Ga direct naar inhoud

Schade door ernstige wateroverlast in Limburg

Actuele informatie voor particuliere en zakelijke klanten

Waterschade door zware regenval? We staan voor je klaar.

We kunnen ons voorstellen dat je veel vragen hebt. Als de ergste schrik voorbij is, komt het moment dat je kijkt naar wat er allemaal moet gebeuren. Wat is de schade en ben ik eigenlijk wel verzekerd? Als je schade hebt kun je dat online bij ons melden. Hier vind je meer informatie over je dekking en de actuele situatie in Limburg.

Schade melden

De extreme wateroverlast heeft onze grootste aandacht. We staan voor je klaar. Je kunt de schade direct online melden.

Je bent een particulier en wilt schade melden:

Meld je particuliere schade online

Je bent een ondernemer en wilt schade melden:

Meld je zakelijke schade online

Bij nood, zoals een ernstige waterschade, zijn we 24/7 telefonisch bereikbaar op 088 663 31 11.

Melden van je schade

Als je klikt op de button Schade online melden, kun je direct jouw schade melden.

Hiermee kunnen we de schade melden bij eventuele expertise- of reconditioneringsbedrijven of Direct Herstel. Dan kunnen deze partijen direct voor je aan de slag, als dat nodig is.

Let er op dat je in ieder geval de juiste gegevens vermeldt zodat we je kunnen bereiken!

  • Bij omschrijving vul je in: wateroverlast Limburg (of Brabant of Gelderland)
  • Contactgegevens: vul die van jezelf in. Dan kunnen we je makkelijk bereiken
  • Wat is er beschadigd? Geef de ernst of omvang van de schade aan. Dan kunnen wij voorrang geven aan eerste hulpverlening.

Heb je een dringende vraag of is de nood hoog? Neem dan telefonisch contact met ons op via 088 663 31 11.

De schadebehandelaar zal de situatie onderzoeken en neemt zo snel mogelijk contact op. Wij doen er alles aan om je snel duidelijkheid te geven.

Dekkingen: wat dekken we wel en wat niet?
Dekking op onze particuliere en zakelijke Autoverzekeringen

Motorrijtuigen met een (Beperkt) Cascodekking op al onze particuliere en zakelijke Autoverzekeringen zijn verzekerd tegen schade als gevolg van hevige neerslag en overstroming.

Particuliere Autoverzekering

Je hebt recht op vervangend vervoer (tot maximaal 14 dagen) als de schade wordt gerepareerd via ons schadeherstelnetwerk (Schadegarant). Het aantal dagen is afhankelijk van de schade en dekking.

WA dekking op een zakelijke Autoverzekering in het Zekerheidspakket

  • De bergingskosten van een zwaar beschadigde auto door de wateroverlast zijn gedekt. Dit valt onder de hulpverleningsdekking. Dit geldt niet voor leaseauto’s en vrachtauto’s.
  • Voor het wegslepen van een auto kun je contact opnemen met de VHD zoals vermeld staat op het internationaal verzekeringsbewijs.
  • De kosten voor een leenauto zijn niet gedekt.

Dekking op onze particuliere Reis- en annuleringsverzekeringen
Je bent verzekerd als er ernstige schade is aan het verblijf en je hier niet langer kan verblijven (niet meer bewoonbaar). Als je hierdoor eerder terugkomt van de reis worden de niet genoten vakantiedagen vergoed. Er is ook een mogelijkheid om de reis vooraf te annuleren.
Dekking op onze particuliere en zakelijke schadeverzekeringen

Onder ‘schadeverzekeringen’ verstaan we al onze particuliere Woonhuis- en Inboedelverzekeringen en al onze zakelijke Gebouw-, Inventaris/Goederen- en Bedrijfsschadeverzekeringen. In de polisvoorwaarden van deze verzekeringen is de dekking voor waterschade als volgt beschreven:

Neerslag

Gedekt is schade die is veroorzaakt door neerslag en/of rioolwater. Onder neerslag verstaan wij regen, sneeuw, hagel of smeltwater. De dekking geldt alleen als de neerslag en/of het rioolwater:

a. onvoorzien is binnengedrongen in het gebouw en/of
b. onvoorzien uit inpandige afvoerleidingen is gestroomd.

Deze dekking geldt niet voor schade die is veroorzaakt doordat:
c. neerslag en/of rioolwater is binnengedrongen via openstaande ramen of deuren;
d. grondwater omhoog is gekomen;
e. vocht door de muren heen is gekomen;
f. het gebouw onvoldoende is onderhouden.

Hevige lokale regenval

Gedekt is schade die veroorzaakt is door water dat onvoorzien is binnengedrongen als gevolg van hevige lokale regenval. Deze dekking geldt alleen als:

a. het zo hard regent dat waterwegen hierdoor buiten hun normale loop treden; en
b. er ten minste 40 mm regenwater valt in 24 uur, 53 mm in 48 uur of 67 mm in 72 uur op en/of nabij de locatie waar de schade is ontstaan.

Let op: deze dekking geldt niet voor schade die is veroorzaakt doordat water is vrijgekomen nadat een dijk is doorgebroken of via scheuren, gaten en andere beschadigingen van waterkeringen.

Uitgesloten

Schade door een overstroming

Wij dekken geen schade die is veroorzaakt door een overstroming die het gevolg is van het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen. Daarbij maakt het niet uit of de overstroming de oorzaak of het gevolg is van een gedekte gebeurtenis.

Polisvoorwaarden zijn bepalend

De polisvoorwaarden van de specifieke polis zijn uiteindelijk bepalend voor de dekking. Bij een beperkte verzekeringsdekking, bijvoorbeeld alleen een Branddekking, is een eventuele waterschade niet verzekerd.

Toepassing op de actuele situatie in Limburg

1. Huidige situatie Zuid Limburg

De afgelopen tijd was er sprake van ‘hevige lokale regenval’ zoals genoemd in de polisvoorwaarden. Door de regen is de Geul buiten ‘de normale loop’ getreden. Het aantal millimeters is in de genoemde aantallen uren gevallen. Er is dus dekking voor waterschades rond de Geul.

2. Waterberging Hoensbroek / dijkdoorbraak bij Meerssen

Het uitstromen van de waterberging bij Hoensbroek en de dijkdoorbraak bij Meerssen vonden tegelijkertijd plaats met hevige lokale regenval. Vanwege deze combinatie beschouwen we deze situatie eenmalig als gedekte gebeurtenis.

Wet Tegemoetkoming Schade bij rampen (WTS)

De overheid kan de WTS in bepaalde situaties toepasbaar verklaren voor schades die redelijkerwijs niet verzekerbaar zijn. De WTS geldt hierbij nooit voor schades die al goed te verzekeren zijn. Ook schades die veroorzaakt zijn door eigen schuld of doordat de gedupeerden onvoldoende maatregelen hebben getroffen (ter voorkoming of beperking van de schade) vergoedt de overheid niet.

Donderdag 15 juli 2021 heeft de overheid de WTS van toepassing verklaard op de situatie in Limburg. De overheid werkt de exacte invulling van dit besluit de komende weken nog nader uit. We adviseren je om de berichtgeving hierover vanuit de overheid nauwgezet te volgen.