Ga direct naar inhoud

(RB) Pensioenwetgeving 2015 Particulier als mb

Pensioenwetgeving 2015

Op 1 januari 2015 is de wetgeving rondom pensioenen veranderd. Hieronder kunt u lezen wat de nieuwe wetgeving inhoudt, wat de gevolgen kunnen zijn voor uw pensioenregeling en wat u van Nationale-Nederlanden kunt verwachten.

Kunnen wij je helpen?

Wetgeving

Wat zijn de belangrijkste veranderingen in 2015?

 • De mogelijkheden om pensioen op te bouwen worden beperkt.
 • Mensen die meer verdienen dan € 100.000,- bouwen niet meer automatisch over hun hele salaris pensioen op.

Pensioenleeftijd van 67 jaar

Nationale-Nederlanden heeft per 1 januari 2014, als gevolg van de ‘Wet Verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd’, een groot deel van de pensioenregelingen omgezet naar de nieuwe pensioenleeftijd van 67 jaar. Is dit in 2014 nog niet gebeurd bij uw pensioenregeling? Dan hebben wij uw pensioen op 1 januari 2015 waarschijnlijk omgezet naar de nieuwe pensioenleeftijd van 67 jaar. Voor het pensioen dat u tot 1 januari 2015 heeft opgebouwd geldt de oude pensioenleeftijd (meestal 65 jaar).

Hebben wij uw pensioenregeling per 1 januari 2014 omgezet naar de nieuwe pensioenleeftijd? Dan geldt vanaf deze datum al de nieuwe pensioenleeftijd van 67 jaar. Voor het pensioen dat u tot 1 januari 2014 heeft opgebouwd, geldt de oude pensioenleeftijd (meestal 65 jaar).

Uw totale pensioen

De nieuwe pensioenwetgeving heeft geen invloed op het pensioen dat u tot 1 januari 2015 heeft opgebouwd. Waarschijnlijk kunt u door de nieuwe wetgeving per jaar iets minder pensioen opbouwen. In de toekomst, dus na 2015, verlaagt de overheid de pensioenopbouw waarschijnlijk nog verder. Wat dit precies voor uw totale pensioen betekent, is nog onzeker.

U ontvangt een brief van ons

Als de nieuwe pensioenwetgeving gevolgen heeft voor uw pensioen, dan ontvangt u daar voor 1 april 2015 een brief over. In die brief zetten wij de wijzigingen in uw pensioenregeling op een rijtje. U kunt de brief bewaren bij uw andere pensioendocumenten. We leggen de wijzigingen in uw pensioenregeling ook vast in uw pensioenreglement. Wij informeren uw werkgever als wij de aanpassingen hebben verwerkt. U kunt het nieuwe pensioenreglement dan bij uw werkgever of bij ons opvragen.

Pensioen 2015

Gevolgen

Gevolgen als u in 2015 met pensioen wilt

Als u in 2015 met pensioen wilt, dan heeft u het grootste deel van uw pensioen al opgebouwd vóór 2015. Voor dit deel van uw pensioen geldt de nieuwe pensioenwetgeving niet. Ook de wijzigingen uit 2014 hebben dan weinig invloed op uw pensioen. Het pensioen dat u vanaf 2014 heeft opgebouwd (met pensioenleeftijd 67 jaar) kunt u namelijk ook laten ingaan op uw 65e. Als u op uw 65e met pensioen gaat, dan moet u er wel rekening mee houden dat uw pensioen en AOW niet op elkaar aansluiten. De AOW-leeftijd is in 2015 namelijk 65 jaar en drie maanden. De eerste drie maanden ontvangt u dan wel pensioen maar nog geen AOW.

Gevolgen als u arbeidsongeschikt bent

Bent u voor 1 januari 2015 arbeidsongeschikt geworden? Dan gelden de wijzigingen slechts voor een deel van uw pensioenregeling. Namelijk alleen voor het deel dat u arbeidsgeschikt bent en waarvoor uw werkgever premies betaalt. Voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent, gelden de wijzigingen niet.

Gevolgen als u in 2015 gaat scheiden

Bij een scheiding komt veel kijken. Uw ex-partner krijgt de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens uw huwelijk heeft opgebouwd. Als u daarnaast een partnerpensioen heeft opgebouwd, dan heeft uw ex-partner ook recht op een deel daarvan. De nieuwe pensioenwetgeving heeft hier geen invloed op.

Gevolgen als u in 2015 een waardeoverdracht wilt doen

Als u van baan verandert, dan kan dat gevolgen hebben voor uw pensioen. Het pensioen dat u in uw oude baan heeft opgebouwd blijft gewoon van u. U kunt kiezen wat u ermee doet: in uw oude pensioenregeling laten staan of meenemen naar de pensioenregeling bij uw nieuwe werkgever. De nieuwe pensioenwetgeving verandert hier niets aan.

Wat u kunt doen

Uw pensioen

Uw pensioen is misschien nog ver weg, of juist heel dichtbij. Hoe zit het ook alweer met uw pensioen? Hoeveel krijgt u? En van wie krijgt u dat? En kunt u nog wat aanpassen? Wij leggen het u graag uit.

