Ga direct naar inhoud

Hoe veilig en gezond is uw bedrijf?

Een veilige en gezonde werkomgeving verlaagt het verzuim en geeft een hogere productiviteit. Een risico-inventarisatie en ‑evaluatie (RI&E) geeft inzicht in de risico’s op de werkplek. Het gaat hierbij om lichamelijke én psychische risico’s. Een RI&E is het startpunt voor een gerichte verbetering van de arbeids­omstandigheden.

Minder ongelukken, betrokken werknemers en een lager ziekteverzuim met een RI&E

Martino Cecchetto, Specialist Duurzame Inzetbaarheid bij Nationale-Nederlanden Inkomen Collectief, vertelt u graag waarom het maken van een RI&E de moeite waard is. “Laten we eerlijk zijn. Wanneer ik RI&E zeg, staat u waarschijnlijk niet meteen te springen. Begrijpelijk, want u bent bezig met de dagelijkse praktijk van uw bedrijf. Maar juist voor de efficiëntie van uw onderneming, levert het maken van een goede RI&E veel op, zoals minder ongelukken, betrokken werknemers en een lager ziekteverzuim.

Wanneer u een RI&E maakt, meet u wat er speelt in uw bedrijf. Samen met uw werknemers staat u stil bij hoe u de dingen nu doet en wat er beter kan. Zie het als een analyse van de sterktes en zwaktes van de interne bedrijfsvoering. Grote kans dat uw werknemers naar aanleiding van de RI&E met praktische verbeteringen komen, die u gemakkelijk kunt invoeren. En u kunt zo het werk prettiger en veiliger maken voor iedereen. Dat wilt u toch ook?

Martino Cecchetto Martino Cecchetto


Zeshonderd slachtoffers van een arbeidsongeval per dag

De cijfers liegen er niet om. Jaarlijks krijgen 230.000 werknemers een arbeidsongeval. Uit onderzoek van de Arbeidsinspectie blijkt dat uitzendkrachten in de horeca extra aandacht nodig hebben. Zij hebben zes keer zoveel ongevallen tijdens het werk als het gemiddelde van de beroepsbevolking. (bron).

Werkstress is de grootste oorzaak van psychisch verzuim

De belangrijkste stressfactoren zijn een hoge werkdruk, ongewenst gedrag door collega’s (pesten of seksueel ongewenst gedrag) en agressie of verbaal geweld tijdens het werk. Hoge werkdruk is een belangrijke factor, omdat vrijwel iedereen werkdruk ervaart. Seksueel ongewenst gedrag en agressie komen gelukkig minder vaak voor, maar hebben wel een hele grote invloed op degene die dit meemaakt. Ook onzekerheid, bijvoorbeeld over een contract, kan stress opleveren.

RI&E verhoogt de productiviteit van werknemers

Hogere werknemerstevredenheid leidt tot hogere productiviteit en minder verloop. Daarmee draagt RI&E ook bij aan structurele kostenbesparingen met lagere verzuimkosten en minder proces­onderbrekingen, zoals het vervangen van personeel. (bron)

Heeft u al een RI&E?

Gelukkig werkt 83% van de werknemers in Nederland voor een werkgever met een RI&E. Heeft u er nog geen? Start er vandaag nog mee. Een RI&E is namelijk wettelijk verplicht sinds 1994. Wat betekent dit voor u?

  • Bestaande basiscontracten tussen werkgevers en bedrijfsartsen/ arbodiensten moeten voldoen aan de eisen zoals die zijn opgenomen in de Arbowet.
  • Bedrijven met meer dan 25 werknemers moeten per 1 juli 2018 één of meerdere preventie-medewerkers aanstellen.

Wij helpen u graag om te beginnen met risicomanagement. In dit interview met Martino Cecchetto en collega Luciano Fois vindt u vier handige tips om ermee aan de slag te gaan.

Terug naar HR Actief