Ga direct naar inhoud

Toelichting mutaties modelportefeuilles april 2020

Het Investment Office van Nationale-Nederlanden Bank heeft de modelportefeuilles weer in lijn gebracht met de gewenste uitgangsverdeling. De wijzigingen worden automatisch in uw beleggingsportefeuille doorgevoerd. Hieronder leest u in het kort wat er wijzigt en waarom.

Beheerd Beleggen

Beleggingen weer in lijn gebracht

De recente koersbewegingen hebben grote impact op de modelportefeuilles gehad. Dit heeft
de verhouding gewijzigd tussen de beleggingscategorieën; aandelen, liquiditeiten, goud en obligaties. Nu de rust iets is teruggekeerd vinden wij het een juist moment om de wegingen in de modelportefeuille aan te passen. Daarmee denken wij goed gepositioneerd te zijn voor het moment dat het coronavirus onder controle komt en de economie weer op gang gaat komen.

Herbalanceren

Met het herbalanceren van de modelportefeuille:

  • neemt de weging van het aandelengedeelte iets toe en van obligatiebeleggingen iets af. De weging van het aandelenbelang was door de koersdaling meer afgenomen dan andere beleggingen. Wel houden wij nog steeds vast aan 10% onderweging van het aandelengedeelte.
  • wordt de weging van de liquiditeiten iets afgebouwd. Door de koersdaling van andere beleggingen was de weging van de liquiditeiten toegenomen.
  • wordt de weging van onze goud belegging iets afgebouwd. Goud is in waarde gestegen de afgelopen maanden.
  • worden de onderlinge verhoudingen tussen alle beleggingsfondsen geoptimaliseerd. Hiermee komt de modelportefeuille weer beter in balans.

De samenstelling van de aandelenbeleggingen licht gewijzigd.

Doordat een aantal bedrijven gehoor geeft aan de oproep van de ECB en DNB om (tijdelijk) geen dividend uit te keren, kan het langer duren voordat de sector "Europese Hoog Dividend Aandelen" herstelt. Daarom hebben wij de weging van deze sector binnen het aandelengedeelte iets verlaagd.

Obligatiebeleggingen onveranderd

De wegingen en de beleggingsfondsen binnen het obligatiegedeelte worden niet door ons gewijzigd.

Mutaties

In alle beleggingsfondsen zal door het herbalanceren een mutatie plaatsvinden. Deze wijzigingen worden automatisch voor u doorgevoerd.

Basis Beheerd Beleggen

Beleggingen weer in lijn gebracht

De recente koersbewegingen hebben grote impact op de modelportefeuilles gehad. Dit heeft
de verhouding gewijzigd tussen de beleggingscategorieën; aandelen, liquiditeiten en obligaties. Nu de rust iets is teruggekeerd vinden wij het een juist moment om de wegingen in de modelportefeuille aan te passen. Daarmee denken wij goed gepositioneerd te zijn voor het moment dat het coronavirus onder controle komt en de economie weer op gang gaat komen.

Herbalanceren

Met het herbalanceren van de modelportefeuille:

  • neemt de weging van het aandelengedeelte iets toe en van obligatiebeleggingen iets af. De weging van het aandelenbelang was door de koersdaling meer afgenomen dan andere beleggingen. Wel houden wij nog steeds vast aan 10% onderweging van het aandelengedeelte.
  • wordt de weging van de liquiditeiten iets afgebouwd. Door de koersdaling van andere beleggingen was de weging van de liquiditeiten toegenomen.
  • worden de onderlinge verhoudingen tussen alle beleggingsfondsen geoptimaliseerd. Hiermee komt de modelportefeuille weer beter in balans.

De samenstelling van de aandelenbeleggingen licht gewijzigd.

Doordat een aantal bedrijven gehoor geeft aan de oproep van de ECB en DNB om (tijdelijk) geen dividend uit te keren, kan het langer duren voordat de sector "Europese Hoog Dividend Aandelen" herstelt. Daarom hebben wij de weging van deze sector binnen het aandelengedeelte iets verlaagd.

Obligatiebeleggingen onveranderd

De wegingen en de beleggingsfondsen binnen het obligatiegedeelte worden niet door ons gewijzigd.

Mutaties

In alle beleggingsfondsen zal door het herbalanceren een mutatie plaatsvinden. Deze wijzigingen worden automatisch voor u doorgevoerd.


Voor de fondsen waarin wij voor u beleggen vindt u hier de documenten met de essentiële beleggersinformatie (EBI’s).