Ga direct naar inhoud

Sportarts en sportmedisch advies

Sportgeneeskunde is het medisch specialisme dat zich richt op het bevorderen, waarborgen en herstellen van de gezondheid van mensen die (willen gaan) sporten en/of bewegen. Ook richt het zich op het door sport en/of bewegen bevorderen en herstellen van de gezondheid van mensen met chronische aandoeningen. Daarnaast adviseren sportartsen op het gebied van preventie en kunnen nadelige gevolgen vroegtijdig onderkennen.

Sportmedisch advies is een medische keuring waarbij men inzicht krijgt in de conditie. Naar aanleiding van de uitkomst van de keuring kan de sportarts een gericht trainingsadvies geven.

Wat krijgt u vergoed in 2019?

Sportgeneeskunde krijgt u vergoed uit de Basisverzekering. Deze kosten vallen onder medisch specialistische zorg. U krijgt uit de basisverzekering geen vergoeding voor een  sportmedisch advies niet. Staat de module Fit op uw polisblad, dan krijgt u voor de kosten van een sportmedisch advies per kalenderjaar maximaal € 150,- vergoed.

U krijgt de kosten van een sportmedisch advies alleen vergoed als de sportarts werkt bij een sportmedisch adviescentrum of een sportmedische instelling die aangesloten is bij de Federatie van Sportmedische Instellingen.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2019 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. De kosten van uw zorg of van uw hulpmiddel betaalt u eerst zelf via uw verplicht eigen risico. Heeft u in een jaar het totale eigen risico betaald? Dan hoeft u het in hetzelfde jaar niet nog een keer te betalen. Uw basisverzekering vergoedt dan de zorg of het hulpmiddel.

U heeft geen eigen risico voor vergoeding van de kosten van een sportmedisch advies.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw zorgverlener bij u in de buurt. U kunt uw selectie verfijnen op: sportmedisch advies of sportgeneeskunde.

De sportarts

  • Werkt in een Sportmedisch Adviescentrum of sportmedische instelling, die is aangesloten bij de Federatie van Sportmedische Instellingen.

Of:

  • Is geregistreerd als gecertificeerd sportduikerarts C of D in het register van de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde.
  • Hij voert een sportduikmedische keuring uit volgens de wetenschappelijke gestelde eisen van de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde.

De therapeut

De therapeut die onder verantwoordelijkheid van een sportarts werkt in een Sportmedisch Adviescentrum of sportmedische instelling, die is aangesloten bij de Federatie van Sportmedische Instellingen.

Terug naar het overzicht van vergoedingen


Kunnen wij je helpen?