Ga direct naar inhoud

Buitenland (niet-spoedeisende hulp)

Niet-spoedeisende hulp is zorg die je vooraf kunt plannen. Het is dus geen hulp die je met spoed nodig hebt. Onder niet-spoedeisende zorg in het buitenland valt ook zorg in het buitenland omdat er in Nederland een wachtlijst is of omdat je niet dichtbij jouw woonplaats in Nederland terecht kunt.

Wat krijg je vergoed in 2020?

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering De zorg moet ook in Nederland verzekerd zijn. Of je de kosten volledig vergoed krijgt, hangt af van een aantal zaken dat hieronder wordt toegelicht.
Alle aanvullende verzekeringen Geen vergoeding

De zorg die je in het buitenland gebruikt, moet in elk geval onder jouw verzekering vallen. Of je de kosten volledig vergoed krijgt hangt af van een aantal zaken:

 • Nationale-Nederlanden maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kies je voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Nationale-Nederlanden de geleverde zorg voor 100%.
 • Heb je een behandeling aangevraagd voor zorg in een land van de EU, EER of Zwitserland? En blijkt uit de gegevens dat de zorg in Nederland niet op tijd beschikbaar is? Dan beoordelen wij of we toestemming kunnen geven volgens de voorwaarden van de Europese Verordening. Je krijgt dan het formulier S2. Met dit formulier krijg je de kosten vergoed volgens de voorwaarden van het land waar de behandeling plaatsvindt. Vaak hoef je de kosten dan niet zelf voor te schieten.
 • Heeft de buitenlandse zorgverlener geen contract met Nationale-Nederlanden? In dat geval adviseren wij je om een behandeling altijd vooraf aan te vragen. Je weet dan vooraf zeker of je de behandeling vergoed krijgt en hoeveel je vergoed krijgt. Voor de vergoeding zijn er twee mogelijkheden: 
  1. Voor het vaststellen van de hoogte van vergoeding gaan wij uit van de Nederlandse marktconforme tarieven. De Zorgverzekering is een restitutiepolis. Wij vergoeden het volledige Nederlandse marktconforme tarief. 
  2. Heb je vooraf toestemming gekregen door middel van een S2 formulier? Dan krijg je een vergoeding volgens de Europese Verordening. Dat betekent dat de buitenlandse zorgverlener dan met ons afrekent volgens de tarieven van het land waar de behandeling plaatsvindt.

Eigen bijdrage

Voor sommige zorg die je krijgt vergoed uit de basisverzekering moet je een wettelijke eigen bijdrage betalen. Het maakt niet uit of je deze zorg in Nederland of in het buitenland krijgt.

Eigen risico

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2020 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. De kosten van je zorg of van jouw hulpmiddel betaal je eerst zelf via het verplicht eigen risico. Heb je in een jaar het totale eigen risico betaald? Dan hoef je het in hetzelfde jaar niet nog een keer te betalen. Jouw basisverzekering vergoedt dan de zorg of het hulpmiddel.

Hebben wij je toestemming gegeven voor zorg in het buitenland en heb je hiervoor een S2 formulier ontvangen? Dan krijg je de kosten vergoed volgens de tarieven van het land waar de behandeling plaatsvindt. Deze vergoeding wordt niet verrekend met een Nederlandse wettelijke eigen bijdrage of het eigen risico.

Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? 
Voor het vrijwillig eigen risico gelden dezelfde regels als voor het verplichte eigen risico. Je betaalt dan per maand minder premie. Let op: het is mogelijk dat je bij een grote ingreep veel kosten maakt.

Hoe weet je hoeveel er nog over is van jouw eigen risico? 
In Mijn NN Zorgverzekering regel je online al jouw verzekeringszaken. Daar zie je ook de stand van jouw eigen risico.

Waar kun je terecht?

In de Zorgvergelijker kun je zien met welke ziekenhuizen we afspraken hebben gemaakt in België en Duitsland. Je kunt daarbij ook gebruik maken van onze advisering bij wachtlijstbemiddeling.

Nationale-Nederlanden heeft met een groot aantal Belgische ziekenhuizen in de grensregio’s contracten gesloten. Met ieder ziekenhuis zijn aparte afspraken gemaakt. Dit kan betekenen dat niet alle zorg bij elk ziekenhuis is gecontracteerd.

Voor Duitsland maken wij gebruik van de contracten die de Duitse zorgverzekeraar AOK Rheinland heeft afgesloten met Duitse specialisten en ziekenhuizen. Hiervoor is een speciale zorgpas ontwikkeld. Je kunt met deze internationale zorgpas en een verwijzing van je huisarts direct naar een Duitse specialist in de 3 euregio’s: Maas-Rijn, Maas-Rijn Noord en Rijn-waal. Deze zorgpas en eventuele informatie kun je opvragen via telefoonnummer 026 353 53 53. Lees voor meer informatie onze brochures.

Wat je verder moet weten

 • Als je voor deze zorg in Nederland toestemming nodig heeft van Nationale-Nederlanden dan heb je ook toestemming nodig voor deze zorg in het buitenland.
 • Vraag een behandeling bij een niet-gecontracteerde zorgverlener in het buitenland altijd vooraf schriftelijk aan. Je weet dan vooraf zeker of je de behandeling vergoed krijgt en hoeveel je vergoed krijgt.

Om toestemming aan te vragen, hebben wij de volgende gegevens nodig: 

 • Medisch verslag van de arts of specialist
 • Soort behandeling die gaat plaatsvinden
 • Naam van het ziekenhuis in het buitenland en uitvoerend specialist
 • Behandelplan en kostenbegroting

Je kunt hiervoor het aanvraagformulier geplande zorg in het buitenland gebruiken.

Terug naar het overzicht van vergoedingen


Kunnen wij je helpen?