Ga direct naar inhoud

Orthodontie tot 18 jaar

Orthodontie is een specialisme binnen de mondzorg. Een orthodontist probeert de stand van de tanden en kiezen in de kaak zo goed mogelijk te krijgen.

Is er sprake van een zeer ernstige ontwikkelings- of groeistoornis? Dan krijgt u mogelijk een vergoeding voor orthodontie in bijzondere gevallen.

Wat krijgt u vergoed in 2019?

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering Geen vergoeding
Aanvullende verzekering:
Start Geen vergoeding
Extra 80% maximaal € 1.000,- eenmalig
Compleet 80% maximaal € 1.750,- eenmalig
Comfort 80% maximaal € 2.250,- eenmalig
Top 100%
Zilver Geen vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U heeft geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw zorgverlener of leverancier bij u in de buurt.

Wat u verder moet weten

  • U heeft vooraf geen verwijzing nodig van een arts.
  • U heeft vooraf geen toestemming nodig van Nationale-Nederlanden.
  • De zorgverlener rekent de door de overheid vastgestelde tarieven.
  • De tandarts of orthodontist rekent bij sommige behandelingen materiaal- en techniekkosten. Deze tarieven worden niet vastgesteld door de overheid.

Meer informatie over mondzorg vindt u op de speciale website van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT) www.allesoverhetgebit.nl.

Terug naar het overzicht van vergoedingen


Kunnen wij je helpen?