Ga direct naar inhoud

Toelichting wijziging modelportefeuilles oktober 2019

Het Investment Office van Nationale-Nederlanden Bank heeft de modelportefeuilles aangepast. De wijzigingen worden automatisch in uw beleggingsportefeuille doorgevoerd. Hieronder leest u wat er wijzigt en waarom.

De samenstelling van de modelportefeuilles is gewijzigd

De verdeling over de verschillende beleggingscategorieën hebben we niet aangepast. Maar binnen zowel de aandelen- als de obligatiebeleggingen voeren we wijzigingen door. We vervangen beleggingsfondsen die minder goed presteren of die wij minder kansrijk vinden voor de toekomst. Ook worden bij een aantal beleggingsfondsen de wegingen aangepast om beter bij de gewenste regioverdeling aan te sluiten. Op deze manier laten we uw beleggingsportefeuille beter aansluiten bij onze vooruitzichten.

Aandelenbeleggingen

De economische vooruitzichten zijn iets verslechterd. Het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China maar ook tussen de Verenigde Staten en Europa is aan het verharden. En dat drukt op de economische activiteiten. De export neemt in veel landen af en de wereldhandel daalt. De angst voor een recessie is toegenomen en een mogelijke no-deal Brexit leidt tot onzekerheid. Dit zijn de belangrijkste redenen voor het aanpassen van de aandelenbeleggingen.

Obligatiebeleggingen

Het beleid van de centrale banken ECB en FED zorgt ervoor dat de rente voorlopig laag blijft. De rendementsverwachting voor obligatiebeleggingen blijft beperkt. Een goede spreiding over verschillende obligatiecategorieën is belangrijk om het risico te reduceren. Dit zijn de belangrijkste redenen voor het aanpassen van de obligatiebeleggingen.

Wijzigingen beleggingsfondsen

Om de modelportefeuilles aan te laten sluiten bij onze vooruitzichten zijn de wegingen van een aantal beleggingsfondsen aangepast. Daarnaast zijn de onderstaande beleggingsfondsen toegevoegd of verwijderd:

Beheerd Beleggen Wereld

Toegevoegd aan de modelportefeuille:

Aandelenfondsen Obligatiefondsen
JPM Emerging Markets Equity BGF Euro Bond
BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond

Verwijderd uit de modelportefeuille:

Aandelenfondsen Obligatiefondsen
Fidelity Emerging Markets Schroder ISF Global Bond

Beheerd Beleggen Europa

Toegevoegd aan de modelportefeuille:

Aandelenfondsen Obligatiefondsen
NN Europe Fund BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond
Robeco European High Yield Bonds

Verwijderd uit de modelportefeuille:

Aandelenfondsen Obligatiefondsen
BGF European D2 NN Euro Obligatie Fonds
NN (L) European High Yield

Beheerd Beleggen Trends

Toegevoegd aan de modelportefeuille:

Aandelenfondsen Obligatiefondsen
JPM Emerging Markets Equity
Pictet SmartCity
BGF Euro Bond
BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond
MS INVF Euro Corporate Bond

Verwijderd uit de modelportefeuille:

Aandelenfondsen Obligatiefondsen
Fidelity Emerging Markets
Franklin Biotechnology
Schroder ISF Global Bond

Basis Beheerd Beleggen

Obligatiefonds dat is toegevoegd aan de modelportefeuille:

NN Euro Obligatie Fonds

Obligatiefondsen die zijn verwijderd uit de modelportefeuille:

NN (L) Emerging Markets Corp Debt
NN (L) Euromix Bond
NN (L) European High Yield

Bij de aandelenfondsen zijn alleen de wegingen aangepast.


Voor de fondsen waarin wij voor u beleggen vindt u documenten met de essentiële beleggersinformatie (EBI’s) op nn.nl.