Ga direct naar: inhoud

Het juiste loket voor uw zorgvragen

Weet u niet precies voor welke zorgvraag over langdurige zorg u bij welk loket moet zijn? Nationale-Nederlanden helpt u graag op weg.

Zorgverzekeraar

Als u vragen hebt over zorg uit de zorgverzekeringswet, dan kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar. Bijvoorbeeld als u meer wilt weten over wijkverpleging.

Veelgestelde vragen

Gemeenten

Als u vragen heeft over zorg uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), dan kunt u terecht bij uw gemeente. Bijvoorbeeld als u meer wilt weten over huishoudelijke hulp, dagbesteding, begeleiding, woningaanpassing, GGZ-verblijf, mantelzorgondersteuning, logeeropname of jeugdzorg.

Zorgkantoren

Wilt u meer weten over langdurige zorg bij opname in een zorginstelling, zoals een verpleeghuis, verzorgingshuis of een instelling voor gehandicaptenzorg?
Deze zorg valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). U kunt hiervoor terecht bij uw zorgkantoor.

Woont u in de zorgkantoorregio’s: Haaglanden, Zeeland, West-Brabant, Zuidoost-Brabant, Zuid-Hollandse eilanden of Zuid-Limburg? Dan kunt u terecht bij het CZ Zorgkantoor.

Woont u in een andere regio? Dan vindt u op de site van Zorgverzekeraars Nederland snel bij welk zorgkantoor u terecht kunt.

Meerdere loketten

Het kan zijn dat u voor uw zorg bij meerdere loketten moet zijn. Op informatielangdurigezorg.nl kunt u zien wat de veranderingen in de zorg beteken voor uw persoonlijke situatie.


Kunnen wij u helpen?