Ga direct naar: inhoud

Hoe kun je conflicten binnen de VvE oplossen?

Op een conflict met een buurman of buurvrouw zit niemand te wachten. Toch komen conflicten binnen de Vereniging van Eigenaren (VvE) regelmatig voor. Denk aan een conflict tussen leden onderling over de kosten van groot onderhoud. Of appartementseigenaren die weigeren servicekosten te betalen. In deze gevallen is het verstandig eerst te proberen samen een oplossing te zoeken.

Doe onderzoek naar regels binnen de VvE

Wij raden je aan te onderzoeken welke regels er binnen jouw VvE gelden. Deze vind je in de splitsingsakte en (waar van toepassing) het modelreglement. Ben je de splitsingsakte kwijt? Dan kun je deze online bij het Kadaster opvragen. Verder vind je online ook de inhoud van het modelreglement. De regels verschillen per modelreglement. Op basis van het jaartal, zie je welk reglement op jouw VvE van toepassing is.

In de het modelreglement en de splitsingsakte staan regels waaraan appartementseigenaren moeten voldoen. Bijvoorbeeld voor welk deel je meebetaalt aan de servicekosten. De VvE heeft mogelijk ook een huishoudelijk reglement, met regels binnen de vereniging, als aanvulling op de aktes. Afhankelijk van de situatie kun je een medebewoner aanspreken op zijn plichten. Echter wil je als bewoner afdwingen dat anderen aan het splitsingsreglement (of huishoudelijk reglement) voldoen, dan moet de VvE in actie komen. Als individuele eigenaar kun je de VvE daar (waar nodig met een procedure) toe bewegen.

Juridische hulp of mediation inzetten?

Komen jullie er gezamenlijk niet uit? Dan raden wij je aan juridische hulp in te schakelen. Jouw rechtsbijstandverzekering kan uitkomst bieden. Deze weet hoe de reglementen in de praktijk toegepast moeten worden. Ook kun je een mediator inschakelen. Wanneer beide partijen een oplossing gevonden hebben voor het probleem, dan zal de onpartijdige mediator in de meeste gevallen een vaststellingsovereenkomst opstellen. Hierin staan de gemaakte afspraken en beide partijen ondertekenen dit. Wanneer toch blijkt dat een van de partijen zich niet aan de afspraken houdt, dan kan de zaak voor de rechter worden gebracht. Wanneer een juridisch adviseur verwacht dat mediation niet het gewenste effect heeft, dan kan een zaak ook direct voor de rechter worden gebracht.

Rechter inschakelen voor een VvE conflict?

Wij raden je aan niet zomaar naar de rechter te stappen: een procedure kost veel tijd en geld. Schakel je hulp in via jouw rechtsbijstandverzekering? Dan beoordeelt een jurist jouw situatie en de haalbaarheid van een rechtszaak. VvE-zaken vallen binnen de sector kanton, je bent daarom niet verplicht een advocaat in de arm te nemen. Zorg wel dat je beslagen ten ijs komt, juridisch advies is geen overbodige luxe. De specialisten en juristen of advocaten van SRK ondersteunen je hier, namens Nationale-Nederlanden, dan ook graag bij. Een procedure kan noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld omdat enkele bewoners geen geld willen inleggen voor het groot onderhoud, terwijl dit wel in het splitsingsreglement staat. Het nalaten van groot onderhoud kan de waarde van het appartementencomplex en de appartementen van alle eigenaren verlagen. Het is dan ook belangrijk dat de VvE voor dit probleem in actie komt.

Rechtsbijstandverzekering

  • Professionele hulp
  • Bepaal zelf uw dekking
  • Onbeperkt telefonisch advies

Bereken uw premie

Meer informatie

Verzekeringspakket

  • Profiteer van pakketkorting
  • Zelf uw verzekeringen kiezen
  • Eén overzichtelijk pakket

Bereken uw premie

Meer informatie