Ga direct naar: inhoud

Hoe vraagt u een pgb bij Nationale-Nederlanden aan?

Wilt u een nieuw pgb aanvragen voor verpleging en verzorging (pgb-vv) thuis? Of uw pgb verlengen? U regelt dit via Nationale-Nederlanden.

Wat kunt u met een pgb verzorging en verpleging (pgb vv)?

Met een persoonsgebonden budget kunt u zelf uw zorg inkopen. Dat kan bijvoorbeeld bij een thuiszorgorganisatie, maar ook bij een familielid of kennis. U sluit met uw zorgverlener, of dat nu een organisatie of een naaste is, een zorgovereenkomst. U houdt zelf de administratie bij. En u declareert de kosten bij ons.

Pgb vv-reglement

In het pgb-reglement verpleging en verzorging staan uw rechten en plichten. Daar vindt u ook de maximale vergoedingen.

Hoe vraagt u een pgb verpleging en verzorging aan?

  • Maak een afspraak met een hiervoor bevoegde verpleegkundige. Hij of zij beoordeelt of u voor een indicatie in aanmerking komt. In het pgb vv-reglement staat wat wij verstaan onder een bevoegde verpleegkundige.
  • Heeft u nog geen contact met een verpleegkundige? Vraag uw huisarts om advies.
  • Vul samen met de verpleegkundige het pgb-aanvraagformulier deel 1 (verpleegkundig) in.
  • U vult zelf het aanvraagformulieren deel 2 (verzekerde) in.
  • De ingevulde formulieren kunt u zelf bij ons indienen. U kunt deze per post opsturen naar Nationale-Nederlanden Zorgverzekeringen N.V., Postbus 4016, 5004 JA Tilburg.
  • Wij beoordelen uw aanvraag. Hiervoor gebruiken wij de regels uit het reglement pgb verpleging en verzorging. Wij sturen u de uitslag van de beoordeling toe.
  • Als wij akkoord gaan, geven we de hoogte en de looptijd van uw budget aan.

Hoe verlengt u uw pgb?

Loopt uw indicatie voor verpleging en verzorging en dus uw pgb af? Maar heeft u nog wel verpleging of verzorging nodig? In dat geval vraagt u opnieuw een pgb-vv aan. Doe dit minimaal zes weken voor de einddatum van uw indicatie, om te voorkomen dat uw nieuwe pgb-vv te laat ingaat en wij daardoor uw zorg niet kunnen vergoeden.

Ondersteuning van SVB bij uw pgb

Voert de SVB (Sociale Verzekeringsbank) uw salarisadministratie voor u uit? Dan declareert de SVB betalingen namens u bij Nationale-Nederlanden. Het is bij een reeds lopende zorgovereenkomst mogelijk uw zorgverlener(s) uit te betalen op basis van een maandloon of een uurloon. Sluit u een nieuwe zorgovereenkomst af? Dan kunt u voor betalingen uit een pgb vv alleen kiezen voor een uurloon.

Ook doet de SVB afdrachten aan de Belastingdienst en stellen zij loonstroken en jaaropgaven op. Wanneer uw zorgverlener recht heeft op doorbetaling bij ziekte, kunt u ook terecht bij de SVB. Ook de budgethouders met een pgb vv die gebruik maken van de werkgeversfunctie van de SVB kunnen bij de SVB terecht voor schade en rechtsbijstand. Dit is de reguliere SVB dienstverlening aan budgethouders.

Maakt u nog geen gebruik van de diensten van de SVB, maar wilt u dat wel graag? Of wilt u meer informatie? Kijk dan op de website van de SVB of bel 030 264 82 00.

Pgb voor zorg uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet

Krijgt u zorg uit de Wmo of Jeugdwet? Voor de aanvraag van een pgb voor die zorg kunt u terecht bij uw gemeente.

Pgb voor zorg uit Wet langdurige zorg (Wlz)

Krijgt u zorg vanuit de Wlz? Voor de aanvraag van een pgb voor die zorg kunt u terecht bij uw zorgkantoor.


Kunnen wij u helpen?