Ga direct naar: inhoud

Zwangerschapsonderzoek - prenatale screening

Tijdens uw zwangerschap heeft u recht op prenatale screening, zoals een 20-weken echo. Prenatale screening heeft als doel eventuele aandoeningen of complicaties vroeg op te sporen.

Onderdelen van het onderzoek

De screening kan uit een aantal onderdelen bestaan:

Counseling 
Dit is uitleg over prenatale screening door uw verloskundige, huisarts of gynaecoloog. Zo kunt u een goede beslissing maken voor een van de onderzoeken. Een gesprek na een onderzoek valt ook onder counseling.

Combinatietest 
Met de combinatietest wordt onderzocht of er een verhoogde kans is dat uw kind Downsyndroom heeft. De test bestaat uit een nekplooimeting en een bloedonderzoek.

Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO), beter bekend als de 20-weken echo
Dit echoscopisch onderzoek vindt plaats rond de twintigste week van de zwangerschap. Met dit onderzoek kunnen eventuele  lichamelijke afwijkingen bij het ongeboren kind worden opgespoord.

Niet-invasieve prenatale test (NIPT)
Komt uit de combinatietest een verhoogde kans op een afwijking, dan kunt u kiezen voor vervolgonderzoek. Een voorbeeld is de niet-invasieve prenatale test (NIPT). Uw bloed wordt onderzocht en getest op Downsyndroom. Andere voorbeelden van onderzoeken zijn de vlokkentest en de vruchtwaterpunctie.

Wat krijgt u vergoed in 2019?

Counseling en de 20-weken echo krijgt u vergoed uit uw basisverzekering. Voor vergoeding van de combinatietest en de NIPT uit de basisverzekering is in 2019 een medische indicatie nodig. Heeft u geen medische indicatie? Dan kunt u sinds 1 april 2017 ook een NIPT laten doen. Deze wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering, maar valt onder de subsidieregeling van het ministerie van VWS. U betaalt hiervoor een eigen bijdrage van € 175,- aan de instantie die de NIPT uitvoert. U krijgt een NIPT dus alleen vergoed als u hiervoor een medische indicatie had. Krijgt u geen vergoeding voor de combinatietest uit de basisverzekering? Dan kan het zijn dat in uw aanvullende verzekering een vergoeding is opgenomen. De aanvullende verzekeringen bieden geen vergoeding van de NIPT.

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering - 100% wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.
Aanvullende verzekering:
Start De medisch niet noodzakelijke combinatietest: 100%
Extra De medisch niet noodzakelijke combinatietest: 100%
Compleet De medisch niet noodzakelijke combinatietest: 100%
Comfort De medisch niet noodzakelijke combinatietest: 100%
Top De medisch niet noodzakelijke combinatietest: 100%
Zilver Geen vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Alleen voor de NIPT heeft u een eigen risico. Voor de andere prenatale screenings heeft u geen eigen risico.

In 2019 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. De kosten van uw zorg betaalt u eerst zelf via uw verplicht eigen risico. Heeft u in een jaar het totale eigen risico betaald? Dan hoeft u het in hetzelfde jaar niet nog een keer te betalen. Uw basisverzekering vergoedt dan de zorg of het hulpmiddel.

Heeft u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? 
Voor het vrijwillig eigen risico gelden dezelfde regels als voor het verplichte eigen risico. U betaalt dan per maand minder premie. Let op: het is mogelijk dat u bij een grote ingreep veel kosten maakt.

Hoe weet u hoeveel er nog over is van uw eigen risico? 
In Mijn NN Zorgverzekering regelt u online al uw verzekeringszaken. Daar ziet u ook de stand van uw eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw zorgverlener bij u in de buurt. U kunt uw selectie verfijnen op: ziekenhuis.

Nationale-Nederlanden maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kiest u voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Nationale-Nederlanden de geleverde zorg voor 100%. Voordelen voor u als u naar een gecontracteerde zorgverlener gaat:

  • Wij hebben voor u afspraken gemaakt over de kwaliteit van de zorg en over de garantie.
  • U heeft één aanspreekpunt: de eindverantwoordelijke zorgverlener.
  • U krijgt duidelijke uitleg over de hele behandeling.
  • Aan het einde van de behandeling wordt uw mening gevraagd. 
    U kunt uw selectie verfijnen op: prenatale screening.

Kiest u voor een zorgverlener waarmee Nationale-Nederlanden geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde zorgverlener), dan heeft dit geen gevolgen voor wat u vergoed krijgt. Wij vergoeden de rekening volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Terug naar het overzicht van vergoedingen


Kunnen wij u helpen?