Ga direct naar: inhoud

Wegwijs in de Wet langdurige zorg

Heeft u of heeft uw naaste langdurig zorg nodig? Dan komt er veel op u af en moet er veel worden geregeld. Welke zorg past het beste bij uw wensen? En wilt u de zorg thuis of in een zorginstelling ontvangen? Uw zorgkantoor helpt bij het maken van de juiste keuzes en het regelen van uw langdurige zorg.

Vergoeding

Langdurige zorg wordt niet uit uw zorgverzekering vergoed, maar uit de Wet langdurige zorg (Wlz). U bent automatisch verzekerd voor de Wlz als u in Nederland woont of werkt. U hoeft hier dus géén aparte verzekering voor af te sluiten.

Voor wie?

De Wlz is er voor iedereen die de hele dag zorg of permanent toezicht nodig heeft. Bij vergevorderde dementie of een ernstige verstandelijke of lichamelijke beperking bijvoorbeeld. Om gebruik te maken van langdurige zorg heeft u een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig.

Waar kunt u terecht?

Zorg uit de Wlz wordt geregeld door 32 zorgkantoren in Nederland. Een zorgkantoor is een regionaal uitvoeringsorgaan van de Wlz. Alle zorgkantoren zijn ondergebracht bij zorgverzekeraars. Afhankelijk van de regio waarin u woont, krijgt u een zorgkantoor in de buurt toegewezen. Woont u in de regio's Haaglanden, Zuid-Hollandse eilanden, West-Brabant, Zuidoost-Brabant, Zeeland en Zuid-Limburg? Dan kunt u terecht bij CZ Zorgkantoor. Woont u niet in deze zorgkantoorregio's? Dan voert een andere zorgverzekeraar de Wlz voor u uit.

Vind hier uw zorgkantoor

Een indicatiebesluit in 6 stappen

Het CIZ beoordeelt of u recht heeft op langdurige zorg. Het CIZ bepaalt ook hoeveel en welke hulp u krijgt. Het werkt als volgt:

  1. Vraag een indicatie aan.
  2. Stuur medische gegevens mee, zoals documenten waarop de diagnose en het ziekteverloop staan.
  3. Vraagt u de zorg aan voor iemand anders? Zorg dan voor schriftelijke toestemming. Dit hoeft niet als u de wettelijk vertegenwoordiger bent.
  4. Het CIZ beoordeelt uw aanvraag en neemt binnen 6 weken een besluit.
  5. U ontvangt een brief met het indicatiebesluit. Hierin staat welke en hoeveel zorg nodig is. U kunt vervolgens zelf kiezen hoe u de zorg ontvangt, bijvoorbeeld in een zorginstelling of bij u thuis.
  6. Vanaf nu krijgt u te maken met het zorgkantoor. Het zorgkantoor helpt u met het regelen van de zorg. Als het zorgkantoor de indicatie van het CIZ digitaal ontvangen heeft, wordt met u contact opgenomen.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor langdurige zorg? Doe de test

Het juiste loket voor al uw zorgvragen: bel met onze Zorgadviseurs

Wilt u weten meer weten over de Wet langdurige zorg en hoe u gebruikmaakt van deze regeling? Het Nationale-Nederlanen Zorgteam helpt u bij het regelen en vinden van zorg en ondersteuning. Voor uzelf óf uw naaste. Wij informeren u graag over de Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Wet langdurige zorg (Wlz).

Bel 013 593 82 25 (optie 3), maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 17:30 uur.


Kunnen wij u helpen?