Ga direct naar: inhoud

Toelichting wijziging modelportefeuilles maart 2019

Het Investment Office van Nationale-Nederlanden Bank heeft de modelportefeuilles aangepast. De wijzigingen worden automatisch in uw beleggingsportefeuille doorgevoerd. Hieronder leest u wat er wijzigt en waarom.

Verlagen weging aandelenbeleggingen en opname liquiditeiten

Wij zien op dit moment de kans op koersdalingen op de aandelenbeurzen toenemen. Daarom passen we de modelportefeuilles aan. Om het risico in de modelportefeuilles te verlagen bouwen we de aandelenbeleggingen af. De opbrengst hiervan houden we liquide op de rekening.

Hieronder leest u waarom de risico's zijn toegenomen en hoe de aandelenbeleggingen aangepast worden.

Toename van beleggingsrisico's

De toename van de beleggingsrisico's komt door de minder goede vooruitzichten van bedrijven op dit moment. Ook spelen een aantal macro-economische ontwikkelingen een rol.

We zien de winstgevendheid van bedrijven afnemen. Dit jaar zal het voor veel bedrijven moeilijker zijn om de omzet en/of de winst te verhogen. De huidige waarderingen zijn minder te rechtvaardigen als de omzetten en winsten minder stijgen of zelfs dalen. De kans dat aandelenkoersen daardoor onder druk komen te staan zien wij toenemen.

Ook speelt de Brexit een rol. Onzeker is hoe de relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en Europa zich de komende tijd zal ontwikkelen. Dat kan gevolgen hebben voor de economische groei voor beide partijen. Daarnaast zijn China en de Verenigde Staten nog steeds in een handelsoorlog. Ook hiervan is niet duidelijk of er op korte termijn handelsafspraken gemaakt kunnen worden. De beurzen lijken echter al weken vooruit te lopen op een handelsovereenkomst.

Afbouwen aandelenbeleggingen

Wij verlagen in alle modelportefeuilles de weging van de aandelenbeleggingsfondsen met 10%. De opbrengst hiervan wordt (tijdelijk) liquide op de rekening aangehouden. Er worden geen beleggingsfondsen verwijderd of toegevoegd. Uiteraard brengen wij uw portefeuille in lijn met onze modelportefeuille. Daardoor zullen er in de weging van de meeste beleggingsfondsen kleine wijzigingen plaatsvinden.

Voor de fondsen waarin wij voor u beleggen vindt u documenten met de essentiële beleggersinformatie (EBI’s) op nn.nl.