Ga direct naar inhoud

Wetswijzigingen voor zzp’ers per 1 juli 2019

21 juni 2019

Vanaf 1 juli 2019 krijgen zzp’ers met diverse wetswijzigingen te maken. En ook per 1 januari 2020 veranderen er diverse regels en wetten. Zo krijgen 1,3 miljoen zzp’ers een nieuw burgerservicenummer (BSN), moeten aandelen op naam zijn gesteld en komt er een nieuwe btw-vrijstellingsregeling. Waar moet u als zzp’er rekening mee houden? En hoe kan u zich voorbereiden op de veranderingen? We zetten enkele maatregelen op een rij.

Meldingsplicht energiebesparing

Is het zakelijk energieverbruik hoger dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas, dan is de zzp’er verplicht om energiebesparende maatregelen te rapporten. Dit kan via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Dit moet een versnelling van de energiebesparing in het bedrijfsleven mogelijk maken. Deze wetswijzing gaat in per 1 juli 2019 en is een gevolg van de informatie-en energiebesparingsverplichting die op 27 februari 2019 is ingegaan.

Stijging minimumjeugdloon

Het vaste percentage van het wettelijk minimumloon gaat omhoog.
Vanaf 1 juli 2019 hebben 21-jarige werknemers recht op een volledig wettelijk minimumloon. Voor 18-jarigen gaat dit percentage naar 50%, voor 19-jarigen naar 60%, en voor 20-jarigen naar 80%.

Het kabinet heeft een aantal maatregelen genomen om werkgevers tegemoet te komen, nu zij meer loon betalen voor 18- tot en met 21-jarigen. Zo hoeft een werkgever die een leerwerkplek aanbiedt, het verhoogde
minimumjeugdloon niet te betalen aan 18-, 19- en 20-jarigen.

Biedt de werkgever geen leerwerkplek, dan is deze verplicht meer minimumloon te betalen. De werkgever kan wel een deel van de loonkostenstijging terugkrijgen. Voor 18-,19- en 20-jarigen kan dit via de compensatieregeling: Tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon. Voor 21- en 22-jarigen, die meer dan 1248 uur per kalenderjaar werken, kan de werkgever gebruikmaken van het Lage-inkomensvoordeel.

Omzetting aandelen aan toonder

Vanaf volgend jaar moeten alle aandelen van naamloze vennootschappen op naam zijn gesteld. Dit betekent dat alle aandelen aan toonder ongeldig worden verklaard. Dit moet ervoor zorgen dat transacties op de financiële markten transparanter worden. Op 1 juli 2019 gaat de Wet omzetting aandelen aan toonder in.

Naamloze vennootschappen hebben tot 31 december 2019 de tijd om de statuten bij de notaris te wijzigen. Vanaf 1 januari 2020 verliest de aandeelhouder met een aandeel aan toonder zijn rechten, zoals stemrecht, dividendrecht en voorkeursrecht, bij uitgifte van nieuwe aandelen. De aandeelhouder heeft tot 1 januari 2021 om zijn toonderstukken om te ruilen bij de vennootschap.

Nieuw btw-nummer

Circa 1,3 miljoen zzp’ers krijgen voor 1 januari 2020 een nieuw btw-identificatienummer van de Belastingdienst. Dit nieuwe nummer is niet langer gekoppeld aan het persoonlijke Burgerservicenummer en moet leiden tot minder identiteitsfraude en meer privacybescherming.

De Autoriteit Consument & Markt, die toezicht houdt op het vermelden van het btw-identificatienummer, biedt een tussenoplossing wegens de onwenselijke situatie. Dit betekent dat zzp’ers nu al mogen stoppen met het vermelden van het btw-identificatienummer op websites en webshops.

Btw-vrijstelling in plaats van belastingvermindering

De kleineondernemersregeling verandert per 1 januari 2020. De huidige regeling is een belastingvermindering en is gebaseerd op het bedrag aan af te dragen btw. Vanaf 2020 is de regeling omzet gerelateerd.
Zolang de omzet niet hoger is dan 20.000 euro, krijgen ondernemers een aantal vrijstellingen. Zo mogen ze geen btw op leveringen berekenen, geen btw op kosten aftrekken, een beperkte btw-administratie bijhouden en hoeven ze geen btw-aangifte in te dienen. Dit geldt voor minimaal 3 jaar, of tot de 20.000 euro omzet wordt overschreden.
Ondernemers kunnen zich tot 20 november 2019 voor de nieuwe regeling aanmelden bij de Belastingdienst. Ondernemers, die onder de huidige regeling zijn ontheven van administratieve verplichtingen, gaan automatisch over naar de nieuwe regeling.

Van drie naar twee personenvennootschappen

In 2020 gaan de vof en maatschap over in de vennootschap. Zo ontstaan er twee personenvennootschappen: de vennootschap en de commanditaire vennootschap. De vennootschap kan vormvrij worden aangegaan. Naamswijziging van bestaande vof’s en maatschappijen is dan ook niet nodig.

Het voorstel brengt een aantal wijzigingen met zich mee. Zo verdwijnen de onderlinge verschillen, bijvoorbeeld als het gaat om aansprakelijkheid. Kunnen vennoten makkelijker in- en uittreden en wordt de overdracht van het bedrijf makkelijker. En krijgen de nieuwe vormen rechtspersoonlijkheid. Bij de commanditaire vennootschap mag de geldschieter nu ook openbare handelingen doen, op basis van volmacht en dus zonder medeaansprakelijk te worden. Met als doel om gezamenlijk ondernemen en het starten laagdrempeliger te maken en zo ondernemerschap, flexibiliteit en innovatie te stimuleren.