Ga direct naar inhoud

Gezonde werknemers

 • Actief verzuimbeleid levert u geld op
 • Behoud gemotiveerde werknemers
 • Deskundige ondersteuning door Nationale-Nederlanden

Houd uw medewerkers inzetbaar

De kracht van uw bedrijf zijn uw mensen. Natuurlijk moeten zij dan wel gezond en inzetbaar zijn. Door aandacht te geven aan inzetbaarheid, bijvoorbeeld met een actief verzuimbeleid, vermindert u de kans op uitval van werknemers én alle nadelige gevolgen van dien.

Kunnen wij je helpen?

Waarom verzuimbeleid?

Wat zijn de kosten van ziekteverzuim?

Is één van uw werknemers ziek, dan raakt dat u als werkgever behoorlijk. In meerdere opzichten, waaronder bedrijfsmatig:

 • De werkzaamheden liggen stil.
 • U moet uw zieke werknemer doorbetalen.
 • U moet eventueel vervanging regelen.
 • U moet de eventuele vervanger betalen.
 • U heeft extra administratieve lasten.

Het spreekt voor zich dat voorkomen beter is dan genezen. Een actief verzuimbeleid helpt u bij het terugdringen van ziekteverzuim. Wees ook alert op werknemers die mogelijk ziek gaan worden. En zorg voor een gezonde werkomgeving en een prettige sfeer.

Lees meer over:

Verzuimbeleid uitvoeren

Wat kunt u doen om ziekteverzuim te voorkomen?

Voor een goed ziekteverzuimbeleid is het belangrijk dat u een aantal zaken goed op orde heeft. Bijvoorbeeld het verzuimprotocol en de registratie van ziekteverzuim.

Verzuimprotocol

Hierin staan afspraken over ziekteverzuim, zodat duidelijk is wie wat moet doen bij ziekteverzuim. En wat de rechten en plichten zijn van werkgever en werknemer. Bij een eventueel conflict kunt u hier dan ook naar verwijzen.

 • Het melden van ziekteverzuim
 • Werkhervatting, re-integratie en het aanvaarden van passende arbeid
 • Loondoorbetaling bij ziekte
 • Eventuele sancties

Registratie van ziekteverzuim

Registreer het ziekteverzuim nauwkeurig, zowel voor het hele bedrijf als voor iedere individuele werknemer. Zo krijgt u goed inzicht in het ziekteverzuim en kunt u uw beleid hierop aanpassen.

Aandacht voor frequent verzuim

Als een werknemer zich geregeld ziek meldt, is dat een signaal. Besteed hier aandacht aan en voer een gesprek met de werknemer.

Neem signalen serieus

Wat leeft er op de werkvloer? Hoe bevallen de stijl van leidinggeven, de sfeer op het werk en de arbeidsomstandigheden? Als werknemers ontevreden zijn, kan dat leiden tot meer verzuim.

Ondersteuning

Winst door professionele ondersteuning

Heeft u de module Ziekteverzuim van het Verzuimpakket Werkgever? Dan krijgt u een financiële vergoeding als iemand ziek is. Maar daarmee heeft u uw zieke werknemer nog niet terug. Met het Verzuimpakket Werkgever van Nationale-Nederlanden krijgt u daarom ook professionele ondersteuning bij verzuimbegeleiding, re-integratie en preventie. Hiermee beperkt u de financiële gevolgen van ziekteverzuim aanzienlijk en houdt u uw medewerkers bovendien inzetbaar.

Advies nodig?

Maak een afspraak met uw onafhankelijk adviseur en neem samen uw situatie onder de loep.

_1509231_