Ga direct naar: inhoud

Toelichting wijziging modelportefeuilles december 2018

Het Investment Office van Nationale-Nederlanden Bank heeft de modelportefeuilles aangepast. De wijzigingen worden automatisch in uw beleggingsportefeuille doorgevoerd. Hieronder leest u wat er wijzigt en waarom.

Beheerd Beleggen Wereld

Wijziging aandelenbeleggingen

Er worden twee beleggingsfondsen vervangen: NN Hoog Dividend Aandelen Fonds wordt vervangen door DWS Top Dividende en Allianz Europe Equity Growth wordt vervangen door Nordea 1 Global Stable Equity. Het Morgan Stanley Inst Frontier Emerging Market Fund is verwijderd omdat dit fonds binnenkort wordt samengevoegd met een fonds met een andere regionale focus. Ook wordt de weging van enkele aandelenbeleggingsfondsen aangepast zodat de gehele portefeuille weer aansluit bij onze verwachtingen.

De belangrijkste reden voor de wijzigingen is onze wens om de weging van de beleggingsstijl "waarde" te verhogen. Waarde-aandelen zijn aandelen van ondernemingen die relatief laag gewaardeerd zijn op basis van een fundamentele analyse van het bedrijf. Omdat wij in 2019 een minder sterke economische groei verwachten, zien wij betere kansen voor waarde-aandelen. Ook de toenemende spanningen in Europa, vanwege de situatie in Italië en de Brexit, zijn aanleiding voor de wijziging.

Een toelichting op DWS Top Dividende

 • Dit fonds richt zich op de grotere bedrijven met een sterke financiële positie en hoge kasstromen. Deze bedrijven zijn beter bestand tegen periodes met minder economische groei.
 • De verwachting is dat deze bedrijven een hoog dividend blijven uitkeren.

Een toelichting op Nordea 1 Global Stable Equity

 • Dit fonds richt zich op bedrijven met stabiele financiële cijfers en daarbij een lage waardering.
 • De meeste beleggingen vinden plaats in de Verenigde Staten. De belangrijkste sector is de gezondheidszorg.

Geen wijzigingen in overige beleggingscategorieën

In de overige beleggingscategorieën voeren we geen wijzigingen door.

Uiteraard  brengen wij uw portefeuille in lijn met de wegingen van onze modelportefeuille. Daardoor zullen er in de meeste beleggingsfondsen kleine wijzigingen plaatsvinden.

Voor de fondsen waarin wij voor u beleggen vindt u documenten met de essentiële beleggersinformatie (EBI’s) op nn.nl.

Beheerd Beleggen Trends

Wijziging aandelenbeleggingen

Er worden twee beleggingsfondsen vervangen: NN Hoog Dividend Aandelen Fonds wordt vervangen door DWS Top Dividende en Allianz Europe Equity Growth wordt vervangen door Nordea 1 Global Stable Equity. Ook wordt de weging van enkele aandelenbeleggingsfondsen aangepast zodat de gehele portefeuille weer aansluit bij onze verwachtingen.

De belangrijkste reden voor de wijzigingen is onze wens om de weging van Europa iets te verlagen. De spanning in Europa neemt toe door de situatie in Italië en de Brexit.

Een toelichting op DWS Top Dividende

 • Dit fonds richt zich op de grotere bedrijven met een sterke financiële positie en hoge kasstromen. Deze bedrijven zijn beter bestand tegen periodes met minder economische groei.
 • De verwachting is dat deze bedrijven een hoog dividend blijven uitkeren.

Een toelichting op Nordea 1 Global Stable Equity

 • Dit fonds richt zich op bedrijven met stabiele financiële cijfers en daarbij een lage waardering.
 • De meeste beleggingen vinden plaats in de Verenigde Staten. De belangrijkste sector is de gezondheidszorg.

Geen wijzigingen in overige beleggingscategorieën

In de overige beleggingscategorieën voeren we geen wijzigingen door.

Uiteraard brengen wij uw portefeuille in lijn met de wegingen van onze modelportefeuille. Daardoor zullen er in de meeste beleggingsfondsen kleine wijzigingen plaatsvinden.

Voor de fondsen waarin wij voor u beleggen vindt u documenten met de essentiële beleggersinformatie (EBI’s) op nn.nl.

Beheerd Beleggen Europa

Wijziging aandelenbeleggingen

Allianz Europe Equity Growth wordt vervangen door Amundi European Equity Value. Ook wordt de weging van enkele aandelenbeleggingsfondsen aangepast zodat de gehele portefeuille weer aansluit bij onze verwachtingen.

De belangrijkste reden voor de wijzigingen is onze wens om de weging van de beleggingsstijl "waarde" te verhogen. Waarde-aandelen zijn aandelen van ondernemingen die relatief laag gewaardeerd zijn op basis van een fundamentele analyse  van het bedrijf. Omdat wij in 2019 een minder sterke economische groei verwachten, zien wij betere kansen voor waarde-aandelen.

Een toelichting op Amundi European Equity Value.

 • Dit fonds richt zich op in Europa gevestigde bedrijven waarvan de aandelenkoers laag is in verhouding tot een analyse van de financiële positie van het bedrijf.
 • Ook worden bedrijven geselecteerd waarvan men denkt dat er veel potentieel in zit.

Geen wijzigingen in overige beleggingscategorieën

In de overige beleggingscategorieën voeren we geen wijzigingen door.

Uiteraard brengen wij uw portefeuille in lijn met de wegingen van onze modelportefeuille. Daardoor zullen er in de meeste beleggingsfondsen kleine wijzigingen plaatsvinden.

Voor de fondsen waarin wij voor u beleggen vindt u documenten met de essentiële beleggersinformatie (EBI’s) op nn.nl.

Basis Beheerd Beleggen

Wijziging aandelenbeleggingen

Er wordt één beleggingsfonds vervangen: NN Hoog Dividend Aandelen Fonds wordt vervangen door NN Global Fund. Ook wordt de weging van de andere aandelenbeleggingsfondsen aangepast zodat de gehele portefeuille weer aansluit bij onze verwachtingen.

De belangrijkste reden voor de wijzigingen is onze wens om de weging van de beleggingsstijl "waarde" te verhogen. Waarde-aandelen zijn aandelen van ondernemingen die relatief laag gewaardeerd zijn op basis van een fundamentele analyse van het bedrijf. Omdat wij in 2019 een minder sterke economische groei verwachten, zien wij betere kansen voor waarde-aandelen.

Een toelichting op NN Global Fund

 • Dit fonds richt zich wereldwijd op bedrijven die geselecteerd worden op basis van een grondige bedrijfsanalyse. In de analyse worden ook risico's en markt- en macro-economische ontwikkelingen meegenomen.
 • Het fonds belegt momenteel circa 60% in waarde-aandelen.

Geen wijzigingen in overige beleggingscategorieën

In de overige beleggingscategorieën voeren we geen wijzigingen door.

Uiteraard brengen wij uw portefeuille in lijn met de wegingen van onze modelportefeuille. Daardoor zullen er in de meeste beleggingsfondsen kleine wijzigingen plaatsvinden.

Voor de fondsen waarin wij voor u beleggen vindt u documenten met de essentiële beleggersinformatie (EBI’s)  op nn.nl.