Ga direct naar inhoud

Longvibrator

Een longvibrator maakt op mechanische wijze bronchiale slijmvorming los in de longen van chronische longpatiënten. Jouw behandelend arts stelt vast dat je een longvibrator nodig hebt.

Wat krijg je vergoed in 2021?

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering 100%
Wij vergoeden de rekening van leveranciers volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een leverancier die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.
Alle aanvullende verzekeringen Geen vergoeding

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Je hebt geen eigen risico.

Waar kun je terecht?

Je kiest zelf jouw leverancier bij jou in de buurt. Je kunt jouw selectie verfijnen op: longvibrators.

Nationale-Nederlanden maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kies je voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Nationale-Nederlanden de geleverde zorg voor 100%. Als je naar een leverancier gaat waar Nationale-Nederlanden een overeenkomst mee heeft, ben je verzekerd van:

 • garantie van 1 jaar op het geleverde hulpmiddel;
 • leveranciers die beschikken over de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor een goede zorgverlening;
 • een kwalitatief goed hulpmiddel. De geleverde hulpmiddelen voldoen aan de geldende kwaliteitseisen;
 • geen lange wachttijden. De leverancier neemt binnen 1 werkdagen na ontvangst van de opdracht contact met je op over een indicatiestelling;
 • een snelle levering. Het hulpmiddel wordt binnen 2 werkdagen na indicatiestelling geleverd;
 • een garantie van 1 jaar op het hulpmiddel
 • bij reparatie wordt vervangende apparatuur ter beschikking gesteld indien de reparatie langer dan 2 werkdagen duurt;
 • een uitvoerige schriftelijke instructie bij de eerste levering door een ervaren en speciaal daartoe opgeleide medewerker van de leverancier.

Kies je voor een leverancier waarmee Nationale-Nederlanden geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde leverancier), dan heeft dit geen gevolgen voor wat je vergoed krijgt. Wij vergoeden de rekening volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een leverancier die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Wat je verder moet weten

 • Je leent dit hulpmiddel.
 • Als je de longvibrator bestelt bij een leverancier waarmee Nationale-Nederlanden een overeenkomst heeft, hoef je vooraf geen toestemming (een akkoordverklaring) te vragen bij Nationale-Nederlanden. Je krijgt van je behandelend arts een medische diagnose mee, waarop staat wat je nodig heeft. De arts geeft op deze medische diagnose ook aan wat jouw beperkingen zijn. Je moet de leverancier deze medische diagnose van je arts geven.
 • Als het apparaat niet meer goed werkt, kun je deze laten vervangen. Je kunt daarvoor direct contact opnemen met een leverancier waarmee Nationale-Nederlanden een overeenkomst heeft. Je hoeft vooraf geen toestemming te vragen aan Nationale-Nederlanden.

Bestel je de longvibrator bij een leverancier waarmee Nationale-Nederlanden geen overeenkomst heeft? Dan moet je vooraf toestemming (een akkoordverklaring) aanvragen bij Nationale-Nederlanden. Dit doet je door een aanvraag in te sturen met een geldig voorschrift van je behandelend arts en een offerte van jouw leverancier. Op dit voorschrift moet vermeld staan waarom je dit hulpmiddel nodig hebt. Stuur de aanvraag in naar:

Nationale-Nederlanden 
t.a.v. Medische Beoordelingen 
Postbus 4016 
5004 JA Tilburg

Ook als de apparatuur niet meer werkt, moet je op dezelfde manier een akkoordverklaring aanvragen.

Als je de apparatuur niet meer nodig heeft, moet je dit melden aan jouw leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen van Nationale-Nederlanden op telefoonnummer 076 524 39 81. De apparatuur wordt dan weer bij je opgehaald.

Terug naar het overzicht van vergoedingen


Kunnen wij je helpen?