeft drie jonge kinderen. Hij studeerde Human Resources Management en Bedrijfskunde. Ingomar werkte vele jaren als consultant in de arbeidsbemiddeling. Op dit moment is hij directeur Operations bij Staatvandienst.

Samen met Nationale-Nederlanden werken aan een vitaal en veerkrachtig Nederland?

In Nederland werken we tot steeds hogere leeftijd door. Bovendien wijzigt het arbeidsaanbod steeds sneller. Daarom ziet Nationale-Nederlanden het belang van duurzame inzetbaarheid toenemen. Een actieve rol van werkgevers vinden wij daarbij essentieel. Bij Inkomen Collectief werken we dan ook nauw samen met werkgevers en adviseurs aan een vitaal en veerkrachtig Nederland. Dat doen we met oplossingen van nu. Wil je meer weten over dit onderwerp? Of wil je weten hoe Nationale-Nederlanden werkgevers kan helpen? Neem dan contact op met jouw adviseur of met je contactpersoon bij Nationale-Nederlanden.

Terug naar HR Actief