Ga direct naar inhoud

Meer bevlogenheid vraagt om lef

Bevlogen werknemers zorgen voor een aantoonbare stijging van de productiviteit, klantgerichtheid en klantloyaliteit. Ze werken met passie en leveren hogere kwaliteit. Bevlogen werknemers zijn ook één van de belangrijkste voorspellers van duurzaam succes. Maar hoe zorg je dat in jouw organisatie de bevlogenheid toeneemt? Ronald Warmerdam, oprichter van IMPACT on the Job vertelt hoe hij bedrijven daarbij helpt. ‘Er is lef voor nodig om dingen anders aan te pakken.’

En dat maakt dat het verhogen van de bevlogenheid als een uitdaging wordt gezien door bestuurders en HR-professionals, merkt Ronald, als hij hen adviseert. ‘Het is een illusie om te denken dat je de werknemers in korte tijd bevlogen kan maken.’ Zijn advies: ‘Neem kleine stapjes en begin met het bepalen van het doel van de organisatie. Geen marketingkreet, maar een missie waar de werknemers en de onderneming echt achter kunnen staan. Bevlogenheid ontstaat alleen als mensen dagelijks werken aan een doel waar ze in geloven.’

Werkplezier en productiviteit

Ronald zag de kracht van een inspirerend hoger doel recent weer bij een onderneming die hij begeleidt. ‘Het bedrijf was na een reorganisatie sterk naar binnen gericht. De nadruk lag op de interne processen. Het onderling vertrouwen tussen mensen was laag.’ Samen met de werknemers en leidinggevenden werd een helder hoger doel bepaald, in dit geval het welzijn van de patiënten. ‘Die focus vertaalt zich in meer werkplezier, meer samenwerking en een hogere waardering van de patiënten. En de productiviteit nam meetbaar toe.’

Meer autonomie en leiderschap

Om veranderingen in gang te zetten is wel zelfreflectie en doorzettingsvermogen nodig, van leidinggevenden én werknemers. Ronald noemt als voorbeeld de leasemaatschappij waarvan de directeur-eigenaar zocht naar meer bevlogenheid, voor hemzelf en voor zijn werknemers. ‘We hebben de kwaliteiten van iedereen in het bedrijf in kaart gebracht. Waar krijgt iemand energie van en waarvan niet, en die informatie is gebruikt om processen in de onderneming opnieuw te bekijken.’ Voor de ondernemer was de uitkomst dat hij meer moest gaan werken aan zijn bedrijf, in plaats van ín zijn bedrijf. Dat betekende meer autonomie voor werknemers, een belangrijke voorwaarde voor bevlogenheid, legt Ronald uit. Het besef dat jouw persoonlijke bijdrage het verschil maakt zorgt voor meer werkplezier. ‘Dat vroeg om lef van de ondernemer. Met de ondernemer op afstand kregen werknemers veel meer verantwoordelijkheid. Met resultaat: de zelfsturende teams in de onderneming haalden veel meer voldoening uit hun werk. Dat leidde tot een toename van klanten en meer dan 20% groei.’

Onderbouw met harde cijfers

De voordelen van vitale en bevlogen werknemers zijn onmiskenbaar. Toch merkt Ronald dat veel HR-professionals het lastig vinden om binnen de onderneming tijd en middelen vrij te maken om de bevlogenheid te verhogen. ‘Het helpt om de investering te onderbouwen met harde cijfers. Bereken wat het oplevert als het verzuim met een procent afneemt. Of de productiviteit met 5% toeneemt.’ De voordelen zijn divers en meetbaar. Hij ziet in zijn praktijk ook dat meer bevlogenheid zorgt voor een afname van het personeelsverloop. Bevlogenheid maakt een werkgever bovendien ook aantrekkelijk voor nieuw talent. Ronald: ‘Uit onderzoek blijkt dat bedrijven waar bevlogenheid op een hoog niveau ligt 50% meer sollicitanten voor vacatures weten aan te trekken. Het verloop van werknemers ligt 65% lager.’ Belangrijk in een tijd waarin het moeilijk is nieuw talent te vinden en te binden. Bevlogenheid is daarmee dé motor voor het realiseren van betere prestaties in je organisatie.

Kennisplatform over bevlogenheid

Allesoverbevlogenheid.nl is een nieuw kennis- en inspiratieplatform over bevlogenheid. Hier kunnen leidinggevenden, ondernemers en werknemers alles vinden om hun eigen bevlogenheid en die van de onderneming te vergroten.

Week van de Bevlogenheid

Ronald is een van de initiatiefnemers van de Week van de Bevlogenheid waarin er vijf dagen lang– van 17 tot en met 21 juni – aandacht is voor activiteiten gericht op het vergroten van bevlogenheid in het Nederlandse bedrijfsleven. Dat kan daarbij nog hulp gebruiken ziet hij, de reden om de Week van de Bevlogenheid voor de derde keer te organiseren. ‘Bedrijven laten nog hier kansen liggen, bevlogenheid maakt voor werknemers en bedrijven het verschil tussen middelmatigheid en succes. Onze ambitie: In 2025 is 80% van werkend Nederland bevlogen en trots’

Nationale-Nederlanden is trotse partner van de Week van de Bevlogenheid. Wilt u meer weten over onze visie op bevlogenheid en duurzame inzetbaarheid? Neem dan contact op met de Productregisseur Duurzame Inzetbaarheid van Nationale-Nederlanden Inkomen Collectief, Frank Brinkmans, via f.brinkmans@nn.nl.

Ronald Warmerdam Ronald Warmerdam

Ronald Warmerdam, oprichter van IMPACT on the Job en mede-initiatiefnemer van de 3e Week van de Bevlogenheid.

Terug naar HR Actief