Uw pensioen eerder of later laten ingaan

U hoeft niet per se op uw 65e of 67e met pensioen. Het is mogelijk om eerder of juist later met pensioen te gaan. Deze keuze maakt u zelf voordat u met pensioen gaat. Gaat u eerder met pensioen en gaat uw AOW nog niet in? Dan krijgt u totdat uw AOW ingaat een hoger bedrag per maand dan na uw AOW-datum. Als u later met pensioen gaat, dan bouwt u langer pensioen op en ontvangt u per maand waarschijnlijk een hoger pensioen dan wanneer u eerder stopt met werken.

Eerst meer, dan minder pensioen. Of andersom.

U kunt uw pensioen naar uw eigen wensen aanpassen. Als u niets verandert, dan krijgt u elke maand evenveel pensioen. U kunt er ook voor kiezen om eerst een tijdje een hoger pensioen te krijgen, gevolgd door een lager pensioen. Of andersom. Deze keuze maakt u eenmalig voordat u met pensioen gaat.

€ 100.000,-

Wat betekent de grens van € 100.000,- voor uw pensioen?

Verdient u meer dan € 100.000,- bruto per jaar? Dan bouwt u vanaf 2015 niet meer automatisch over uw hele salaris pensioen op. De grens ligt op € 100.000,- bruto per jaar bij een fulltime dienstverband. Deze maatregel kan betekenen dat:

 • U minder ouderdomspensioen opbouwt. Ouderdomspensioen is het inkomen dat u later krijgt van uw pensioenuitvoerder, bijvoorbeeld van ons, als u met pensioen bent.
 • Het nabestaandenpensioen omlaag gaat. Nabestaandenpensioen is een aanvullend inkomen voor uw partner en/of kinderen wanneer u overlijdt. Het bestaat uit partnerpensioen voor uw partner en wezenpensioen voor uw kinderen.

Het pensioen dat u tot 1 januari 2015 al heeft opgebouwd, blijft zoals het is. De verandering geldt namelijk alleen voor het pensioen dat u vanaf 1 januari 2015 opbouwt. En dus niet voor het pensioen dat u de afgelopen jaren al heeft opgebouwd.

Wat kan uw werkgever voor u doen?

Het kan zijn dat uw werkgever iets heeft geregeld om samen met u de gevolgen van de wijziging in uw pensioenopbouw te beperken. Heeft uw werkgever uw pensioen geregeld bij Nationale-Nederlanden? Dan bieden wij uw werkgever de mogelijkheid om de gevolgen voor de nabestaanden te beperken met het Extra Nabestaandenpensioen. Als uw werkgever voor deze aanvullende pensioenregeling kiest, dan kunt u vervolgens kiezen of u het Extra Nabestaandenpensioen wilt. Wij raden u in ieder geval aan om met uw werkgever in gesprek te gaan wat hij eventueel voor u heeft geregeld.

Wat kunt u zelf doen?

U heeft verschillende mogelijkheden om een daling van uw pensioen op te vangen. Bespreek deze met uw adviseur of vraag uw werkgever wat hij eventueel voor u heeft geregeld. Hieronder ziet u welke mogelijkheden u onder andere heeft.

1. Om een eventueel tekort aan ouderdomspensioen aan te vullen, kunt u:

 • Een bedrag per maand opzij zetten op een spaarrekening.
 • Een bedrag per maand beleggen. Dit kan onder andere met FitVoorLater, een beleggingsrekening via het online beleggingsplatform FitVermogen van ING Investment Management.
 • Een bedrag per maand opzij zetten via een levensverzekering (zoals een lijfrente).
 • Een bedrag per maand opzij zetten via banksparen. Omdat u spaart of belegt met een bepaald doel is het geld op deze rekening geblokkeerd.
 • Via uw werkgever iets regelen, als hij u hiervoor de mogelijkheid biedt.
 • Doorwerken na uw pensioendatum (nu is dit meestal de datum waarop u 67 jaar wordt) om zo mogelijk meer pensioen op te bouwen.

2. Om een eventueel tekort aan nabestaandenpensioen aan te vullen, kunt u:

 • Via uw werkgever iets regelen, wanneer hij iets voor u heeft geregeld.
 • Een bedrag per maand opzij zetten via een levensverzekering, zoals een overlijdensrisicoverzekering of nabestaandenlijfrente.
 • Een bedrag per maand opzij zetten op een spaarrekening.
Meer weten?

Links

Hier vindt u een overzicht van links waarmee u meer informatie kunt opzoeken over pensioen in het algemeen.

Thuis in pensioen

Wat is pensioen?

Uw persoonlijke situatie

Hier vindt u een overzicht van links waarmee u meer informatie kunt opzoeken over uw eigen pensioen.

Pensioen­overzichten

Nationale-Nederlanden verstrekt periodiek pensioenoverzichten aan werknemers met een pensioenregeling.

Lees meer

_1497634_