Ga direct naar inhoud

Vaccinaties - exotische ziektes

Als u op reis gaat naar een land waar u bepaalde ziektes kunt oplopen, is het verstandig van tevoren maatregelen te nemen om uzelf te beschermen. Dat kan met vaccinaties en/of medicijnen. Voorbeelden zijn pillen tegen malaria of een inenting tegen gele koorts. Bij een preventieve injectie vergoeden we niet alleen de entstof, maar ook de kosten van het vaccineren (het consult).

Voorwaarden voor de vergoeding zijn:

  • U gaat op reis naar een land met een verhoogd risico op een van de ziekten waarvoor een injectie wordt voorgeschreven.
  • De preventieve inentingen of - geneesmiddelen zijn niet onnodig kostbaar of ondoelmatig.
  • De preventieve inentingen of - geneesmiddelen zijn voorgeschreven en gegeven door een (bedrijfs)arts of zorginstelling (bijvoorbeeld de GGD) die is ingeschreven en aangesloten bij het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR).
  • De entstof van de preventieve inenting is geleverd door een apotheek, GGD of een andere leverancier waar wij afspraken mee hebben gemaakt.

Wat krijgt u vergoed in 2019?

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering Geen vergoeding
Aanvullende verzekering:
Start € 250,-
Extra € 250,-
Compleet € 250,-
Comfort 100%
Top 100%
Zilver 100% voor inenting en malaria- en tyfustabletten

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U heeft geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

De preventieve middelen of inentingen moeten worden voorgeschreven door een (bedrijfs)arts of zorginstelling (bijvoorbeeld de GGD) die is ingeschreven en aangesloten bij het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (L.C.R). De GGD of uw huisarts kan u adviseren.

U kunt zich ook thuis laten vaccineren door één van de artsen van thuisvaccinatie. Van dit voordeel voor Nationale-Nederlanden verzekerden kunt u ook gebruik maken als u geen aanvullende verzekering heeft. Meld u aan via www.thuisvaccinatie.nl.

Wat u verder moet weten

U heeft geen toestemming (akkoordverklaring) nodig van Nationale-Nederlanden.

Terug naar het overzicht van vergoedingen


Kunnen wij je helpen?